Módszertani segédlet a kisebb gazdálkodók könyvvizsgálatához - Frissítés 2020.11.04!

KKV módszertani segédletFRISSÍTÉS!
A módszertani segédletben, a Szakértői Bizottság jóváhagyásával, kisebb javításokra került sor 2020. október 29-én. Az anyag 2020. október 2-án megjelentetett változata e miatt került le a honlapról. A módszertani segédlet alkalmazása során a jelen frissítésként megjelentetett javított változat az irányadó.
2020.10.02
Örömmel tájékoztatjuk a kamarai tagságot, hogy a Szakértői Bizottság felkérésére elkészült és a bizottság 2020. augusztus 27-ei ülésén elfogadásra került a kisebb gazdálkodók számviteli beszámolójának könyvvizsgálati módszertanát bemutató segédlet, melyet a kamara elnökségének 2020. szeptember 25-én megtartott ülésén meghozott döntésének megfelelően ezúton teszünk közzé a kamara honlapján. A Szakértői Bizottság 2019. évben határozott két, a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálatának a módszertanát bemutató, valamint e gazdálkodói körben a nemzetközi könyvvizsgálati standardok alkalmazását segítő és támogató szakmai projekt elindításáról.

Első lépésként 2019-ben lefordíttatta az IFAC által 2018-ban aktualizált kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának módszertani útmutatóját (“Guide to Using ISA-s in the Audits of Small and Medium-Sized Entities, Volume I.-II., 2018 Edition”, röviden “IFAC SME Audit Guide”), mely 2020 májusában került közzétételre a kamara honlapján. Az IFAC SME Audit Guide nemzetközi kiadvány két kötetben igen részletesen tárgyalja a könyvvizsgálati munkafolyamat egyes szakaszait és lépéseit. Ez a nemzetközi szakmai kiadvány a nemzetközi könyvvizsgálati standardok ismertetésén túlmenően, esettanulmány jelleggel mutatja be a könyvvizsgálói tevékenységeket, mint például a kockázatbecslés, a tervezés, a kontrollok megismerése és tesztelése, a mintavételezés módszere.

Azonban az IFAC SME Audit Guide-ban szereplő esettanulmányokban lévő vállalkozások jelentősen eltérnek a hazai kis- és középvállalkozásoktól méretüket, tevékenységük jellegét és beszámolási sajátosságaikat illetően, ezért határozta el a Szakértői Bizottság egy olyan módszertani segédlet megíratását a második lépésben, amely a megbízás elfogadásától a helyszíni vizsgálat elvégzésén keresztül a jelentéskészítéssel bezárólag – reményeink szerint – hasznos gyakorlati útmutatásul szolgál a kisebb gazdálkodó egységek könyvvizsgálói számára. Ez a hiánypótló szakmai kiadvány egy esettanulmány alapján kíván részletes iránymutatást nyújtani a nemzetközi könyvvizsgálati standardok követelményeinek a kisebb gazdálkodók körében történő alkalmazásához.

A minőség-ellenőrzés tapasztalatai azt mutatják, hogy a kisebb gazdálkodók könyvvizsgálatakor a tervezésre és kockázatbecslésre vonatkozó követelményeknek való megfelelés okozza a legnagyobb nehézséget a könyvvizsgálók számára. Ezért a tervezésre és annak egyes szakaszaira vonatkozó gyakorlati alkalmazás bemutatása mellett, a módszertani segédletben röviden ismertetésre kerülnek a vonatkozó könyvvizsgálati standard legfontosabb követelményei, illetve „megfontolandó kérdések” cím alatt további fontos figyelembe veendő szempontok is szerepelnek. A módszertani segédlet legfőbb érdeme, hogy az elvégzendő könyvvizsgálati eljárásokon túl egyes munkalap minták bemutatásával a dokumentáció elkészítéséhez is érdemi segítséget nyújt, hangsúlyozva azonban azt, hogy a bemutatott mintadokumentáció egy lehetséges megoldást szemléltet, amelyet nem kötelező követni. A módszertani segédlet munkalapjain narancsszínű nyilakban feltüntetésre kerültek a minőségellenőrzési kérdőív vonatkozó pontjaira való hivatkozások, hogy a minőségellenőrzési kérdőívvel való kapcsolat megteremtésén keresztül további segítséget nyújthasson ez a szakmai kiadvány  a standardok követelményeinek való megfelelésben. Ehhez a kiadványhoz fogható részletességű és konkrét, a könyvvizsgálati dokumentációt is bemutató könyvvizsgálati módszertani segédlet a kisebb gazdálkodók vonatkozásában eddig nem jelent meg a Magyar Könyvvizsgáló Kamara gondozásában.

A jelen közleménnyel közreadott módszertani segédlet a kamarai tag könyvvizsgálók számára ügyfélkapus belépést követően érhető el a kamara honlapján.

KKV módszertani segédlet
5. fejezet mellékletek

  

A módszertani segédlet felhasználásához sok sikert kívánunk!

Szakértői Bizottság
  

Betöltés...
X