"A tárgyévi könyvvizsgálatára megbízási szerződést kötött a könyvvizsgálóval, azonban - a megbízási szerződésben vállalt kötelezettsége ellenére a megválasztást a cégbíróságnak nem jelentette be. Időközben a társaság tulajdonosai kicserélődtek. A mérlegfordulónap után, de a tárgyév beszámolójának elkészülte előtt a társaság új könyvvizsgálót választott, amely választást a cégbíróságnak is bejelentve a cégkivonat is tartalmaz.
Kérdés
A tárgyévi beszámoló könyvvizsgálatára - amely az új könyvvizsgáló megválasztását követő időszakban történik, ki jogosult az éves beszámolóról könyvvizsgálói jelentést kiadni. Mi a helyes eljárás a régi könyvvizsgáló részéről, mivel vele ezen tényt hivatalosan nem közölték? Jogosult-e a tárgyévben részére kifizetett megbízási díjat megtartani, mivel az nem volt kötve a jelentés kiadásához?
A kérdező által jónak ítélt válasz, megoldás, beleértve a kérdező által lényegesnek ítélt törvényi hivatkozásokat, felhasznált szakirodalmi anyagokat.
A tárgyévről könyvvizsgálói jelentés kiadására kizárólag a jelentés kiadásának időpontjában a cégjegyzékben is szereplő "új" könyvvizsgáló jogosult. A régi könyvvizsgáló a megbízási szerződésben szabályozottak szerint jogosult érvényesíteni azt a könyvvizsgálói díjat, amely a tárgyévben végzett könyvvizsgálói munkájának ellenértéke, függetlenül attól, hogy az auditot nem ő végezte.
"

2016. márciusA könyvvizsgáló váltását a beszámoló jóváhagyásának időpontjára célszerű időzíteni, mert a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó szabályokat így lehet betartani. A könyvvizsgáló megválasztásának időszakát a Ptk. szabályozza:
3:130. § [Az állandó könyvvizsgálói megbízatás keletkezése és időtartama]
(1) Az első állandó könyvvizsgálót a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - a legfőbb szerv által meghatározott feltételekkel és díjazás mellett - az ügyvezetés a kijelölést vagy választást követő kilencven napon belül köti meg. Ha a szerződés megkötésére e határidőn belül nem kerül sor, a legfőbb szerv köteles új könyvvizsgálót választani.
(2) Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb öt évre lehet megválasztani. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
(3) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely a (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltér.

A fentiek értelmében a megválasztott könyvvizsgálót a beszámoló elfogadása előtt nem volt helyes visszahívni. Véleményem szerint az elfogadó nyilatkozat kiadása előtt a következő könyvvizsgálónak is tájékozódni kell arról, hogy van-e előző könyvvizsgáló és megfelelő-e a váltás őt is érintő jogi folyamata.
Azzal egyetértek, hogy a könyvvizsgálói jelentés kiadására kizárólag a jelentés kiadásának időpontjában megválasztott állandó könyvvizsgáló jogosult. A megválasztásról a legfőbb szerv ülésén hozzák meg a döntést, ezért a könyvvizsgáló a megválasztásáról szóló döntésben rögzített időszakban minősül állandó könyvvizsgálónak. A könyvvizsgáló személyére vonatkozóan tehát a legfőbb szerv döntése számít és nem a cégkivonat tartalma. Visszahívás esetén az erről szóló határozatban megjelölt napon jár le a könyvvizsgáló mandátuma. Ezt a döntést a megbízónak és a könyvvizsgálónak a Közfelügyeleti hatóság felé írásban is be kell jelenteni.
A cégnek egyszerre nem lehet több könyvvizsgálója, ezért az új könyvvizsgáló megválasztása és részéről a megbízás elfogadása az előzőekben leírtak alapján jön létre. Az új könyvvizsgálónak ezért tájékozódnia kell, hogy mire vonatkozik a megbízása, milyen kötelezettségek terhelik, mit vállal el és mennyiért. A könyvvizsgáló feladatait és a díjazását a szerződésben rögzítik a felek. A megbízás végén a felek közötti elszámolás szintén a szerződés alapján történik. Nincs olyan előírás, hogy az új könyvvizsgáló jogosult lenne az előző könyvvizsgáló megállapodás szerinti díjára!
Az egyéb feltett kérdéseket a szerződések tartalma, továbbá a szerződésben nem rögzített kérdéseket a felek egyeztetése alapján az érintettek jogosultak megválaszolni.
 

Betöltés...
X