Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Az Államháztartás Szervezetei Könyvvizsgálatának Módszertani Útmutatója - 2006

Az államháztartás szervezetei működése, gazdálkodása több tekintetben eltér a vállalkozásoktól, ami számviteli, beszámolási rendjük szabályaiban is tükröződik. Ezért a nemzeti könyvvizsgálati standardok alkalmazása során kezdettől fogva figyelemmel kellett lenni az államháztartás (az állami szektor) sajátosságaira.
Ennek jegyében került kiadásra 2003-ban az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának kamarai módszertani útmutatója.

Az alább közzétett módszertan a 2003-ban megjelent útmutató átdolgozott, korszerűsített változata.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kiadványa
Budapest, 2006.

Készítette:
Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
Szerkesztette: dr. Printz János

A korábbi módszertani útmutató felülvizsgálatára a jogszabályi változásokra, a 2005-ben megújult magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra, az Állami Számvevőszék módszertani anyagaira, segédleteire, az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzéséhez közreadott módszertani útmutatásokra, továbbá az államháztartás területén végzett könyvvizsgálatok, azok minőségellenőrzésének tapasztalataira figyelemmel került sor.

A kiadvány bemutatja azokat a sajátos követelményeket, amelyeket a nemzetközi könyvvizsgálati standardok az állami szektorra tartalmaznak, s a 2005-ben közreadott nemzeti könyvvizsgálati standardokban is megjelentek.

Az útmutató módszertani fejezetei tartalmazzák az államháztartás szervezeteinél standard módon alkalmazandó eljárásokat és követelményeket, illetve az ezekhez fűződő kiegészítéseket és magyarázatokat, valamint a nemzeti könyvvizsgálati standardoknak az államháztartás könyvvizsgálata szempontjából legfontosabb szakaszait, szükség szerint adaptálva azokat.

Az útmutató változatlanul olyan munkalap-garnitúrát ajánl, amelynek felhasználásával - a már elfogadott és alkalmazott kamarai módszertanokhoz hasonló szerkezetben - az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának dokumentációja (állandó, általános és tartalmi rész) kialakítható.

A módszertan függeléke az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségével, valamint könyvvizsgálatával kapcsolatos fontosabb fogalmakat és jogszabályi előírásokat tartalmazza - a 2006. június 30-i állapot szerint.

Az egyes fájlokat a kis ikonokra kattintva töltheti le.

Útmutató letöltése egyben.

Letöltés Dokumentum címe
Az államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának módszertani útmutatója
I. Állandó rész
I. Tartalomjegyzék
I/C. Szerződések adatlapja
I/E. Szervezeti felépítés összefoglalása
II. Általános rész
II. Tartalomjegyzék
II/A.1. Ellenőrző lista a megbízás elfogadásához / meghosszabbításához
II/B.1. A tevékenység, szabályozottság megismerése
II/B.2. A számviteli és belső ellenőrzési rendszer elsődleges felmérése
II/B.2.1. A számviteli rendszer szabályozottságának értékelése
II/B.2.2. A leltározási tevékenység értékelése
II/B.2.3. Önkormányzati vagyonleltár (vagyonkimutatás) értékelése
II/B.2.4. Az információs rendszer értékelése
II/B.2.5. A pénzkezelés tesztelése
II/B.3. Tervezési dokumentum
II/B.3.1. A könyvizsgálati terv
II/B.4. A lényegességi küszöbérték meghatározása
II/B.4.1. A tranzakciók ellenőrzése
II/B.5. Kockázatbecslés és a jelentős könyvvizsgálati területek
II/B.5.1. A belső kontroll kokázati minősítése
II/B.6. Ügyfél által összeállítandó anyagok listája
II/B.6.1. A belső ellenőrzési funkció értékelése
II/B.6.2. Alapinformációk az önkormányzatról
II/B.7.1. Az önkormányzat által igényelt állami hozzájárulásokkal kapcsolatos kockázat felmérése
II/B.7.2. Az önkormányzat sajátos tevékenysége a potenciális magas kockázatú területeken
II/C.3. A számszaki hibák hatása a beszámoló valódiságára
II/C.7. Jogi teljességi nyilatkozat
II/C.8.1.1. Teljességi nyilatkozat
II/C.8.1.2. Teljességi nyilatkozat
II/C.8.2.1. Teljességi nyilatkozat
II/C.8.2.2. Teljességi nyilatkozat
II/C.8.2.3. Teljességi nyilatkozat
II/F.1. Összegzés önkormányzati könyvvizsgálatra
III. Tartalmi rész
III. Tartalomjegyzék
III/A.-III/F. Könyvvizsgálati munkaprogram
III/A.I.11. Ellenőrző lista-Immateriális javak
III/A.II.11. Ellenőrző lista-Tárgyi eszközök
III/A.II.12. Az ingatlanok nyilvántartott értékének egyeztetéséhez
III/A.III.11. Ellenőrző lista-Befektetett pénzügyi eszközök
III/A.IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadaott;koncesszióba,vagyonkezelésbe adott;ill.vagyonkezelésbe vett eszközök
III/A.IV.11 Ellenőrző lista - Üzemeltetésre,kezelésre átadaott;koncesszióba,vagyonkezelésbe adott;ill.vagyonkezelésbe vett eszközök
III/B.I.11. Ellenőrző lista - Készletek
III/B.II.11. Ellenőrző lista - Követelések
III/B.II.31. Vevői egyenleg-visszaigazoló levél
III/B.III.11. Ellenőrző lista-Értékpapírok
III/B.IV.11. Ellenőrző lista-Pénzeszközök
III/C.11. Ellenőrző lista-Egyéb aktív elszámolások
III/D.11. Elleőrző lista-Saját tőke
III/E.11. Ellenőrző lista-Tartalékok
III/F.11 Ellenőrző lista-Kötelezettségek
III/F.31. Szállító egyenleg-visszaigazló levél
III/G. Könyvvizsgálati munkaprogram - egyéb passzív elszámolások
III/G.11. Ellenőrző lista-Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
III/H. A mérleg ellenőrzésének összegzése
III/I. Az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelése
III/I.1. Egyszerűsített dokumentáció az önkormányzat könyvvizsgálatához kapcsolódó intézményi ellenőrzéshez
III/J. Pénzmaradvány-kimutatás ellenőrző lap
III/K. Eredménykimutatás ellenőrző lap
III/L. Pénzforgalmi jelentés ellenőrző lap
III/M. A költségvetési beszámoló főbb belső egyezőségeit ellenőrző lap
III/N. Zárszámadási rendelettervezet értékelése
III/O. Költségvetési rendelettervezet véleményezése
Betöltés...
X