Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése - 2007

Visszakerült a honlapra „Az Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató. Felhívjuk azonban tisztelt Kollégáink figyelmét, hogy az útmutató alkalmazásakor vegyék figyelembe, hogy az 2007. évben lezárásra került. „Az Uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzése” című módszertani útmutató használata során, kérjük vegyék figyelembe a jogszabályi változásokat.
A szakmai anyag aktualizálása jelenleg folyamatban van.

Az útmutató kidolgozásában a következő szakemberek vettek részt: Győrffi Dezső, Győrffi György, Horváth Sarolta, Jákói Balázs, Ujvári Géza, Varga Gáborné . Szerkesztette Ujvári Géza.

2007-2013. közötti időszakban jelentős összegű uniós támogatás érkezik hazánkba. Az uniós, illetve a hazai forrásokkal kiegészített uniós támogatások jogszerű felhasználását rendkívül szigorú ellenőrzési intézményrendszer kontrollálja.

A módszertani útmutató elsődleges célja, hogy a témával kapcsolatban olyan átfogó képet biztosítson a könyvvizsgálók számára, amely megismerésével sikeresen legyenek képesek bekapcsolódni az említett támogatások felhasználásának az ellenőrzésébe.

Az uniós támogatásokkal kapcsolatban sajátos fogalomrendszer alakult ki. Ennek megfelelően az útmutató ismerteti a legfontosabbnak tekintett fogalmakat. Foglalkozik a támogatáspolitika magyarországi ismérveivel, fogalmaival, a támogatások formáival, a de minimis támogatásokkal. Áttekinti az uniós támogatásokat (előcsatlakozási eszközök, strukturális alapok, kohéziós alap, agrártámogatások, belső politikák támogatásai, 2007-2013. közötti programozási időszakban rendelkezésre álló Európai Uniós pénzügyi források, alapok).

Külön fejezet foglalkozik a projekt, projekttervezés, projektköltségvetés, a költségek elszámolhatósága kérdéseivel. A költségek elszámolhatóságán belül az útmutatóban áttekinthetjük az elszámolható költségek fajtáit, tartalmukat és dokumentálásukkal szembeni igényeket, valamint a nem támogatható és nem elszámolható költségeket egyaránt. Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a támogatások felhasználásával kapcsolatban nincs egységes költség koncepció, így a pályázati felhívások (kiírások) alapos tanulmányozásával kapunk választ arra, hogy az adott esetben milyen költség számolható el és milyen nem.

Az útmutató áttekinti a támogatásokat lebonyolító (működtető) intézményrendszer (a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), az Igazoló Hatóság, az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet (KSZ), az Ellenőrzési Hatóság) feladatait, felelősségét is.

Külön fejezetben olvashatunk az uniós követelmények szerinti ellenőrzési feladatokról (első szintű ellenőrzés, második szintű ellenőrzések és rendszerellenőrzések, a zárónyilatkozat harmadik szintű ellenőrzése).

Az útmutató bemutatja a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alkalmazási lehetőségeit a támogatások ellenőrzésénél. Foglalkozik - többek között - a dokumentálással kapcsolatos elvárásokkal, tisztázza, hogy az ellenőrzésről szóló jelentést nem a 700. számú standard, hanem a 4400. számú standard szerint kell elkészíteni (Jelentés a ténymegállapításról kibocsátása a 4400. számú standard szerint).

Az útmutató mellékletei iránymutatást adhatnak az ellenőrzési listák, az ellenőrzési kérdések, a szerződés, valamint a ténymegállapításról szóló jelentés(ek) összeállításához.

Letöltés

Betöltés...
X