Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója - 2011

Az államháztartás (az állami szektor) könyvvizsgálata számos sajátosság figyelembevételét, érvényesítését követeli meg.
Ennek jegyében készült el 2003-ban az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertani útmutatója, amelynek megújítására legutóbb 2006-ban került sor. Az útmutató részletes felülvizsgálata alapján nem volt indokolt a módszertan struktúrájának lényeges módosítása, a jogszabályi változásokkal, a standardokkal való összevetése és felfrissítése azonban teljes körűen megtörtént.
A módszertani útmutató a 2010-re érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra figyelemmel, a 2011-ből érvényes standardokkal felfrissítve készült, melynek lezárása a 2011. október 31-ei állapotnak megfelelően történt.

Az elmúlt években több olyan változás következett be, amelyek szükségessé tették a szakmai körökben időközben ismertté vált, s - az információk szerint – jól hasznosított módszertan áttekintését.
A módszertani útmutató felülvizsgálatára

  • jogszabályi változások, különös tekintettel az államháztartási törvényre, az államháztartás működési rendjére, valamint a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre vonatkozó kormányrendeletre.
  • a folyamatosan megújuló magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok,
  • az Állami Számvevőszék módszertani anyagai (elsősorban a financial audit segédletei),
  • az államháztartás belső kontrolljaihoz, belső ellenőrzéséhez közreadott módszertani útmutatók, továbbá
  • az államháztartás területén végzett könyvvizsgálatok, azok minőségellenőrzésének tapasztalatai tükrében került sor.

Jó munkát kívánunk mindenkinek!

A kézikönyv letöltése egyben, tömörített formátumban

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X