A PTT tájékoztatása a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára – Külön jelentésre vonatkozó standard – Fordulónap utáni események figyelemvétele, különös tekintettel a Covid-19 intézményre gyakorolt hatásaira

Legkésőbb 2020. május 31-ig a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálóinak különjelentést kell készíteniük az MNB számlára. A jelentés készítését 6100. témaszámú standard szabályozza, melyet most az alábbi figyelemfelhívással teszi teljesebbé a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat.
Frissítve: 2020. december 16.

A 6100. témaszámú standard (továbbiakban: „Standard”) 29. pontja alapján ’Az éves beszámoló fordulónapja és a külön jelentés összeállítása során hatályba lépő jogszabályokat és határozatokat csak oly módon kell figyelembe venni a külön jelentés összeállítása során, ahogyan azt az 560. témaszámú Fordulónap utáni események vizsgálata című könyvvizsgálati Standard előírja’.

A külön jelentésben bemutatandó fordulónap utáni eseményekre vonatkozóan a kapcsolatos könyvvizsgálói munka elősegítése és a konzisztencia biztosítása érdekében a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat javasolja, hogy:

  • Kerüljön kiemelésre, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata alapján készül a külön jelentés, beleértve a fordulónap utáni események vizsgálatát is.
  • Az éves pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan kibocsájtott könyvvizsgálói jelentés dátumát/keltezését követően ismertté váló fordulónap utáni események nem képezik az éves könyvvizsgálat részét, de javasolt ezeknek a bemutatása a külön jelentésben. Ezen bemutatás során a könyvvizsgáló az intézménytől kapott információk, elemzések összefoglalását szerepelteti, leíró jelleggel, megjelölve, hogy a könyvvizsgáló mely időpontig vette figyelembe a külön jelentés készítése során a fordulónap utáni eseményeket.
  • A könyvvizsgáló tudomására jutott fordulónap utáni eseményekkel kapcsolatos információk minden esetben, az információk tartalmától függetlenül, kerüljenek leíró jellegűen bemutatásra a külön jelentésnek a hitelintézetek esetében a Standard 38.5 pontja szerinti, a biztosítók esetében a Standard 55.9 pontja szerinti fejezetében. Ugyanakkor a befektetési vállalkozások esetében a könyvvizsgáló a tudomására jutott fordulónap utáni eseményekkel kapcsolatos információk alapján mérlegelje, hogy a Standard 49.4 pontja szerinti, vagy a Standard 49.8 pontja szerinti előírásokat alkalmazza.

A külön jelentések leadási határideje a vonatkozó intézményspecifikus ágazati jogszabályok szerint továbbra is május 31., azokat érintő törvénymódosítás nem történt.

Ugyanakkor a 140/2020. (IV. 21.) számú Kormányrendelet alapján, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak nem minősülő intézmények (fióktelep formájában működő hitelintézetek, befektetési vállalkozások és biztosítók) 2020. szeptember 30-ig halaszthatják a pénzügyi kimutatásaik közzétételét. Ebben az esetben a külön jelentés határidőre történő elkészítése is problémát jelenthet tekintve, hogy az ágazati jogszabályok alapján azt az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata mellett kell elkészíteni. Ezen esetekben javasoljuk, hogy a könyvvizsgálók vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Bank Felügyeleti Osztályával és tisztázzák a felmerült jogszabályi ellentmondást és kérjék a Felügyelet iránymutatását.

Könyvvizsgáló váltás esetén a könyvvizsgáló megbízatása az éves beszámoló / a pénzügyi kimutatások legfőbb szerv (tulajdonosi határozat, közgyűlés) általi jóváhagyásának időpontjával megszűnik. Tekintettel ezen tényre, a külön jelentés összeállítása során elvégzett könyvvizsgálati eljárások esetében is csak ezen időpontig szükséges és lehetséges a 6100. témaszámú standard 29. pontja szerinti mérlegfordulónap utáni események azonosítása és értékelése, illetve a külön jelentésben történő bemutatása. Ugyanakkor a külön jelentés elkészítésének határideje a vonatkozó ágazati törvények alapján az éves beszámoló / a  pénzügyi kimutatások jóváhagyásának dátumától függetlenül változatlan. Amennyiben a külön jelentés dátuma későbbi, mint az éves beszámoló / a pénzügyi kimutatások - a könyvvizsgáló megbízatását megszűntető - jóváhagyásának időpontja, a  külön jelentés minta „Megállapítások jellege” fejezete a következőkkel egészítendő ki: „Mivel könyvvizsgálati megbízatásunk az éves beszámoló / a pénzügyi kimutatások legfőbb szerv (tulajdonosi határozat, közgyűlés) általi jóváhagyásának időpontjával, 2021. [hónap nap]-án/én megszűnt, a 6100. témaszámú Könyvvizsgálói külön jelentés összeállítása című magyar nemzeti standard 29. pontja szerinti, az 560.témaszámú Fordulónap utáni események vizsgálata című könyvvizsgálati Standard előírásaival összhangban végzendő eljárások céljára csak az éves beszámoló / a pénzügyi kimutatások legfőbb szerv (tulajdonosi határozat, közgyűlés) általi jóváhagyásának időpontjáig, 2021. [hónap nap]-ig hatályba lépett jogszabályokat és határozatokat vettük figyelembe.

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , (fax: 1/473-4510), postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

 
Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

   

Betöltés...
X