Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Felkerült a honlapra a az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez készített módszertani útmutató 2011-es, frissített változata. Jelen módszertan a többszintű ellenőrzési folyamaton belül a kedvezményezettnél történő projektszintű vizsgálatok módszerét kívánja összefoglalni, vizsgálva a nemzetközi és egyben hazai könyvvizsgálati standardok alkalmazási lehetőségeit.

Az útmutató használatához jó munkát kívánunk!

A vállalkozások és költségvetési intézmények fejlesztési lehetőségeinek forrása egyre inkább az uniós és hazai költségvetési támogatások pályázati rendszere, amely működésük fenntartásának és/vagy versenyképességük folyamatos megteremtésének fontos eszköze.

Az előcsatlakozási alapokból hazánkba érkező, majd a 2004-2006 közötti időszakban beérkező uniós források a korábbi költségvetési célelőirányzatokhoz képest merőben más lehetőségeket kínáltak, de ugyanakkor merőben más elvárásokat támasztottak a gazdálkodókkal szemben. Ez az időszak a felkészülés jegyében zajlott az uniós támogatások rendszerének, jogi, intézményi és módszertani alapjainak megteremtésében.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pályáztatást végző uniós és hazai intézményrendszer a legoptimálisabb esetben sem tudja helyettesíteni a pályázók egyedi felkészültségét a projekt előkészítésével és megvalósításával kapcsolatban. Számos negatív tapasztalat van arra, hogy bár sikeres a forrás elnyerése, de a megvalósítás szintjén már olyan nem várt akadályok merülnek fel, amelyek nem teszik lehetővé, vagy csak részben teszik lehetővé a sikeres megvalósítást.

A piaci körülmények között gazdálkodók körében fontos alapelvként arra kell felhívni a figyelmet, hogy nem érdemes olyan projektbe belevágni, amely kizárólag a támogatásnak köszönhetően térül majd meg, de piaci alapon nem lenne jövedelmező. A szükséges önerő forrásának megteremtése aránytalanul nagy terhet róhat a vállalkozásra, amely akár a működőképességet is veszélyeztetheti. A reális helyzetértékeléshez (likviditási helyzet, tőkekorlátok) és prognosztizáláshoz az objektív véleményt képviselő könyvvizsgáló az adott vállalkozás gazdasági és pénzügyi folyamatainak ismeretében felhívhatja a figyelmet az ilyen jellegű kockázatokra. Ez a tevékenység a szakmai munka egy új aspektusát is jelentheti, amennyiben nemcsak az utólagos ellenőrzés, hanem a folyamatot megelőző döntéselőkészítés a véleményalkotás célja.

Amennyiben a projekt támogatás nélkül is piacképes, alaposan tájékozódni kell a támogatás feltételrendszeréről, a pályázattal járó adminisztrációs és anyagi terhekről, a pályázati rendszer bonyolultságából adódó nehézségekről. Azt is tudatosan alá kell támasztani számításokkal, hogy a fejlesztéssel megvalósítandó projekt megtérül-e, milyen időtávon és mennyire életképes.
Mindezek mérlegeléséhez komplex pénzügyi-gazdasági szakértelem, de ezen túlmenően jogi és műszaki szaktudás együttesen tudja megalapozni a források reális igénybevételét és felhasználását.
 

Útmutató letöltése

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X