Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

KKB közleményei

A KKB közleménye a könyvvizsgálói függetlenségről és összeférhetetlenségről
2013.06.03.

A könyvvizsgáló tevékenysége hitelességének alapköve a függetlensége. Nem véletlen, hogy a könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) szolgáltatásaival foglalkozó nemzetközi és hazai jogszabályok, irányadó szakmai ajánlások részletesen, folyamatosan megújulva tartalmazzák a követendő előírásokat, helyenként példával alátámasztva az ajánlott legjobb gyakorlatot.

tovább...
Tájékoztató a KKB felé történő bejelentés tudnivalóiról
2011.06.14.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban KKB) ezúton tájékoztatja a kamarai tag könyvvizsgálókat, könyvvizsgáló cégeket, illetve a vállalkozókat, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 46. §-ának (1) bekezdése, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/A. §-ának (2) bekezdése szerint előírt bejelentést a KKB Titkárság alábbi elérhetőségén keresztül kell megtenni:

tovább...
A KKB közleménye a szakértők névsoráról
2011.02.03.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság a 2011. január 28-i ülésén kiértékelte és elbírálta a 2011-2012. évekre szóló szakértői jegyzékbe történő felvételre vonatkozó felhívásra érkezett szakértői jelentkezéseket, és a következő személyek szakértői névjegyzékbe vételéről döntött:

tovább...
KKB válaszai a Zöld Könyvre
2010.12.20.

Ezúton tesszük közzé a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság Zöld Könyvre adott válaszait.

tovább...
KKB közleménye a könyvvizsgáló és a könyvelő kapcsolatáról
2009.11.17.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsághoz (a továbbiakban: KKB) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 46. §-ában előírtaknak megfelelően számos bejelentés érkezik kamarai tag könyvvizsgálóktól, könyvvizsgáló cégektől (a továbbiakban együtt: könyvvizsgáló), valamint könyvvizsgált cégektől (a továbbiakban: megbízó).

tovább...
KKB közleménye a munkadokumentumok továbbításáról harmadik ország közfelügyelete felé
2009.09.11.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: KKB) ezúton hívja fel a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek figyelmét arra, hogy amennyiben (az Európai Unió tagállamán vagy az EGT-ről szóló megállapodásban részes más államon kívüli) harmadik ország közfelügyeleti hatóságától könyvvizsgálati munkaanyagok és az azokkal összefüggő egyéb dokumentumok megküldésére vonatkozó megkeresés, kérelem érkezik, az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelvének 47. cikkét átültető, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 183. §-ának (2) bekezdése alapján a hivatkozott dokumentumok kizárólag a Magyar Könyvvizsgálói Kamarán (a továbbiakban: kamara) keresztül adhatók át harmadik ország illetékes hatóságának.

tovább...
A KKB közleménye a szakértők névsoráról
2009.04.27.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság a 2009. március 9-i ülésén kiértékelte és elbírálta a 2009-2010. évekre szóló szakértői jegyzékbe történő felvételre vonatkozó felhívásra érkezett szakértői jelentkezéseket, és a következő személyek szakértői névjegyzékbe vételéről döntött:

tovább...
A KKB közleménye a díjak nyilvánosságra hozataláról
2009.02.26.
A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsághoz (a továbbiakban: KKB) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 88. §-a (8) bekezdése b) pontjának értelmezésével kapcsolatosan, több megkeresés érkezett. A hivatkozott rendelkezés előírja, hogy, ha az Szt., illetve más jogszabály szerint a vállalkozónál a könyvvizsgálat kötelező, akkor a beszámoló kiegészítő mellékletében be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve.
tovább...
A KKB közleménye az átláthatósági jelentésekről
2008.10.08.
A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsághoz (a továbbiakban KKB) azon kamarai tag könyvvizsgálóktól, könyvvizsgáló cégektől - akik/amelyek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó tekintetében végeznek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, és a naptári évtől eltérő üzleti évvel rendelkeznek - több megkeresés érkezett a számukra törvényben előírt átláthatósági jelentés közzétételének időbeli hatályára vonatkozóan.
tovább...

Betöltés...
X