Tájékoztató a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz való hozzáférés igényléséről

A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. számú törvény (Afad tv.) lépcsőzetes hatályba lépésének következő szakasza 2022. február 1-jén kezdődött. (A korábbi, vonatkozó kamarai közlemény III. pontja elérhető itt MKVK - Összefoglaló a Pmt. szerinti belső szabályzat módosulásáról 2021.)

A 2022. február 1-jei változások értelmében a könyvvizsgáló szolgáltatóknak az alábbi jogosultságai, kötelezettségei vannak:

 • A könyvvizsgáló szolgáltató a Pmt. 7-12.§ szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedések végrehajtása céljából 2022. február 1-től közvetlen hozzáféréssel, ingyenesen adatot igényelhet a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartásból. {Afad tv. 8. § (3) bekezdése}.
 • A könyvvizsgáló szolgáltató 2022. február 1-től köteles bejelentést tenni a tényleges tulajdonosi központi nyilvántartást vezető hatóságnak, ha eltérést észlel a központi nyilvántartásban található és a rendelkezésére álló tényleges tulajdonosi információk között. (Afad tv. 11. §).

A fentiek szerinti tényleges tulajdonosi központi nyilvántartás vezetésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) került kijelölésre, amely e feladatának ellátása során nem állami adó- és vámhatósági jogkörben jár el, így az adó- és vámigazgatásra irányadó eljárási szabályok ebben a körben nem érvényesülnek.

NAV tájékoztató

A NAV Kérdések és válaszok - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) linken elérhetően tette közzé tájékoztató anyagát, amely részletes leírást tartalmaz mind a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz való hozzáférés kérésére vonatkozóan, mind a megismerhető adatok köre tekintetében, mind pedig az eltérés jelzésének módjával kapcsolatban.
Kérjük a tisztelt könyvvizsgáló szolgáltatókat, hogy szíveskedjenek a fent hivatkozott honlapon található információk alapján, az ott leírtak szerint a regisztrációt elvégezni a tényleges tulajdonosi adatok lekérdezhetősége, valamint az eltérésjelzések teljesíthetősége érdekében.

A legfontosabb tudnivalók kiemelve az alábbiak:

1.    Regisztráció

A regisztrációt az AFADREG adatlap benyújtásával lehet megtenni.

 • A kitöltéshez az ÁNYK keretprogramra van szükség.
 • A nyomtatvány elérhető itt: NAV PEI - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)
 • A regisztrációs adatlapot a regisztrációt kezdeményező szervezet hivatalos elektronikus elérhetőségéről kell beküldeni a NAV-hoz.
 • Az adatlapon fel kell tüntetni, hogy:
 • ki, mely szervezet a regisztráló (elnevezés és adószám),
 • az úgynevezett regisztrációs szerepkört (hatóság vagy önkormányzati adóhatóság és gazdasági kamara vagy szolgáltató),
 • azon magánszemély(ek) természetes személyazonosító adatait, aki(k) számára a regisztráló a megismerést biztosító jogosultság megadását kezdeményezi (és amely a magánszemélyt azonosítja), valamint
 • a megismerni kívánt adatbázist - a szolgáltatók ügyfél-átvilágítási, adatellenőrzési kötelezettségeik teljesítése érdekében ismerhetik meg az adatokat. Az elérhető és igényelhető adatok köre differenciált, más adatokat ismerhetnek meg a hatóságok és mást a szolgáltatók. A szolgáltatók csak a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz kérhetnek hozzáférést.

2.    Adatatok igénylése a tényleges tulajdonosi nyilvántartásból

 • A tényleges tulajdonosi nyilvántartásban szereplő adatok megismerésére a jogosult személynek az e-Papír használatával kell jeleznie megismerési igényét.
 • A megismerési lehetőség személyhez kötött, ezért az e-Papíron jelzett igényt a jogosult személy Ügyfélkapus tárhelyéről kell elküldeni a NAV részére. Erről bővebb információt a regisztráció megtörténtéről szóló értesítés tartalmaz.

A NAV felhívja a figyelmet, hogy sikeres regisztráció és a jogosultságok képzése mellett is csak célhoz kötötten ismerhetők meg az adatok. Például az ügyfelek adatait a szolgáltatók a pénzmosási jogszabályokban előírt ügyfélátvilágítás vagy adatellenőrzés céljából ismerhetik meg. A NAV az adathozzáféréseket az irányadó jogszabály alapján naplózza, azaz visszakereshető módon rögzíti a megismerő személyét és a megismert adatok körét. Ezt szem előtt kell tartani a megismerési igények jelzésekor, mert az ebből eredő felelősség a megismerésre jogosultat terheli.

3.    Eltérésjelzés

 • Az Afad tv. értelmében a szolgáltatóknak jeleznie kell, amennyiben a tényleges tulajdonosi viszonyokat érintően érdemi eltérést észlelnek az általuk ismert és a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban rögzített tényleges tulajdonosi adatok között (Afad tv. 10-11. §).
 • Az eltérésjelzést a TTNYELT elnevezésű formanyomtatványon kell megtenni.
 • A nyomtatvány elérhető itt: NAV PEI - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu).

    

Kapcsolódó anyagok

   

Betöltés...
X