A Szakértői Bizottság közleménye a 2017. december 15-étől megújuló könyvvizsgálói jelentésmintákról

A Szakértői Bizottság elvégezte a hatályban lévő Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ban (MNKS-ben) lévő könyvvizsgálói jelentésminták felülvizsgálatát, és a kamara elnöksége 2017. szeptember 22-i ülésén elfogadta az elé terjesztett módosított MNKS-t.

A Szakértői Bizottság 2017. június 8-án felhívást tett közzé a hatályban lévő MNKS függelékeiben szereplő jelentésminták véleményezésére, amelyhez egy a Bizottság által előzetesen már átdolgozott jelentésminta változatot is közreadott. A Szakértői Bizottság ezúton is köszönetet mond a beérkezett javaslatokért és észrevételekért. A Bizottság a beérkezett észrevételeket és javaslatokat, azok rendszerezését és feldolgozását követően, a 2017. augusztus 23-i ülésén tekintette át először, és ekkor alakította ki az álláspontját a jelentésminták átdolgozásának főbb irányairól. A felülvizsgálat eredményeként kidolgozott négy új jelentésmintának és az ehhez kapcsolódó MNKS módosításnak a kamara elnöksége elé terjesztéséről a Bizottság 2017. szeptember 20-án döntött.

Az egyik legszembetűnőbb változás, hogy a könyvvizsgálói felelősséget leíró fejezetet lehetőség lesz a független könyvvizsgálói jelentés mellékletében szerepeltetni, de a könyvvizsgáló dönthet majd úgy is, hogy azt ezután is a könyvvizsgálói jelentésen belül helyezi el. A könyvvizsgáló függetlenségére vonatkozó szakaszban az „etikai felelősség” helyébe az „etikai előírások”, illetve „normák” kifejezések kerültek.

Egyszerűsödött, és a Bizottság álláspontja szerint könnyebben érthetővé vált az egyéb információk szakasz üzleti jelentéssel kapcsolatos szövegezése. Továbbá, mivel több könyvvizsgáló részéről megfogalmazódott az igény, hogy a jelentésminták szövegezése jobban igazodjon a magyar nyelv sajátosságaihoz, ilyen jellegű korrekciókra is sor került.

Ezeknek a változtatásoknak az eredményeként a módosított jelentésminták szövege összességében könnyebben olvashatóvá vált, ami a Bizottság várakozása szerint jobban segíti majd a megbízókat és más felhasználókat a könyvvizsgálói jelentések értelmezésében.
A Kamara elnöksége az átdolgozott jelentésmintákkal módosított MNKS-t a 2017. szeptember 22-i ülésén elfogadta. A módosított MNKS a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság jóváhagyását követően kerülhet majd kihirdetésre.

A módosított MNKS-t a 2017. december 15-én vagy az azt követően végződő üzleti évekre kiadandó könyvvizsgálói jelentésekre kell majd alkalmazni.

Betöltés...
X