Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója – 2021

Tájékoztatjuk könyvvizsgáló kollégáinkat, hogy az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának módszertani útmutatója frissítésre került, melyet az alábbiakban adunk közre.

Az államháztartás (az állami szektor) könyvvizsgálata számos sajátosság figyelembevételét, érvényesítését követeli meg. Ennek jegyében készült el 2003-ban az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertani útmutatója, amelynek teljes megújítására 2006-ban, majd legutóbb 2011-ben került sor.

Az elmúlt években több olyan változás következett be, amelyek szükségessé tették a szakmai körökben időközben ismertté vált, s – az információk szerint – jól hasznosított módszertan áttekintését.
Az útmutató részletes felülvizsgálata alapján nem volt indokolt a módszertan struktúrájának lényeges módosítása, a jogszabályi változásokkal, a standardokkal való összevetése és felfrissítése azonban teljes körűen megtörtént.

A módszertani útmutató felülvizsgálatára

  • jogszabályi változások, különös tekintettel az államháztartási törvényre, az államháztartás működési rendjére, valamint a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségre, az államháztartás számvitelére vonatkozó kormányrendeletre,
  • a folyamatosan megújuló magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok,
  • az Állami Számvevőszék módszertani anyagai, publikált jelentései,
  • a Magyar Államkincstár szabályszerűségi-pénzügyi ellenőrzései módszertani útmutatója,
  • az államháztartás belső kontrolljaihoz, belső ellenőrzéséhez közreadott módszertani útmutatók, továbbá
  • az államháztartás területén végzett könyvvizsgálatok, azok minőségellenőrzésének tapasztalatai

tükrében került sor.

A Kamara elnöksége által 2020. szeptember 25-én elfogadott és a közfelügyeleti hatóság által jóváhagyott Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) függeléke felsorolja azokat a nemzetközi standardokat, amelyeket a 2018. december 15-én vagy azt követően végződő üzleti (esetünkben költségvetési) évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre alkalmazni kell. A módszertani útmutató az előbbiekre figyelemmel készült.

Az államháztartás területén – már csak számosságukat tekintve is – változatlanul az önkormányzatok könyvvizsgálata jelenti a legnagyobb feladatot. Ehhez igazodik a módszertani útmutató is, ugyanakkor aktualizálását meghatározta az államháztartás más szervezeteinél végzett auditálások követelményrendszere, figyelemmel adaptálásának lehetőségeire hasonló tartalmú kontrollak, ellenőrzések esetében is.

Az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának speciális szempontjait tartalmazó módszertani útmutató átfogó felülvizsgálata a 2019. december 31-ei állapotnak megfelelően történt meg, amelynek jelen módszertan a 2020. december 31-ei időpont szerint aktualizált változata.

Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója – 2021 letöltése

  

  

Dr. Printz János Károly
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Költségvetési Tagozatának elnöke

  

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X