Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A Szakértői Bizottság 2009. évi ülései

Bizottsági ülések II. félévre tervezett időpontjai:

1.) 2009. szeptember 7., hétfő 9 óra
2.) 2009. október 5., hétfő 9 óra
3.) 2009. november 2., hétfő 9 óra
4.) 2009. december 7., hétfő 9 óra


 

2009.03.02.

A Szakértői Bizottság ülésén az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:

  1. „Módszertani útmutató a közepes- és kishitelintézetek könyvvizsgálóinak" szakmai anyag megvitatása (Meghívott vendég: Agócs Gábor)
  2. Díjtételi kalkulációra készült szakmai anyag megvitatása
  3. „Egymás szakmai segítése-a könyvvizsgálói szakma segítése" felhívásra érkezett anyag értékelése
  4. Beszámoló a Konzultációs Szolgálat szakértőivel tartott megbeszélésről. Szakértői Bizottságnak feltett kérdések megvitatása. (többek között a Hevesi-Hús Húsipari termékeket termelő, feldolgozó és forgalmazó Kft)
  5. Az elektronikus számla kezelése
  6. A Kamara új honlapjára történő ügyfélkapus bejelentkezéssel járó nehézségek kiküszöbölése, illetve a honlappal kapcsolatos kérdések megválaszolása (Meghívott vendég: Sándor Erika, honlap felelős)


2009.02.02.

Az ülést Ladó Judit Bartha Gyulát köszöntésével nyitotta meg, aki az első vendége a Szakértői Bizottságnak, annak a kezdeményezésnek a keretében, hogy az SzB szorosabbra fűzze a kapcsolatait a szakmai tagozatokkal és bizottságokkal, kialakítsa az együttműködés lehetséges formáit.

Bartha úr örömmel üdvözölte a kezdeményezést, majd röviden bemutatta a tagozat történetét, működését és jelen problémáit.

A Kamara Elnöksége 2009. január 23-án elfogadta a kamara szakmai feladattervét. Ez alapján SzB elkészíti a feladatok ütemezését.

A Deloitte munkatársai által összeállított és térítésmentesen a Kamara rendelkezésére bocsátott kérdőívek a „Könyvvizsgálati megfontolások a jelen gazdasági helyzetben", valamint a „Könyvvizsgálati megfontolások a pénzügyi szektort érintő jelen gazdasági környezetben" hamarosan a honlapon is megtekinthetőek lesznek.


2009. 01. 13.

A napirendi pontok között az SzB 2009. évi szakmai programjának megvitatása is szerepelt.

Az elfogadott feladatok egyike az, hogy a Szakértői Bizottság 2009. évben is kiemelt feladatának tartja a könyvvizsgálók folyamatos tájékoztatását az IAS-ek változásairól. Annak érdekében, hogy a könyvvizsgálók folyamatosan és naprakészen figyelemmel tudják követni az őket munkájukhoz szükséges szakmai anyagok változásait, az SzB a kidolgoz egy olyan rendszert, melynek segítségével ez megvalósulhat. Elképzelés szerint egyes módszertani útmutatók, standardok, ajánlások egységes struktúrába való megjelenítése lenne szükséges.

Hosszú távú, 3 évre szóló tervei között szerepel, ebben az egységes struktúrában a „Költségvetésre" az „Önkormányzatokra" a „Pénzintézetekre" vonatkozó módszertani útmutatók átdolgozása.

A feladatok közül a nagy érdeklődés miatt kiemelt fegyelmet érdemel a Kis és-középvállalkozások számára készített módszertani útmutató kiadvány fordítása és nemzeti környezetbe való átültetése (adaptálása). A tervek szerint ezt az SzB még 2009. első félévében meg kívánja valósítani.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X