Egyéb standardok

A könyvvizsgáló által végzett - könyvvizsgálaton kívüli - könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok - Frissítés 2022. június 16.!
2022.06.16.

A közfelügyeleti hatóság 2022. május 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 41/2022. (04.22.) számú elnökségi határozattal elfogadott, ISRS 4400. témaszámú „Megállapodás szerinti eljárások végrehajtására szóló megbízások” című kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó felülvizsgált magyar nemzeti standardot. A felülvizsgált standardot a könyvvizsgálónak azokra a megállapodás szerinti eljárások végrehajtásáról szóló megbízásokra kell alkalmaznia, amelyeknél a megállapodás feltételeiről a megbízási szerződésben, 2023. január 1-jén, vagy azt követően állapodnak meg. A felülvizsgált 4400. témaszámú standard hatálybalépését megelőzően megkötött megbízási szerződések teljesítésére a korábbi azonos témaszámú standardot kell alkalmazni.

tovább...
A könyvvizsgáló által végzett - könyvvizsgálaton kívüli - könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok - Frissítés 2022. május 25.!
2022.05.26.

A közfelügyeleti hatóság 2022. február 2-án PM/2535/1/2022. számon jóváhagyta a kamara elnöksége által a 98/2021. (11.12.) számú elnökségi határozattal elfogadott, ISAE 3410. témaszámú a „Üvegházhatású gázokra vonatkozó kimutatásokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” című magyar nemzeti standardot. A standard a könyvvizsgálónak a 2022. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokhoz kapcsolódó ÜHG kimutatásokra vonatkozó, bizonyosságot nyújtó jelentéseire hatályos. A standard korábbi alkalmazása a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő üzleti évek ÜHG kimutatásaira megengedett.

tovább...
A könyvvizsgáló által végzett - könyvvizsgálaton kívüli - könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok - Frissítés 2020. szeptember 25!
2020.10.20.

Megjelent az ISAE 3402. témaszámú „Szolgáltató szervezetnél működő kontrollokra vonatkozó bizonyosságot nyújtó jelentések” című új magyar nemzeti standard, melyet a közfelügyeleti hatóság 2020. június 17-én hagyott jóvá, a kamara elnöksége a 38/2020. (04.17.) számú elnökségi határozattal fogadott el és a 98/2020. (09.25.) számú elnökségi határozat értelmében közzétesszük. A standard a szolgáltató szervezetek könyvvizsgálóinak a 2021. december 31-én vagy azt követően végződő időszakokat lefedő, bizonyosságot nyújtó jelentéseire vonatkozóan lép hatályba.

tovább...
A könyvvizsgáló által végzett - könyvvizsgálaton kívüli - könyvvizsgálói tevékenység körébe tartozó szakmai szolgáltatások nyújtására vonatkozó Magyar Nemzeti Standardok - Frissítés 2019. május 28!
2020.09.25.

A közfelügyeleti hatóság 2019. május 27-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 43/2019. (04.05.) számú elnökségi határozattal 2019. április 5-én elfogadott, módosított 6100. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásra Vonatkozó Standard - Könyvvizsgálói Különjelentés Összeállítása című magyar nemzeti standardot. A módosított standard a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő napon, 2019. május 28-án lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő beszámolási időszakok jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatához kapcsolódó különjelentés összeállítására kell alkalmazni, illetve a 2018. január 1-jén vagy azt követően kezdődött időszakokra a módosított standard alkalmazása megengedett.

tovább...

Betöltés...
X