Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői Bizottság 2015. évi ülései

A Szakértői Bizottság 2015. december 7-én tartotta soron következő ülését.

Dr. Ladó Judit, a Bizottság elnöke, köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők voltak:

1.A könyvvizsgálói kötelező oktatás tapasztalatainak megvitatása
2.Összefoglaló az SzB 2015 évi elvégzett munkájáról
3.Összefoglaló az SzB 2012-2015 időszakban elvégzett munkájáról
4.Konzultációs szolgálat munkájának értékelése, működési tapasztalatok megvitatása
meghívott vendégek: a konzultációs szolgálat jelenlegi és korábbi szakértői
5.A Szakértői bizottság elnökének tájékoztatója a 2015. november 20-i elnökségi ülésről
6.A Konzultációs szolgálatnak a legutóbbi SZB ülés óta eltelt idő alatt beérkezett kérdései

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az ülés fenti napirendi pontjait.

1.)A Bizottság megállapította, hogy a könyvvizsgálói kötelező oktatás anyaga alkalmas arra, hogy kézikönyvként megjelenjen.
2.)A Bizottság tudomásul vette és határozatában elfogadta a 2015 évi munkáról szóló elnökségi előterjesztést.
3.)A Bizottság tudomásul vette és határozatában elfogadta a 2012-2015 időszakban elvégzett munkáról szóló elnökségi előterjesztést.
4.)A Bizottság értékelte a Konzultációs szolgálatnak az elmúlt négy éves munkáját és megállapította, hogy a beérkező kérdések mennyisége és témája a meglévő szakértői gárdával biztonságosan és hatékonyan kezelhető.
5.)Az alelnök asszony nem tudott részt venni az elnökségi ülésen, ezért a 2015. november 20-i elnökségi ülésről szóló tájékoztató elmaradt.
6.)A Bizottság megvitatta a Ksz-hez beérkezett kérdésekre adott válaszokat és döntött a honlapra kitehető kérdések-válaszok köréről.

 

A Szakértői Bizottság 2015. november 2-án tartotta soron következő ülését.

A bizottsági ülésen szakmai elfoglaltsága miatt dr. Ladó Judit és Bor Zoltán nem tudott részt venni.

Dr. Ladó Judit, a Bizottság elnöke, megbízásából Kállay Ferenc köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők voltak:

1.A szakmai tagozatok működési tapasztalatainak megvitatása (meghívott vendégek: Bartha Gyula, dr. Printz János, Agócs Gábor, dr. Sallai Csilla, Öriné Végh Mária, Nyirati Ferenc)
2.A Szakértői bizottság 2016. évre vonatkozó költség tervének meghatározása
3.Módszertani útmutatók helyzete
4.A Szakértői bizottság elnökének tájékoztatója a 2015. október 16-i elnökségi ülésről
5.Aktuális szakmai kérdések megvitatása
6.A Konzultációs szolgálatnak a legutóbbi SZB ülés óta eltelt idő alatt beérkezett kérdései

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az ülés fenti napirendi pontjait.

1)A szakmai tagozatok működési tapasztalatainak megvitatására technikai okok miatt nem került sor.
2)A Bizottság tudomásul vette az Elnökség tárgybani döntését, miszerint a 2016. évi tervezés a következő elnökség kompetenciája.
3)A Bizottság megállapította, hogy módszertani útmutatók függőben nem maradtak. A meglévő módszertani útmutatókat a standardok követelményeinek megfelelően aktualizálni szükséges a jövőben.
4) A Szakértői bizottság elnökének tájékoztatója a 2015. október 16-i elnökségi ülésről előadó hiányában elmaradt.
5)A Bizottság úgy határozott, hogy a Kkzúti áruforgalmi engedély kiadásához szükséges könyvvizsgálói nyilatkozat december elsejével kerüljön fel a honlapra a régi mellé, majd 2016. január 1-vel cserélje le a régit.
6)A Bizottság megvitatta a Ksz-hez beérkezett kérdésekre adott válaszokat és döntött a honlapra kitehető kérdések-válaszok köréről.

A következő SzB ülés 2015. december 7-én lesz.

 

A Szakértői Bizottság 2015. október 5-én tartotta soron következő ülését.

A bizottsági ülésen szakmai elfoglaltsága miatt Siklós Márta nem tudott részt venni.

Dr. Ladó Judit, a Bizottság elnöke, köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők voltak:

1.Kamarai törvény változása, a könyvvizsgálókkal kapcsolatos jogszabályi változások
2.A 2015. aug. 27-i, a Minőségellenőrzési Bizottsággal közösen rendezett Minőségellenőrök továbbképzés rendezvény tapasztalatainak megvitatása
3.A XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia tapasztalatainak megvitatása
4.Standard változások és fordítások aktuális helyzetének ismertetése
5.Az Északi Szövetség (Nordic Ferderation) által kidolgozott KKV-k könyvvizsgálatában alkalmazható standard
6.Aktuális szakmai kérdések megvitatása
7.A Konzultációs szolgálatnak a legutóbbi SZB ülés óta eltelt idő alatt beérkezett kérdései

A Bizottság egyhangúlag elfogadta az ülés fenti napirendi pontjait.

1.)A jogszabályi változások minőség-ellenőrzésre vonatkozó paragrafusai nem kellően tisztázzák a felelősség kérdését. A határozatot a hatáskörrel rendelkezőnek kell meghozni, ellenkező esetben a határozat nem érvényes. A Bizottság a Kamara jogászától kér állásfoglalást.
2.)A Minőségellenőrök továbbképzésén kirajzolódott, hogy milyen területeken és irányban szükséges a minőség-ellenőrzés gyakorlatának megreformálása. A Bizottság reményének adott hangot, hogy a Kamara jövőbeni vezetése erre nagy hangsúlyt fog fektetni.
3.)A XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia fókuszában a brókerbotrányok és azok kapcsán felmerült könyvvizsgálói felelősség állt. A Bizottság elismerte az MNB képviselőjének jelenlétét.
4.)A standard változások és fordítások kapcsán a Bizottság döntött a korábban megváltozott ISA315, ISA610, 2400 és a 4410 standardok változásainak fordításáról és átvezetéséről, valamint a „Confirming Amendments” c. anyagban feltüntetett módosítások átvezetéséről. Az előzőekben lefordított standardokkal együtt véleményezésre megküldésre kerül a Közfelügyelet részére és a novemberi elnökségi ülésre.
5.)Az Északi Szövetség (Nordic Ferderation) által kidolgozott KKV-k könyvvizsgálatában alkalmazható standard kapcsán a Bizottság úgy határozott, hogy az anyag kezdetleges, alkalmazása visszalépés lenne a jelenlegi helyzethez viszonyítva és nem a minőséget szolgálná. A Bizottság ragaszkodik a nemzetközi standardok alkalmazásához, mert lehetőség van annak arányos alkalmazására.
6.)A Bizottság megvitatta a Konzultációs szolgálathoz beérkezett kérdésekre adott válaszokat és döntött a honlapra kitehető kérdések-válaszok köréről.

 

A Szakértői bizottság 2015. augusztus 27-én tartotta soron következő ülését ezúttal a Minőség-ellenőrzési Bizottsággal közösen

Dr. Ladó Judit, a Bizottság elnöke, köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők voltak:

1.A Minőségellenőrzési Bizottság és a Szakértői Bizottság közös ügyeinek megbeszélése
2.Az SZB II. félévi munkatervének elfogadása
3.A XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencia szakmai munkájában való közreműködés.
4.Standard változások és fordítások aktuális helyzetének ismertetése
5.Aktuális szakmai kérdések megvitatása
6.A Konzultációs szolgálatnak a legutóbbi SZB ülés óta eltelt idő alatt beérkezett kérdései

A bizottság elfogadta az ülés fenti napirendi pontjait.

1.)Egy rendkívül minőség-ellenőrzést kérő levéllel kapcsolatosan a két Bizottság úgy határozott, hogy meg kell győződni arról, hogy a könyvvizsgáló mely évben tartozott a Közfelügyelet alá. Csak arra az évre van lehetőség a kamarai rendkívüli minőség-ellenőrzés lefolytatására, amelyik évben a könyvvizsgálónak nem volt közérdeklődésnek kitett cége, vagyis amikor nem tartozott a Közfelügyelet alá.

2.)A Szakértői bizottság elfogadta II. félévi munkatervét.

3.)A XXIII. Országos Könyvvizsgálói Konferencián Fridrich Péter látja el a Módszertani szekció vezetését. A Bizottság áttekintette a tervezett részvételt.

3.)Standard változások és fordítások aktuális helyzetének ismertetése
Elkészült az ISA701 fordítása. Megtörtént a többi standardben (ISA260 (Revised), ISA570 (Revised), ISA700 (Revised), ISA705 (Revised) és az ISA 706 (Revised)) történt változások átvezetése a magyar változatban. A végleges fordítások a Közfelügyelet és az Elnökség jóváhagyása után kikerülhetnek majd a honlapra.

4.)Konzultációs szolgálathoz beérkezett szakmai kérdések
A Bizottság megvitatta a Ksz-hez beérkezett kérdésekre adott válaszokat és döntött a honlapra kitehető kérdések-válaszok köréről.

A következő SzB ülés 2015. október 5-én lesz.

 

A Szakértői bizottság 2015. július 8-án tartotta soron következő ülését

A Bizottsági ülésen szakmai elfoglaltsága miatt Bor Zoltán és Fejes Etelka nem tudott részt venni.
Dr. Ladó Judit – a Bizottság Elnöke – köszöntötte a megjelenteket, ismertette a napirendi pontokat, melyet a résztvevők elfogadtak. Továbbiakban a Bizottság határozatait egyhangúan hozta meg.

Napirendi pontok voltak:

 1. A NAK honlapján megjelent könyvvizsgálói jelentés minta nem lett egyeztetve a Szakértői Bizottsággal, a jelentés sem formájában sem tartalmában (bizonyossági szint) nem felel meg a 4400 sz. standard előírásainak. Emellett a 4400. sz. standard alapján nyújtott szolgáltatást is meg kell előzze szerződéskötés a NAK felé tagdíjat bevalló és a könyvvizsgáló között.
 2. OLAF vizsgálattal kapcsolatban Lukács úr válaszának áttekintése, észrevételek.
 3. FEE AML anyagok vs magyar szabályozás
  A Szakértői Bizottság az előterjesztést megtárgyalva egyetértett jogászunk véleményével, amely szerint a FEE által, pénzmosás ügyben kiadott, lefordított anyagról akkor indokolt a Kamara tagjait tájékoztatni, ha a kapcsolódó EU- s irányelv hazai jogszabályba átültetése megtörténik. Az anyag közzététele azért sem időszerű, mert a változások 2017. júniusában fognak hatályba lépni.
 4. Szakértői Bizottsági észrevételek a 2015. évi kötelező szakmai továbbképzés anyagaihoz
 5. Konzultációs szolgálathoz beérkezett szakmai kérdések
  A Bizottság megvitatta a beérkezett kérdésekre adott válaszokat.
 6. Egyebekben a Szakértői Bizottság áttekintette a standard változások és fordítások aktuális helyzetét.

A következő Szakértő Bizottsági ülésre 2015. augusztus 27-én kerül sor együttes ülésként a Minőségellenőrzési Bizottsággal.

 

A Szakértői bizottság 2015. június 8-án tartotta soron következő ülését.

A Bizottsági ülésen szakmai elfoglaltsága miatt Fridrich Péter nem tudott részt venni.

Dr. Ladó Judit, a Bizottság elnöke, köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők voltak:

1.)A szakértői bizottság javaslatai a könyvvizsgálói szakma megítélését, a szakma megtisztulását javító elképzelésekre

2.)Tájékoztatás a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról szóló 1639/2014. (XI. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának elrendeléséről

3.)A standardok fordításának helyzete

4.)Konzultációs szolgálathoz beérkezett kérdések

A bizottság elfogadta az ülés fenti napirendi pontjait.

1.)A szakértői bizottság javaslatai a könyvvizsgálói szakma megítélését, a szakma megtisztulását javító elképzelésekre
A Bizottság megvitatta a kialakult jelen helyzetet és megállapította, hogy elsősorban a kifelé történő kommunikációra kell a hangsúlyt fektetni. Fontos továbbá az oktatás fejlesztése és a minőség-ellenőrzés és annak módszsertanának erősítése.

2.)Tájékoztatás a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról szóló 1639/2014. (XI. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról és a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásának elrendeléséről
A Bizottság álláspontja szerint mind az ütemterv, mint pedig a tartalom megfelelő. A könyvvizsgálóknak fel kell készülni az IFRS szerinti könyvvizsgálatra is.

3.)Standard változások és fordítások aktuális helyzetének ismertetése
A fordítási árajánlatok még nem érkeztek, az elkészült fordítások elfogadása folyamatban.

3.)Konzultációs szolgálathoz beérkezett szakmai kérdések
A Bizottság megvitatta a Ksz-hez beérkezett kérdésekre adott válaszokat.


A következő SzB ülés 2015. július 8-án lesz.

Budapest, 2015. június 23.

A Szakértői bizottság 2015. május 4-én tartotta soron következő ülését.

A Bizottsági ülésen szakmai elfoglaltságuk miatt Siklós Márta és Fridrich Péter nem tudtak részt venni.

Dr. Ladó Judit, a Bizottság elnöke, köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, majd ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők voltak:

1.)„ Kérdőív a befektetési alapok és kockázati tőkealapok könyvvizsgálatának minőségellenőrzéséhez” szakmai anyag megvitatása

2.)Szóbeli vizsgasor megvitatása a Magyar Könyvvizsgálói Kamara pénzügyi intézményi szakmai minősítő vizsgájához.

3.)Standard változások és fordítások aktuális helyzetének ismertetése
(Meghívott vendég: Molnár Bernadett)

4.)Aktuális szakmai kérdések

A bizottság elfogadta az ülés fenti napirendi pontjait.

1.)„Kérdőív a befektetési alapok és kockázati tőkealapok könyvvizsgálatának minőségellenőrzéséhez” szakmai anyag megvitatása
A bizottság megtárgyalta a befektetési alapok és kockázati tőkealapok könyvvizsgálatának minőség-ellenőrzési kérdőívét és apróbb módosításokkal elfogadta azt.

2.)Szóbeli vizsgasor megvitatása a Magyar Könyvvizsgálói Kamara pénzügyi intézményi szakmai minősítő vizsgájához.
A Kkt. 50.§ (2) c. pontja értelmében az is megkaphatja a minősítést, aki legalább három éven át jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett és sikeresen teljesítette az adott minősítésre előírt szakmai minősítő vizsgát, így a bizottság arra az álláspontra jutott, hogy a törvénynek megfelelően csak az elméleti tudás kérhető számon, viszont javasolja, hogy a vizsgasor a jövőben kiegészítésre kerüljön speciális könyvvizsgálati módszerek visszakérdezésével is.

3.)Standard változások és fordítások aktuális helyzetének ismertetése
(Meghívott vendég: Molnár Bernadett)

 • Molnár Bernadett tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az utóbbi időben sok standard módosult a könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban.

Új standard a 701-es és változott a 720,700,570,706,260, és a 705-ös standard, valamint minden, ami ezen módosításokat maga után vonja a többi standardban. A Bizottság ezen standardok fordításáról döntött.

4.) Aktuális szakmai kérdések között megvitatásra került:

 • MER segédlet,
 • Hitelintézeti beszámoló,
 • EU-s támogatások könyvvizsgálatának módszertani útmutatójának kérdése, a
 • Behajtási költségátalány, és az
 • IFRS taxonómia,

Ezt követően a Bizottság megvitatta a Ksz-hez beérkezett kérdésekre adott válaszokat.
A következő SzB ülés 2015. június 8-án lesz.

Budapest, 2015. május 6.
 

Szakértői bizottság 2015. április 13-án tartotta ülését.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

 1. „Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez” szakmai anyag aktualizálására vonatkozó szerződés megvitatása.*
  Meghívott vendégek: Pappné dr. Nagy Ilona, dr. Makai Dániel

  A Bizottsági ülésen a szerzők közül Pappné dr. Nagy Ilona, és dr. Sárdi Orsolya vettek részt. A megbeszélésen a megkötendő szerződés részleteivel kapcsolatban több tisztázásra váró kérdés merült fel, így a Bizottság elnöke arra kérte a két szakértőt, hogy az elhangzottak alapján küldjék meg a kamara jogásznak a szerződés tervezetüket.
 2. Szakértői bizottság elnökének beszámolója a 2015. március 20-ai kibővített elnökségi ülésről, valamint a 2015. április 11-ei Küldöttgyűlésről.
  Ladó asszony beszámolt a 2015. március 20-ai kibővített elnökségi ülésen történtekről, valamint a 2015. április 11-ei Küldöttgyűlésen történtekről.
 3. Aktuális szakmai kérdések
  A Bizottság kiválasztotta azokat a feltett kérdéseket és válaszokat, amelyeket a honlapon megjelentetni kíván.

A következő bizottsági ülés 2015. május 4-én hétfőn 9 órakor lesz.

* „Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez” szakmai anyag szerzői, 2015. 04.17-ei elektronikus levelükben tájékoztatták a Szakértői bizottságot, hogy a szerződési szándékuktól elállnak.
 

 

Szakértői bizottság 2015. március 2-án tartotta ülését

A Szakértői bizottsági tagjai kiegészítették az előzetesen megküldött meghívó napirendi pontjait a következőkkel: - Rendkívüli minőség-ellenőrzés elrendelése, valamint a 2015. évi szakmai továbbképzés oktatási anyagának a kidolgozására, az oktatók felkészítésére vonatkozó Oktatási pályázat áttekintése.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

1.) A behajtási költségátalány számviteli kezelés kérdésének megvitatása
Meghívott vendégek: dr. Sallai Csilla, dr. Veit József

Dr. Sallai Csilla a könyvelői tagozat elnöke, a „könyvelői oldalról” közelítette meg a kérdést.
Tapasztalatai alapján a könyvelők vagy az általuk könyvelt társaság számviteli politikájában, nem jelentős tételként kezelik, vagy függőkötelezettségként tartják nyilván a behajtási költségátalányt.

dr. Veit József elmondta, hogy az Országos Számviteli Bizottság (OSZB) a kérdést nem minősítette számvitelinek, így nem is foglalkozott vele.
2015. szeptember hónapban várható a PTK módosítása, melynek keretében a behajtási költségátalány kérdése is szabályozásra kerülhet.

A SzB meghallgatta a két meghívott vendég véleményét, és a következő Határozatot hozta:
A behajtási költségátalány kérdése további egyeztetést követel. A jogszabályi keretek adottak, a lényegességi határok figyelembe vételével kell a kérdést kezelni.

2.) „A hitelintézetek beszámoló készítése a felügyeleti engedély visszavonása után”
Meghívott vendég: dr. Makai Dániel

A Bizottság a kérdésben úgy döntött, hogy az SzB állásfoglalása egész addig fent marad a honlapon, ameddig az MNB-vel való egyeztetés során más szakmai állásfoglalás nem kerül megfogalmazásra.

3.) „A Szakértői bizottság beszámolója a 2014. évben elvégzett szakmai feladatairól.”

A Bizottság elfogadta az SzB 2014. évre szóló beszámolóját.

4.) „Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez” módszertani útmutató aktualizálásához szükséges Megbízási szerződés tervezet áttekintése.

A szerzők néhány pontban kérték, a folyamatosan egyeztetett alatt álló szerződés módosítását.
Az SzB tagjai néhány pont módosítását elfogadták, néhányat pedig nem. E pont tárgyalásánál jelenlévő kamarai jogászt arra kérte a Bizottság, hogy a megbeszéltek alapján módosítsa a szerződést.

5.) A sajtóban megjelent hírek alapján, a DRB, BRB, DDB, valamint az ÉRB bankokkal kapcsolatban, az érintett könyvvizsgálók rendkívüli minőségellenőrzését az Szb, a KKT 166. § (2) bek. felhatalmazása alapján – kezdeményezi. Azoknál az érintett könyvvizsgálóknál, ahol a Közfelügyeleti Hatóság jogosult az ellenőrzés lefolytatására, azt a Hatóság végzi el.

6.) A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási bizottsága 2015. január 14-én pályázatot írt ki a 2015. évi szakmai továbbképzés oktatási anyagának kidolgozására, valamint az oktatók felkészítésére. A kiírásra 2 db pályázat érkezett. A Szakértői bizottság áttekintette a megküldött pályázatokat és egyet értett az Oktatási bizottság döntésével.
A 700-as standardok 2016. áprilistól nagymértékben változtak, így javasoljuk, hogy ennek oktatása történjék meg az 1. napon, a számviteli aktualitások helyett.

7.) Szakmai kérdések

Ezt követően a Ksz-hez beérkezett kérdéseket és válaszokat közül választotta ki azokat, amelyeket a Honlapon, illetve a Könyvvizsgálók lapjában kíván közzé tenni.

A következő Bizottsági ülés időpontja 2015. április 13. 9 óra

 

 

Szakértői bizottság 2015. február 2-án tartotta ülését

A Szakértői bizottsági jelenlévő tagjai elfogadták a napirendi pontokat, amelyek a kiküldött meghívóban szerepeltek.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

1.) Vancsa Mária „Megszüntetési és fizetésképtelenségi eljárások könyvvizsgálati sajátosságai” Módszertani útmutató helyzetének megvitatása.
Meghívott vendégek: dr. Makai Dániel, Tácsi Hajnalka

A Bizottság meghallgatta dr Makai Dániel Vancsa Mária szerződésével kapcsolatos beszámolóját. A hallottak alapján a Bizottság úgy döntött, amennyiben Vancsa Mária nem támaszt igényt a Kamarával szemben, akkor a Bizottság is végképp eláll a szerződés teljesítésétől.

2.) A Szakértői bizottság elnökének beszámolója a 2015. január 30-ai kibővített Elnökségi ülésről

A Bizottság elnöke, dr. Ladó Judit betegség miatt nem tudott részt venni az SzB ülésen, ezért Siklós Márta, aki, mint az Adótagozat elnöke, jelen volt a Kibővített elnökségi ülés egy részén, beszámolt az ott történtekről.

Bohus Zoltánné beszámolt az NGM által létrehozott, az IFRS bevezetését előkészítő munkacsoport munkájáról.

3.) Szakmai kérdések

A Szakértői bizottság arra kéri dr. Makai Dánielt, hogy a „Megbízási szerződés” mintát aktualizálja.
A Bizottság áttekintette Németh Gyöngyi Mária által elkészített diplomamunkát, amelynek címe ”Sajátos számviteli feladatok a végelszámolás és felszámolás során különös tekintettel a pénzügyi vállalkozásokra”

A Bizottság véleménye az, hogy a szakdolgozat részterületet érint, a könyvvizsgálattal, a könyvvizsgáló gyakorlati teendőivel nem foglalkozik. A diplomadolgozat inkább a jogszabályok ismertetése mellett leíró jellegű, így az alkalmatlan módszertani útmutatónak és nem is kíván a szakértői bizottság foglakozni vele.

Ezt követően a Ksz-hez beérkezett kérdéseket és válaszokat közül választotta ki azokat, amelyeket a Honlapon, illetve a Könyvvizsgálók lapjában kíván közzé tenni.

A következő Bizottsági ülés időpontja 2015. március 2. 9 óra

 


Szakértői bizottság az év első ülését 2015. január 12-én tartotta

A Szakértői bizottsági elfogadta a napirendi pontokat, amelyek a kiküldött meghívóban szerepeltek.

Napirenden a következő témák szerepeltek:

1.)Minőségellenőrzési bizottság által megküldött MER kérdőívek elfogadása.
Meghívott vendég: Kalmár Emőke

Az első napirendi pont során a Bizottság áttekintette, és megtárgyalta az előzetesen megküldött minőségellenőrzéssel kapcsolatos szakmai anyagot. A kérdőívek hatályba lépésével kapcsolatban, illetve más egyéb szakmai kérdésekben a Bizottság tagjai megtették észrevételeiket, melyet a meghívott vendégként jelenlévő Kalmár Emőke, a Minőség ellenőrzési bizottság munkatársa továbbít fog.

A Szakértői bizottság határozatában elfogadta a Minőségi bizottság által elkészített kérdőíveket.

A 2. és a 3. napirendi pontokat a bizottság együtt tárgyalta.

2.)A kamara 2015. évi tervezett szakmai feladatai,
3.) Szakértői bizottság 2015. évre kitűzött céljai

Az előzőleg megküldött „A kamara 2015. évi tervezett szakmai feladatai” előterjesztés tervezetet a Bizottság tagjai megvitatták és kiegészítéseikkel ellátták.
A Kamara szakmai feladatai között került meghatározásra a Szakértői bizottság 2015. évre kitűzött céljai is. A Bizottság úgy döntött, hogy 2014-ben közzétett szakmai állásfoglalások aktualizálása helyett azokat archiválja, illetve felkéri Makai Dánielt, hogy a honlapon megjelentett „Szerződésmintát” szükség esetén egészítse ki.

A szakmai kérdések megvitatása előtt a Bizottság két kérdésben határozott:

a.)Határozatában elfogadta a 2015. évi Szakértői bizottság költségvetését, valamint
b.)Határozatában egyhangúlag elfogadta a „Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez” szakmai anyag aktualizálásának tartalmát és az adott módosított árajánlatot.

4.) Szakmai kérdések megvitatása során, néhány kérdés kiegészítésre került.

A következő Bizottsági ülés időpontja 2015. február 02. 9 óra
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X