Új IFAC-ICAEW 6 részes oktatási segédanyag a Pénzmosás elleni védekezéshez magyarul

Elérhető az IFAC-ICAEW együttműködésével a könyvvizsgálóknak készült 6 részes oktatási segédanyag magyar nyelvű fordítása a Pénzmosás elleni védekezés témakörében.

Szeretnénk tagjaink figyelmébe ajánlani az IFAC (International Federation of Accountants – a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége) és az
ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – az Angliai és Walesi Bejegyzett Könyvvizsgálók Intézete) együttműködésében
könyvvizsgálóknak készített, 6 részből álló oktatási segédanyag magyar nyelvű fordítását a Pénzmosás elleni védekezés témakörében, melyet
a Szakértői Bizottság fordíttatott le és tesz most közzé a kamara honlapján ez évi munkaterve alapján.

A pénzmosás különböző aspektusait megvilágító rövid ismertetők, egészen az alapoktól kezdve és kis esettanulmányokkal szemléltetve, jól érthető és lényegi szempontokat adnak a kamarai tag könyvvizsgálóknak ahhoz, hogy
  

  • a különféle szakmai szolgáltatásnyújtási megbízásaik során milyen árulkodó jelekre figyeljenek, amelyek segíthetnek már a megbízás kezdeti fázisában is felismerni a pénzmosás gyanús helyzeteket,
  • hogy mit is jelent a pénzmosás a gyakorlatban, milyen ismertetőjegyei vannak, milyen kockázatokkal kell szembenéznie a könyvvizsgálóknak, és mit tehetnek ezen kockázatok mérséklése érdekében, illetve
  • melyek a szükséges és javasolt lépések egy pénzmosás gyanús helyzet észlelésekor.

Az IFAC-ICAEW pénzmosás elleni védekezés témájú oktatási segédanyag sorozata könnyen elérhető, érhető és egyszerűen használható hasznos útmutatót jelenthet a kamarai tag könyvvizsgálóknak és kisebb könyvvizsgáló cégeknek, nem csak könyvvizsgáló szolgáltatóként, hanem könyvelési és/vagy egyéb pénzügyi-, adó- és számviteli tanácsadói szerepkörükben is. Továbbá, nem csak azoknak ajánljuk, akik a pénzmosás témakörében kevésbé jártasak, hanem minden kamarai tag könyvvizsgálónak, akinek a szakmai tevékenységével összefüggésben a 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) alapján ügyfél-átvilágítási, illetve pénzmosás gyanús eset észlelése esetén bejelentési kötelezettsége áll fenn. A széleskörű alkalmazhatóságra törekedve ez az ismeretterjesztő sorozat a globális pénzmosás elleni és terrorizmus-finanszírozás elleni szervezet, a FATF (Financial Action Task Force) kockázat-alapú megközelítésére épül.

Az oktatási segédanyag sorozat egyes részei magyar fordításban a következő linken tekinthetők meg:

Pénzmosás elleni irányelvek 1. rész - Bevezetés
Pénzmosás elleni irányelvek 2. rész - Kockázatalapú megközelítés
Pénzmosás elleni irányelvek 3. rész - Társaságalapítás
Pénzmosás elleni irányelvek 4. rész - Eszközátruházás
Pénzmosás elleni irányelvek 5. rész - Adótanácsadás
Pénzmosás elleni irányelvek 6. rész - Nehéz helyzetben lévő vállalkozások

  

Az oktatási segédanyag-sorozat eredeti kiadásai, angol nyelven, itt érhetők el:
Anti-Money Laundering: The Basics series

Az oktatási segédanyag használásához sok sikert kívánunk!

  

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X