Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A KKB közleménye az átláthatósági jelentésekről

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsághoz (a továbbiakban KKB) azon kamarai tag könyvvizsgálóktól, könyvvizsgáló cégektől - akik/amelyek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó tekintetében végeznek jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, és a naptári évtől eltérő üzleti évvel rendelkeznek - több megkeresés érkezett a számukra törvényben előírt átláthatósági jelentés közzétételének időbeli hatályára vonatkozóan.
A KKB nem jogosult a jogszabályok értelmezésére, ezért a kérdés megválaszolására az illetékes Pénzügyminisztérium álláspontját kérte. A Pénzügyminisztérium véleményében a következőkről tájékoztatott.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 55. §-ának (1) bekezdése előírja annak a könyvvizsgáló cégnek, amely közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó tekintetében végez jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet, hogy évente, a mérlegfordulónapjától számított három hónapon belül tegyen közzé a törvényi feltételeknek megfelelő átláthatósági jelentést.

A Kkt. legtöbb rendelkezése - köztük a tárgyalt bekezdés is - 2008. január 1-jén lépett hatályba. Mivel az átláthatósági jelentés közzétételének kötelezettsége a könyvvizsgáló cég tevékenységéhez kapcsolódik, és ezek a tevékenységek a beszámoló üzleti évéhez kötöttek, a Kkt. tételes rendelkezésének hiányában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Szt.) foglalt előírások hatályba lépésénél alkalmazott megközelítést indokolt figyelembe venni. Ezt támasztja alá az is, hogy az előző (2007-ben induló) üzleti évre vonatkozó, átláthatósági jelentés készítésére és közzétételére irányuló új szabályozás visszamenőleges kötelezettség előírását vonná maga után, amely a jogbiztonság alkotmányos alapelvébe ütközne.

Az átláthatósági jelentés közzététele - a Pénzügyminisztérium értelmezése szerint - ezért csak a 2008-ban induló üzleti év mérlegfordulónapjától számított három hónapon belül esedékes.

A Pénzügyminisztérium felhívta a KKB figyelmét továbbá arra, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban a Pénzügyminisztérium állásfoglalása szakmai vélemény, kötelező erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet.

Miklós László
KKB elnök

Betöltés...
X