Fegyelmi bizottság figyelemfelhívása a nem szünetelő kamarai tagok jogellenes másodlagos státus ellenőrzésére

A fegyelmi bizottság felhívja a tisztelt aktív kamarai tagok figyelmét arra, hogy a jövőben célzott ellenőrzéseket fog folytatni a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok és saját adatai alapján a Kkt. 11. § (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban szabályozott, másodlagos státusok felderítésére. Ezen vizsgálatok alapján az etikai szabályzat C) 6. pont (4) bekezdése alapján a fegyelmi bizottság fegyelmi eljárást kezdeményezhet a fegyelmi megbízottnál, vagy átadhatja az ügyet a felvételi bizottságnak. A másodlagos státus szabályok megsértésének szankciója általában a kamarai tagság megszűnése, vagy – az ennek megfelelő fegyelmi szankció – a kizárás fegyelmi büntetés.

A másodlagos státusszabályok megsértésére a Kkt. kétfajta eljárást tesz lehetővé. Fegyelmi eljárást, valamint a Kkt. 30. §-a alapján a kamarai tagság megszűnése megállapítására irányuló eljárást. Az elmúlt időszakban a fegyelmi bizottság általában lefolytatta a fegyelmi eljárást ilyen esetekben, melynek eredményeként általában nem került sor kizárás fegyelmi büntetés kiszabására. A Kkt. 30. § (1) bekezdése c) pontja alapján azonban a kamarai tagság a törvény erejénél fogva megszűnik a másodlagos státus-szabályok megsértése esetén, kivéve, ha az aktív kamarai tag a Kkt. 11. § (2) bekezdése, és ennek alapján az alapszabály 58-66. pontjai alapján benyújtott kérelme alapján a felvételi bizottság jóváhagyta a kérelmezett másodlagos státust. Az aktív kamarai tagok kamarai tagsága megszűnésének megállapítása a Kkt. 30. § (3) bekezdése alapján a felvételi bizottság hatásköre.

Az egységes jogalkalmazás érdekében a jövőben a fegyelmi bizottság általában a másodlagos státus ügyekben – különös méltánylást érdemlő körülmények hiányában – általában kizárás fegyelmi büntetést fog alkalmazni, mely igazodik a Kkt. 30. §-ában megállapított kamarai tagság megszűnésének jogkövetkezményéhez. A jogalkalmazási gyakorlat módosulását indokolja az is, hogy a másodlagos státus szabályok immár 5 éve hatályosak és már kellő idő állt rendelkezésre minden kamarai tag számára a szabályok megtartására.

Felhívjuk tehát minden aktív (főállású) kamarai tag könyvvizsgáló figyelmét arra, hogy az esetleges másodlagos státusszabályba ütköző jogviszonyát szüntesse meg, vagy intézkedjen az alapszabály szerinti, a másodlagos státus fenntartása, vagy a szünetelő státusz engedélyezése iránti kérelem benyújtásáról.

2013. február 6.

Dr. Borzi Miklós
a fegyelmi bizottság elnöke

Betöltés...
X