A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára – Különjelentésre vonatkozó standard ajánlásai - 2023. üzleti év

A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói által készítendő könyvvizsgálói különjelentésre vonatkozó ajánlást egy új magyar nemzeti standard váltotta fel 2017. évtől. A standard módosítását 2019. májusában a Közfelügyelet jóváhagyta. A standard változásai a 2019-es üzleti évtől kötelezően alkalmazandóak.

A nemzeti standard a könyvvizsgálók által nyújtott kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok között erre a linkre kattintva érhető el (a megjelenő oldal alján)

A standard változásait a változáskövetős munkaanyagban lehet figyelemmel kísérni: https://www.mkvk.hu/szervezet/tagozatok/ptt/tagozatihirek/Kulonjelentes_standard_2018.evi_modositas_20190409

   

A standardhoz a következő MNB ajánlások figyelembevétele kötelező a 2023. évre vonatkozó különjelentések készítése folyamán


Hitelintézet, befektetési vállalkozás, biztosító

  

Hitelintézet, befektetési vállalkozás

  

Hitelintézet

   

Biztosító

  
Módszertani segédletek

A különjelentés készítéséhez és az ajánlásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói munka elősegítése érdekében a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat módszertani segédleteket készített, melyek az alábbi hivatkozásokról letölthetők:

A Kamara azokat az ajánlásokat melyeknek nincs közvetlen hatása a pénzügyi kimutatásokra és nem kapcsolódnak a könyvvizsgálati standardok alapján elvárt feladatokhoz az MNB kérése ellenére nem tartotta elfogadhatónak és így befogadhatónak, tehát a kamara honlapján sem kerülnek közzétételre (a standard 29-es pontja). Ezek az ajánlások:

  • A Magyar  Nemzeti Bank 14/2020. (XII.17.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről
  • A Magyar Nemzeti Bank 15/2022. (IX.15.) számú ajánlása a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról

Továbbá, a következő ajánlást a kamara befogadta, de kötelezően ezt az ajánlást vizsgálni csak 2024-es évtől kell (62.3 és 68. pontok):

  • A Magyar Nemzeti Bank 19/2022. (XII.1.) számú ajánlása a hitelintézeti adatszolgáltatások összeállítási folyamatának kialakításáról, működtetéséről, kereteiről és kontroll funkcióiról, valamint a kapcsolódó adatvagyon-gazdálkodási feladatokról

  

Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

  

  

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X