A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat felhívása a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói számára az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentés Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóságnak történő megküldésének módjáról és határidejéről

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Ktv.) 67/A. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosult 2018. július 27-től (az új szöveg pirossal szedve):

„A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgálónak, könyvvizsgáló cégnek a Rendelet 11. cikk szerinti, audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentést meg kell küldenie a vizsgált gazdálkodó igazgató tanácsa, felügyelő testülete részére, valamint a közfelügyeleti hatóság elektronikus elérhetőségére.

A Ktv. nem határozza meg, hogy az audit bizottsághoz címzett kiegészítő jelentést (kiegészítő jelentés) milyen határidőre és milyen módon kell a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóságnak megküldeni. A beküldési határidő meghatározására várható a Ktv. közeljövőben való módosítása.
Addig is, amíg a Ktv. nem szabályozza a beküldési határidőt, a Tagozat Elnöksége javasolja a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói számára, hogy a kiegészítő jelentést a végleges könyvvizsgálati dosszié összeállítására megszabott határidőn (azaz a könyvvizsgálati jelentés dátumát követő 60 napon) belül küldjék meg a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság részére. A beküldés hatékonyan történhet a Cégkapun vagy Ügyfélkapun keresztül elektronikusan az e-papír szolgáltatás segítségével (https://epapir.gov.hu/, témacsoport: „A könyvvizsgálói közfelügyeleti hatósági ügyek”, majd a megfelelő Ügytípus kiválasztásával).

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu, fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

 

Betöltés...
X