"Három azonos (családi) tulajdonosi körbe tartozó kft összeolvad (két kft beolvad a harmadikba) - az a kft, amelybe a másik kettő beolvad, árbevétele alapján könyvvizsgálatra kötelezett, azonban legalább az elmúlt két év beszámolója nem volt könyvvizsgálattal alátámasztva, ennek indoka nem ismert - a független könyvvizsgáló felelőssége az átalakulások könyvvizsgálatánál "csak" a vagyonmérleg-tervezetek, vagyonleltár-tervezetek (vagyonmérlegek, vagyonleltárak) felülvizsgálata alapján kiadott független könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott véleményéért/záradékra és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti munka végzésére vonatkozik
Befolyásolja-e az egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatának hiánya az átalakulást ellenőrző könyvvizsgáló munkáját és a kiadott jelentés minősítését?"

2011. július


A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát 2011. január 1-én, vagy azt követő időszakokra vonatkozóan a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok szerint kell elvégezni. Az átalakulás könyvvizsgálata során a könyvvizsgálat tárgyát képező vagyonmérleg tervezetek, vagyonleltár-tervezetek, vagyonmérlegek, vagyonleltárak összességében pénzügyi kimutatások, melyek auditálására vonatkozóan külön előírások nem léteznek. Az átalakulások könyvvizsgálata során a könyvvizsgáló pozitív bizonyosságot nyújtó szolgáltatást végez, véleményét pozitív formában fejezi ki (mint az éves/egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatakor). Az átalakulások könyvvizsgálatánál értelemszerűen kell a standardokat ezen belül is a könyvvizsgálati jelentésekre vonatkozó 700-720. témaszámú standardokat is alkalmazni. A könyvvizsgálat dokumentálására ugyanazok a standardok érvényesek, mint az éves/egyszerűsített éves beszámolónál használatosak függetlenül attól, hogy volt-e az átalakulás alapjául szolgáló számviteli beszámolónak könyvvizsgálata, vagy sem.
Összességében az átalakulási könyvvizsgáló munkáját és a kiadandó jelentést nem befolyásolja, hogy volt-e könyvvizsgálata az átalakulás alapjául szolgáló számviteli beszámolóknak. Javaslom azonban, hogy vezetői levélben, vagy az ügyvezetés felelősségét taglaló szakaszban az átalakulás előtti vagyonmérleg tervezetre kiadott jelentésben utaljon arra, hogy az éves beszámoló kötelező könyvvizsgálata elmaradt. (Erre csak akkor van szükség, ha az átalakulási vagyonmérleg tervezet alapja az éves beszámoló!)
 

Betöltés...
X