Könyvajánló - Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és Államháztartástan

Az elmúlt években megújult magyar államháztartás és közpénzügyek tudományos, szakmai összefüggéseinek bemutatására rendszertani szakkönyv jelent meg Lentner Csaba egyetemi tanár tollából. Államháztartási gazdálkodással, ellenőrzéssel foglalkozók, továbbá kormánytisztviselői szakvizsgára készülők haszonnal forgathatják.

 

A szerző a közigazgatás-tudomány rendszertanán belül definiálja a közpénzügyeket és az államháztartástant. Felvázolja akadémiai múltjukat, hatályos jelenüket. Majd részletesen kitér az államháztartás közgazdasági szerepére, jelentőségére, különösen a 2007-óta bekövetkező nemzetközi események tükrében. Részletesen bemutatja mind a központi költségvetés, illetve a hozzárendelt társadalombiztosítás és központi közpénzügyi intézmények, tervezési, elszámoltatási, költségvetési, zárszámadási gyakorlatát, mind a helyi önkormányzati alrendszer szabályozását, működési mechanizmusait. A szakkönyvön végigvonuló két nagy közpénzügyi rendszer, a fiskális és a monetáris politikák elméleti és napjaink valóságát visszatükröző gyakorlati összefüggéseibe is betekintést nyerhet az olvasó. A költségvetés technikai finanszírozása, a költségvetési rend szerint gazdálkodók számviteli szabályozása, az államháztartás ellenőrzése fejezetek ugyancsak korszerű, gyakorlati szakembereknek jól hasznosítható ismereteket biztosítanak.

Lentner Csaba közpénzügytan professzor által írt szakkönyv autentikus tartalmát Matolcsy György korábbi nemzetgazdasági miniszter, jelenlegi Magyar Nemzeti Bank elnök, és Domokos László Állami Számvevőszék elnök bevezető fejezetei erősítik.

A szakkönyv elektronikus úton rendlehető a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadótól:
http://www.nktk.hu/termek/kozpenzugyek_es_allamhaztartastan/

Betöltés...
X