PTT tájékoztatás a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók jelentéseinek továbbításáról az MNB részére májustól elektronikus úton

Felhívjuk a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói figyelmét, hogy az MNB számára is meg kell küldeni a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói körben a könyvvizsgáló által az ügyfél audit bizottságának címzett kiegészítő jelentést (a jelentés dátumát követő 60 napon belül), a Kamarai Törvény 2020. november 27-ei módosítása szerint. A kamara kezdeményezésére az MNB a könyvvizsgálók számára 2020. májusától elektronikus kommunikáció lehetőséget biztosít az ERA rendszeren (MNB elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához) keresztül. Az új általános űrlapok a könyvvizsgálókkal való kommunikáció megkönnyítésére készültek.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 67/A. § (3) bekezdése 2020. november 27-étől egészült ki ezzel a kitétellel. Jelenleg két tagozati közlemény foglakozik a könyvvizsgálók által készített speciális jelentések megküldésével a vonatkozó hatóságok részére, melyek továbbra is érvényben vannak:

Mivel jelenleg az MNB hivatalos kommunikációs csatornáinak nem része az e-papír szolgáltatás, emiatt az MNB felé, e-papíron történő adatküldésre nincsen lehetőség.

Az MNB 2020 májusától – az MKVK kérésre – a könyvvizsgálók számára az ERA rendszeren (MNB elektronikus rendszere hitelesített adatok fogadásához) keresztül biztosítja az elektronikus kommunikáció lehetőségét. Az ezen a felületen elérhető általános űrlapok kifejezetten a könyvvizsgálókkal való kommunikációra kerültek létrehozásra, melyeken keresztül beküldhetők a könyvvizsgálói dokumentumok, többek között az Audit bizottság részére készült kiegészítő jelentés, illetve további könyvvizsgálói dokumentumok.

  

Megnevezés     Általános (egyéb könyvvizsgálati kommunikációra szolgáló) űrlap
neve kódja
Pénzpiaci szektor MNB Könyvvizsgálói kapcsolattartás – általános űrlap HFI_1055_v1
Tőkepiaci szektor TFF_1021_v1
Biztosítási szektor  BPK_1025_v1

            

Ezek alapján az audit bizottsági kiegészítő jelentések beküldése is a már létrehozott, a könyvvizsgálókkal történő elektronikus kommunikációt biztosító egyszerűsített ERA űrlapokon (táblázat szerint) keresztül valósulhat meg. A beküldési kötelezettségnek, a Közfelügyeletei folyamathoz hasonlóan, 60 napon belül kell, hogy megtörténjen végleges jelentés tekintetében.

  

Útmutatók az ERA rendszer használatához

Az ERA rendszer regisztrációjával, illetve az ERA rendszer használatával kapcsolatban felmerülő egyéb kérdések esetén szeretnénk figyelmükbe ajánlani az alábbi útmutatókat, segédleteket, illetve az ERA rendszerhez történő regisztrációval kapcsolatos kérdések megválaszolásában segítséget nyújtó ügyfélszolgálatot.

  

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

  

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

  

Betöltés...
X