Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Igazságügyi könyvszakértők módszertani útmutatója - 2007

Az igazságügyi könyvszakértés a könyvvizsgálati munka egy speciális területe.
A módszertani útmutató célja, hogy az igazságügyi könyvszakértőknek segítséget adjon a tevékenységükre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megismeréséhez, értelmezéséhez, amelyeknek meg kell felelniük.

Az útmutató segíti az igazságügyi könyvszakértőt a szakvélemény szakszerű elkészítésében. Az elméleti alapot a Magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok adják, a módszertani útmutató pedig eligazítást nyújt az igazságügyi szakértői munka során alkalmazandó standardok használatában. A standardok értelmezését, elsajátítását gyakorlati példák teszik szemléletessé.
Az útmutató részletesen ismerteti az igazságügyi szakértői tevékenység jogi szabályozását, az igazságügyi szakértői tevékenységre vonatkozó törvényt, továbbá a végrehajtására kiadott kormányrendeletet és az igazságügyi miniszteri rendeletet.
Az útmutató bemutatja az igazságügyi szakértők helyét, szerepét, jogait, kötelezettségeit a polgári peres és büntetőeljárásban, valamint a nem peres eljárás területén.
Ismerteti a szakértői tevékenység folyamatát a kirendelő végzéstől a szakvélemény elkészítéséig. A könyvszakértői tevékenység munkafolyamataihoz kapcsolódó dokumentációk tartalmára vonatkozóan a standardok alapján kidolgozott munkalapmintákat is tartalmaz.

A függelék egyrészt egy esettanulmányt - polgári peres ügyben - mutat be, másrészt jogszabályi előírásokat tartalmaz a 2007. március 31-i állapot szerint.
 
Betöltés...
X