Pályázati felhívás - Minősített oktató

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKVK) pályázatot hirdet okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyerésére

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 87. § (1) bekezdése értelmében okleveles könyvvizsgálói képzésben oktatási tevékenységet pályázat útján megszerzett engedéllyel arra feljogosított természetes személy oktató (a továbbiakban: minősített oktató) végezhet.

Pályázni csak magánszemélyként, a kamaránál beszerezhető, illetve a honlapról (www.mkvk.hu) letölthető adatlapon lehet. 

Pályázati adatlap az okleveles könyvvizsgálói képzésben „minősített oktató” cím elnyeréséhez

A minősített oktatói jogosultság megszerzésének feltételei:

a)    az állam által elismert főiskolai vagy egyetemi oklevél, illetve többfokozatú képzés esetén az alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozat,
b)    a megpályázott tantárgy tekintetében a kérelem beadása évét megelőző 10 évben legalább 5 éves felsőoktatási intézményben és/vagy okleveles könyvvizsgálói, és/vagy mérlegképes könyvelői, okleveles adószakértői képzésben végzett rendszeres oktatói tevékenység.  
c)    a könyvvizsgálat és ellenőrzés tantárgy oktatását végző minősített oktatóknál az okleveles könyvvizsgálói képesítés, valamint a kérelem beadása évét megelőzően legalább 5 éves jogszabály szerinti könyvvizsgálatra jogosító kamarai tagság, továbbá a kérelem beadása évét megelőző 5 évben szerzett legalább 3 éves, a könyvvizsgálat és ellenőrzés témakörben szerzett oktatói gyakorlat. 

A b) és c) pontban foglalt feltételnek való megfelelés alól indokolt esetben, egyedi mérlegelés alapján az oktatási bizottság felmentést adhat, azzal, hogy a b) pontban foglalt feltételeknek való megfelelés alóli felmentéshez a közfelügyeleti hatóság egyetértése szükséges.

A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell:

  1. pályázati adatlapot,
  2. rendszeres oktatói tevékenységre vonatkozó igazolást, melyet az oktatási intézményeknek kell kiállítani,
  3. maximum 1 oldal terjedelmű, a kapcsolódó 5 legfontosabb publikáció címét is tartalmazó szakmai önéletrajzot,
  4. könyvvizsgálói oklevél másolatát, a könyvvizsgálói képesítéssel nem rendelkező pályázók a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát kötelesek csatolni,
  5. igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló banki bizonylatot.

A Kkt. 5. §-ának j) pontja értelmében jelen pályázat elbírálása hatósági eljárásnak minősül. A hatósági eljárásért a Magyar Könyvvizsgálói Kamara számlájára (12010855-01283148-00100002) igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 35000 Ft.

A kamara a minősített oktatói engedélyt a pályázatban kért modulra (modulokra) 5 évre adhatja meg.

A pályázatok beérkezési határideje: 2024. március 10.

A pályázat elbírálásának eredményét az oktatási bizottság a főtitkári hivatal útján közli a pályázókkal, és egyidejűleg a minősített oktatók listáját a kamara honlapján és a kamara lapjában közzéteszi.
A minősített oktatók nyilvántartását a főtitkári hivatal vezeti. 

A pályázatokat a következő címre kérjük benyújtani: Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: az oktatási bizottság munkatársától, Máté Annától, telefonszám: +36 1 473-4500, +36 1 473-4541, +36 30 760-8931

Budapest, 2024. január 16.


MKVK Oktatási Bizottság
 

Betöltés...
X