A könyvvizsgáló által végzett - könyvvizsgálaton kívüli - könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok - Frissítés 2022. június 16.!

A közfelügyeleti hatóság 2022. május 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 41/2022. (04.22.) számú elnökségi határozattal elfogadott, ISRS 4400. témaszámú „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó felülvizsgált magyar nemzeti standardot. A felülvizsgált standardot a könyvvizsgálónak azokra a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásáról szóló megbízásokra kell alkalmaznia, amelyeknél a megállapodás feltételeiről a megbízási szerződésben, 2023. január 1-jén, vagy azt követően állapodnak meg. A felülvizsgált 4400. témaszámú standard hatálybalépését megelőzően megkötött megbízási szerződések teljesítésére a korábbi azonos témaszámú standardot kell alkalmazni.

A ISRS 4400. témaszámú „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című magyar nemzeti standard a 3. pontban tekinthető meg oldalunkon.

  

2019. május 28.

A módosított 6100. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásra Vonatkozó Standard - Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítása című magyar nemzeti standardot a közfelügyeleti hatóság 2019. május 27-én jóváhagyta, melyet a kamara elnöksége a 43/2019. (04.05.) számú elnökségi határozattal 2019. április 5-én fogadott el. A módosított standard a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2019. május 28-án lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő beszámolási időszakok jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához kapcsolódó különjelentés összeállítására kell alkalmazni, illetve a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődött időszakokra a módosított standard alkalmazása megengedett. A módosított magyar nemzeti standard a 4. pontban tekinthető meg oldalunkon.

  

2018. október 10.

A közfelügyeleti hatóság 2018. szeptember 14-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2018. június 22-én elfogadott átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok felülvizsgált változatát. A standardok a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2018. szeptember 15-én léptek hatályba, mellyel egyidejűleg a korábban hatályban volt átvilágítási-, a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok a hatályukat veszítik azzal, hogy az újonnan elfogadott nemzeti standardok alkalmazásának kezdetét megelőzően azokat továbbra is alkalmazni kell.

  

A könyvvizsgáló által végzett, könyvvizsgálaton kívüli könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardok magyar nyelvre lefordított, 2018 évben aktualizált szövege, a megbízások típusa szerinti csoportosításban, az alábbi linkeken érhető el. Az egyes magyar nemzeti standardok alkalmazásának kezdeti időpontjáról az egyes standardok tartalmaznak rendelkezést.
Itt található, külön link alatt, a pénzügyi szektor egyes intézmény típusai (hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, biztosítók) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához kapcsolódó könyvvizsgálói különjelentés összeállítására a 2017. január 1-jén indult üzleti évtől alkalmazandó új magyar nemzeti standard is.

Az alábbi 1-3. pont alatti magyar nemzeti standardokat a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyta: 2018. szeptember 14-én.
Az alábbi 1-3. pont alatti magyar nemzeti standardok hatályba léptek: 2018. szeptember 15-én, a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyását követő napon, azzal, hogy ezeket a standardokat az egyes standardokban meghatározottak szerinti időponttól kezdődően kell alkalmazni.
Az alábbi 1-3. pont alatti magyar nemzeti standardokat a kamara elnöksége elfogadta: 2018. június 22. napján kelt 54/2018. (06.22.) számú elnökségi határozatával.

Az alábbi 1-3. pont alatti magyar nemzeti standardok aktualizált magyar nyelvű fordításainak alapjául az IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) „Handbook of International Quality control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, 2016-2017 Edition” (ISBN: 978-1-60815-318-3) című angol nyelvű kiadványában található ISRE 2400, ISRE 2410, ISAE 3000, ISAE 3400, ISRS 4400, ISRS 4410 témaszámú nemzetközi standardok szolgáltak.

  1. Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
  2. A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
  3. Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok
  4. Könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standard 2019. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra

  

1. Átvilágítási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok [ISRE]

Témaszám Letöltés Dokumentum címe Alkalmazás
2400

Múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására szóló megbízások

2018. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására kell alkalmazni
2410 Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása 2018. december 15-én, vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó évközi pénzügyi információk átvilágítására kell alkalmazni

Az egyes standardok korábbi időállapotokban hatályos változatát itt találja.

Kapcsolódó szakmai anyag:
A Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) a Kis- és középvállalkozásokat kiszolgáló könyvvizsgálók bizottságának (SMPC) támogatásával útmutatót bocsátott ki a múltra vonatkozó pénzügyi kimutatások átvilágítására szóló megbízásokra vonatkozó 2400-as nemzetközi standard (ISRE) használatához a kis- és középvállalkozások területén. Az útmutató elérhető az IFAC honlapján, angol nyelven, az alábbi linken:
IFAC-SMP-Guide-to-Review-Engagements

  

2. A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok [ISAE]

Témaszám Letöltés Dokumentum címe Alkalmazás
3000 Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások azokra a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint a bizonyosságot nyújtó jelentés 2019. január 1-jei vagy azt követő keltezésű
3400 Jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata azokra a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint a bizonyosságot nyújtó jelentés 2019. január 1-jei vagy azt követő keltezésű
3402 Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések a szolgáltató szervezet könyvvizsgálója által elvégzett olyan megbízásokra kell alkalmazni, amelyekkel kapcsolatban kiadott bizonyosságot nyújtó jelentés  a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő időszakra vonatkozik
3410 Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások 2022. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokhoz kapcsolódó ÜHG kimutatásokra vonatkozó, bizonyosságot nyújtó jelentéseire hatályos

  Az egyes standardok korábbi időállapotokban hatályos változatát itt találja.

  

3. Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok [ISRS]

Témaszám Letöltés Dokumentum címe Alkalmazás
4400 (Felülvizsgált) ÚJ! Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások azokra a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásáról szóló megbízásokra kell alkalmazni, amelyeknél a megállapodás feltételeiről a megbízási szerződésben, 2023. január 1-jén, vagy azt követően állapodnak meg
4400 Megbízás pénzügyi információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására azokra a kapcsolódó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint a ténymegállapításokról szóló jelentés 2019. január 1-jei vagy azt követő keltezésű
4410 Összeállításra vonatkozó megbízások azokra az összeállításra vonatkozó megbízásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a megbízási szerződés, valamint az összeállításra vonatkozó megbízással kapcsolatos jelentés 2019. január 1-jei, vagy azt követő keltezésű

Az egyes standardok korábbi időállapotokban hatályos változatát itt találja.

  

4. Könyvvizsgálói különjelentés összeállítására vonatkozó standard a 2019. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra

2019. május 28.

A közfelügyeleti hatóság 2019. május 27-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 43/2019. (04.05.) számú elnökségi határozattal 2019. április 5-én elfogadott, módosított 6100. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásra Vonatkozó Standard - Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítása című magyar nemzeti standardot. A módosított standard a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2019. május 28-án lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő beszámolási időszakok jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához kapcsolódó különjelentés összeállítására kell alkalmazni.
Korábbi alkalmazás megengedett a 2018. január 1-jén vagy a 2018 évben indult üzleti évek könyvvizsgálatával összefüggésben.

A módosított 6100. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásra Vonatkozó Standard - Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítása című magyar nemzeti standard letölthető innen:

Témaszám Letöltés Dokumentum címe Alkalmazás
6100

Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítására vonatkozó standard (2019. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra alkalmazandó)

a 2019. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó különjelentések összeállítására kell alkalmazni; a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődött időszakokra a standard alkalmazása megengedett

  

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X