Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálaton kívüli, könyvvizsgáló által végzett egyéb szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szakmai standardok

A könyvvizsgáló által végzett egyéb szakmai szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardok magyar nyelvre lefordított szövege, a megbízások típusa szerinti csoportosításban, az alábbi linkeken érhető el.

Itt található, külön link alatt, a pénzügyi szektor egyes intézmény típusai (hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, biztosítók) jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához kapcsolódó könyvvizsgálói különjelentés összeállítására a 2017. január 1-jén indult üzleti évtől alkalmazandó új magyar nemzeti standard is.

  1. Átvilágítási megbízásokra vonatkozó standardok
  2. A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatától és átvilágításától eltérő, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízásokra vonatkozó standardok
  3. Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standardok
  4.  Könyvvizsgálói külön jelentés összeállítására vonatkozó standard 2017. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra

Átvilágítási megbízásokra vonatkozó standardok [ISRE]

Témaszám Letöltés Dokumentum címe Alkalmazás
2400

Megbízás a pénzügyi kimutatások átvilágítására

2018. december 31-ig
2410 Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása a 2006. december 15-én, vagy azt követően kezdődő időszakra vo-natkozó évközi pénzügyi információk átvilágítására kell alkalmazni. A korábbi alkalmazás megengedett

A múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatától és átvilágításától eltérő, bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízásokra vonatkozó standardok [ISAE]

Témaszám Letöltés Dokumentum címe Alkalmazás
3000 Múltbeli időszakra vonatkozó információk könyvvizsgálatán vagy átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatások a 2006. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra kell alkalmazni. A korábbi alkalmazás megengedett.
3400 A pénzügyi előrejelzések vizsgálata 2018. december 31-ig

Kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standardok [ISRS]

Témaszám Letöltés Dokumentum címe Alkalmazás
4400 Megbízás pénzügyi számviteli információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására 2018. december 31-ig
4410 Összeállításra vonatkozó megbízások 2018. december 31-ig

  

Könyvvizsgálói külön jelentés összeállítására vonatkozó standard a 2017. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra

2017. november 23.

A közfelügyeleti hatóság 2017. november 17-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2017. szeptember 22-én elfogadott 6100. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásra Vonatkozó Standard - Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítása című magyar nemzeti standardot. A standard a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2017. november 18-án lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő beszámolási időszakok jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához kapcsolódó külön jelentés összeállítására kell alkalmazni az alábbi gazdálkodói körben:

  • hitelintézetek
  • jelzálog-hitelintézet,
  • lakás-takarékpénztár,
  • befektetési vállalkozás és árutőzsdei szolgáltató,
  • biztosító, kisbiztosító és a viszontbiztosító.

A 6100. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásra Vonatkozó Standard - Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítása című magyar nemzeti standard letölthető innen:

Témaszám Letöltés Dokumentum címe Alkalmazás
6100

ÚJ! Könyvvizsgálói külön jelentés összeállítására vonatkozó standard (2017. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra alkalmazandó)

a 2017. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó különjelentések összeállítására kell alkalmazni

  

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X