A könyvvizsgáló titoktartási kötelezettsége tanúvallomás esetén

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Kkt.) 66. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló köteles a tevékenysége során tudomására jutott, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízással összefüggő minősített adatot, hivatásbeli titkot és üzleti titkot köteles megőrizni. A (2) bekezdés szerint a kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég az (1) bekezdés szerinti titkot megfelelő és konkrét felhatalmazás nélkül nem használhatja fel, nem teheti közzé, kivéve, ha jogszabály alapján joga vagy kötelessége a közlés, a közzététel.

A Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) 82. § (1) bekezdésének c) pontja szerint a büntetőeljárás során a tanúvallomást megtagadhatja az, aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles.

A fenti két jogszabályi hivatkozás tehát kizárja, hogy felmentés hiányában a könyvvizsgáló elkövesse a Btk. 238.§. (1) bekezdésébe ütköző hamistanúzás törvényi tényállását.

Dr. Borzi Miklós
a Fegyelmi bizottság elnöke

Betöltés...
X