A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a Budapesti Értéktőzsde multilaterális kereskedési platformjain (Xtend Piac és Xbond Piac) jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálói számára

Ezúton adunk frissített tájékoztatást a BÉT 2017-ben indult Xtend és 2019-ben indult Xbond piacain jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálati specialitásairól.

A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat korábban közleményt jelentett meg a  közérdeklődésre számot tartó gazdálkodói kör specialitásait illetően.

A közleménynek megfelelően a tőzsdén jegyezett gazdálkodói körből kizárólag az a gazdálkodó minősül közérdeklődésre számot tartónak, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták (tőzsdén jegyzett gazdálkodó). Az EGT szabályozott piacairól az ESMA (Európai Értékpapír és Piacfelügyelet) ad információt keresőoldalán (az „entity type”-nál a „Regulated Market”-et, a „Home memeber state”-nél a „Hungary”-t választva és a lenti search gombbal leszűrve, a Budapesti Értéktőzsde részletes adatai itt tekinthetőek meg).

Mivel az Xtend Piac és Xbond Piac nem szerepel a fenti listában, így a vonatkozó szabályok szerint ezek a piacok nem minősülnek szabályozott piacnak. Ezeket a piacokat a nemzetközi szabályozás multilaterális kereskedési platformoknak (MTF-eknek) nevezi. A kibocsátók nem minősülnek „szabályozott piacon bevezetett értékpapír kibocsátóknak”, viszont „nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátók”.  

Ezek alapján Xtend vagy Xbond Piacon jegyzett gazdálkodók:

  • nem minősülnek közérdeklődésre kitett gazdálkodónak;
  • nem szükséges, hogy IFRS-sek szerint állítsák össze az éves beszámolójukat, így ha nem készül IFRS beszámoló a könyvvizsgálónak sem szükséges IFRS minősítéssel rendelkeznie;
  • könyvvizsgálóinak nem szükséges kibocsátói minősítéssel rendelkeznie

Azonban ezen gazdálkodók könyvvizsgálóinak:

  • alkalmazniuk kell a 701. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standardot, így a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseket kommunikálniuk kell az éves beszámolóról kiadott független könyvvizsgálói jelentésben;
  • legalább 50 millió forint (szorozva a társaságban dolgozó nem szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálók számával) felelősségbiztosítással kell rendelkezniük, melyet a kamara alapszabálya és a vonatkozó küldöttgyűlési határozat állapít meg;
  • be kell tartaniuk a tőkepiaci törvény szerinti függetlenségi szabályokat:
    • Természetes személy könyvvizsgálók esetén: az egy tulajdonosi csoportba tartozó nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátóktól, hitelintézetektől, pénzügyi vállalkozásoktól, befektetési vállalkozásoktól, befektetési alapkezelőtől, tőzsdétől, központi szerződő féltől és központi értéktártól, illetve a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezelő által kezelt kollektív befektetési formától származó összesített jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének) hatvan százalékát.
    • Könyvvizsgáló társaságok esetén: az egy tulajdonosi csoportba tartozó nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátótól, hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól, befektetési vállalkozástól, befektetési alapkezelőtől, tőzsdétől, központi szerződő féltől, valamint központi értéktártól és a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezelő által kezelt kollektív befektetési formától származó összesített bevétele nem haladhatja meg az éves nettó árbevételének harminc százalékát.

Természetesen, ha a gazdálkodó más piacon is jegyzett és/vagy speciális gazdálkodó (például hitelintézet, befektetési vállalkozás), akkor további szabályok is vonatkozhatnak rá.

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu, fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 8.

  

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

  

Betöltés...
X