Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A KKB közleménye a könyvvizsgálói függetlenségről és összeférhetetlenségről

A könyvvizsgáló tevékenysége hitelességének alapköve a függetlensége. Nem véletlen, hogy a könyvvizsgáló (könyvvizsgáló cég) szolgáltatásaival foglalkozó nemzetközi és hazai jogszabályok, irányadó szakmai ajánlások részletesen, folyamatosan megújulva tartalmazzák a követendő előírásokat, helyenként példával alátámasztva az ajánlott legjobb gyakorlatot.

A hazai előírások is számos, elsősorban tiltó rendelkezést fogalmaznak meg, amelyek célja a függetlenség sérelmének, a könyvvizsgálói feladatkörrel összeférhetetlen szolgáltatások vállalásának az elkerülése.

A Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bejelentések alapján a könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzet feltárására irányuló, a közelmúltban lefolytatott közvetlen vizsgálatai kapcsán arra a következtetésre jutott, hogy a kérdéskör jogszabályi és kamarai szabályozottsága ellenére véleményét figyelemfelkeltő jelleggel nyilvánosságra hozza.

A Bizottság olyan esetekkel találkozott, ahol a jogszabály szerinti könyvvizsgálat vállalásának, vagy visszautasításának az eldöntése mérlegelést igénylőhelyzetben nem érdemi és tartalmi, hanem jogértelmezési kérdéssé vált, mind az érintett könyvvizsgáló, mind a Kamara részéről. A Bizottság nem azonosul azzal, és nem támogatja azt a megközelítést, amely alapján a könyvvizsgáló a jogszabály szó szerinti betűjére hivatkozva keres mentesülést a függetlenségi, összeférhetetlenségi követelmények alkalmazása alól, nem mérlegelve azt, hogy a döntéssel kárt okozhat a szakma megítélésének, csorbíthatja a független könyvvizsgálatba vetett bizalmat.

Az éves beszámoló könyvvizsgálata mellett számos olyan megbízás létezik, amely ugyancsak jogszabályi kötelezettségen alapul, és amelyek egy részénél (például átalakulás, apport értékelés) még a sajátos törvények nevesített korlátozásai ellenére is lehetnek mérlegelést igénylő szempontok. Rajtuk kívül előfordulnak olyan esetek is, amelyre a megfelelő megoldást nem lehet a jogszabályok, vagy a szakmai szabályzatok tételes előírásai között megtalálni. (Pl. elvállalható-e a csoporthoz tartozó egyes gazdálkodók számára végzett könyvviteli szolgáltatás mellett a csoport konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálata, vagy a jogszabály szerinti könyvvizsgálatban a hitelportfólió mintavételes vizsgálatában közreműködő könyvvizsgáló által az átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálata, stb.)

A Bizottság véleménye és ajánlása az, hogy amennyiben a döntés nem egyértelmű választáson alapul, akkor a függetlenséget biztosító eszköztár hiányában a minden tekintetben helyes megoldás az, ha a könyvvizsgáló nem fogadja el a megbízást. A Bizottság szükségesnek tartja, hogy a Kamara döntéshozó testületei is szerezzenek érvényt a jól ismert elvnek: Nem elég függetlennek lenni, annak is kell látszani.

Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság

Betöltés...
X