Állásfoglalás a 2013. évi XXV. törvény alapján egészségügyi feladatok ellátó intézmények 2013. évi elemi költségvetési beszámolóinak könyvvizsgálói véleményezéséhez

Az elmúlt napokban többen is Kamaránkhoz, illetve a Költségvetési tagozathoz fordultak szakmai állásfoglalást kérve azon egészségügyi szolgáltatók 2013. évi éves elemi költségvetési beszámolójának véleményezésével kapcsolatban, amelyek központi költségvetési szervként 2013. április 1-től működve, a törvény erejénél fogva megszűnt társaságoktól vették át feladataikat.

Mivel a kérdések általában arra vonatkoznak, hogy miként kell minősíteni a szóban forgó intézmények éves elemi beszámolójában megjelenített ”nyitó” adatokat, az egységes eljárás érdekében – a tulajdonosi jogokat gyakorló GYEMSZI-vel egyeztetve - a következő szakmai véleményünk közzétételét tartjuk szükségesnek:

Figyelemmel a 2013. évi XXV. törvény előírásaira, valamint a törvényben foglalt feladatok átadásával és átvételével kapcsolatban megjelent útmutatásokra is, a befogadó intézmény kezelésébe került vagyon és más – immár a költségvetési gazdálkodás szabályai szerint értelmezendő – tételek nyitó állományként történő kimutatása önmagában nem indokolja, hogy a könyvvizsgáló minősített (pl. korlátozott) véleményt tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést adjon ki.

Tekintettel ugyanakkor arra, hogy az éves elemi költségvetési beszámoló egyes űrlapjai – így a Könyvviteli Mérleg - „Előző évi…” adatokra utaló megnevezésű oszlopokat tartalmaznak, indokoltnak tartjuk a költségvetési beszámoló és a könyvvizsgálat dokumentációjában legalább megjegyzésként rögzíteni, hogy a befogadó intézményeknél ilyen esetekben ez nem „bázis”, hanem gyakorlatilag „nyitó” állományokat jelent.

Budapest, 2014. április 22.

Dr. Lukács János Dr. Printz János
MKVK elnöke MKVK Költségvetési tagozatának
elnöke

 

 

 

Betöltés...
X