Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

KKB közleménye a munkadokumentumok továbbításáról harmadik ország közfelügyelete felé

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: KKB) ezúton hívja fel a kamarai tag könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek figyelmét arra, hogy amennyiben (az Európai Unió tagállamán vagy az EGT-ről szóló megállapodásban részes más államon kívüli) harmadik ország közfelügyeleti hatóságától könyvvizsgálati munkaanyagok és az azokkal összefüggő egyéb dokumentumok megküldésére vonatkozó megkeresés, kérelem érkezik, az Európai Parlament és a Tanács 2006/43/EK irányelvének 47. cikkét átültető, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 183. §-ának (2) bekezdése alapján a hivatkozott dokumentumok kizárólag a Magyar Könyvvizsgálói Kamarán (a továbbiakban: kamara) keresztül adhatók át harmadik ország illetékes hatóságának.

 A Kkt. 183. §-ának rendelkezései alapján az átadás a kamara részéről csak akkor lehetséges, ha a kamara a harmadik ország illetékes hatóságával kötött viszonossági megállapodás alapján folytat együttműködést. További feltétel, hogy ezek a munkaanyagok és az azokkal összefüggő egyéb dokumentumok olyan gazdálkodó tekintetében ellátott jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységhez kapcsolódjanak, amely a harmadik országban értékpapírt bocsátott ki vagy olyan vállalatcsoport tagja, amelyről összevont (konszolidált) éves beszámolót hoznak nyilvánosságra a harmadik országban.

A „könyvvizsgálati munkaanyagok és az azokkal összefüggő egyéb dokumentumok” körébe tartozó fogalom tartalmi értelmezéséről a KKB egyeztetést kezdeményezett az Európai Bizottság illetékeseivel. Az Európai Bizottság szerint a „könyvvizsgálati munkaanyagok és az azokkal összefüggő egyéb dokumentumok” körébe minden olyan – akár nyilvános, akár nem nyilvános – információ vagy adat beletartozik, amelyet azzal a céllal kér a harmadik ország illetékes hatósága, hogy előkészítse a harmadik ország illetékes hatósága által az Európai Unió tagállamában lefolytatandó minőség-ellenőrzést (inspekciót).

Amennyiben a kamarai tag könyvvizsgálóhoz, könyvvizsgáló céghez valamely harmadik ország közfelügyeleti hatóságától ilyen jellegű megkeresés érkezik, a megkeresés közvetlenül nem teljesíthető, mivel ezen dokumentumoknak a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég általi közvetlen átadása harmadik ország közfelügyeleti hatósága felé a hivatkozott uniós irányelv, és az annak rendelkezéseit átültető Kkt. előírásaiba ütközik, tehát a kérés teljesítése kizárólag a kamarán keresztül történhet.

Miklós László
KKB elnök

2009. szeptember 10.

Betöltés...
X