FRISSÍTÉSRE KERÜLT A MÓDSZERTANI SEGÉDLET A KISEBB GAZDÁLKODÓK KÖNYVVIZSGÁLATÁHOZ

A szakértői bizottság felkérésére 2020-ban elkészült a kisebb gazdálkodók számviteli beszámolójának könyvvizsgálatához a könyvvizsgálati módszertanát bemutató segédlet, amely a megbízás elfogadásától a helyszíni vizsgálat elvégzésén keresztül a jelentéskészítéssel bezárólag hasznos gyakorlati útmutatással szolgál a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálói számára.

A módszertani segédlet 2020-ban történt közzétételét követően jelentősen megváltozott néhány könyvvizsgálati standard (különösképpen az ISA 315 (2019-ben felülvizsgált), illetve az ISA 540 (felülvizsgált) standardok), illetve új minőségirányítási standardok kerültek bevezetésre, ezért szükségessé vált a segédlet átdolgozása, kiegészítése az új, illetve módosult előírásoknak való megfelelés érdekében. 

A Szakértői Bizottság 2024. február 28-án fogadta el jelen átdolgozott KKV könyvvizsgálati módszertani segédletet, amely a kockázatalapú könyvvizsgálati módszertant egy esettanulmányon keresztül szemlélteti, olyan szempontokat, eljárásokat, ötleteket bemutatva, amiket a kis- és középvállalkozások könyvvizsgálói a saját könyvvizsgálati módszertanukba és gyakorlatukba is érdemesnek tarthatnak beépíteni.

A jelen közleménnyel közreadott átdolgozott módszertani segédlet a kamarai tag könyvvizsgálók számára ügyfélkapus belépést követően érhető el a kamara honlapján.

Módszertani segédlet a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatához

Mellékletek (4. fejezet)

Az aktualizált módszertani segédlet felhasználásához sok sikert kívánunk!

Szakértői Bizottság
 

  

Betöltés...
X