A Pénz- és Tőkepiaci Tagozat tájékoztatása a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói számára – Különjelentésre vonatkozó standard - FRISSÍTETT

A hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók könyvvizsgálói által készítendő könyvvizsgálói különjelentésre vonatkozó Ajánlás-t egy új magyar nemzeti standard váltja fel. A standardot a Közfelügyelet jóváhagyta, így az hatályos a 2017. évről készítendő különjelentésekre.

Az új nemzeti standard a könyvvizsgálók által nyújtott kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó magyar nemzeti standardok közé kerül majd besorolásra és erre a linkre kattintva érhető el (a megjelenő oldal alján).

 

A standardhoz a következő MNB ajánlások figyelembevétele kötelező:
- hitelintézetek, befektetési szolgáltatók és biztosítók esetében:

- hitelintézetek, befektetési szolgáltatók esetében:

- biztosítók esetén:

A különjelentés készítéséhez és az ajánlásokkal kapcsolatos könyvvizsgálói munka elősegítése érdekében a Pénz- és Tőkepiaci Tagozat módszertani segédleteket készített, melyek az alábbi hivatkozásokról letölthetők:

* - Mind a 9/2017. (VIII.8.) számú, mind a 13/2017. (XI.30) számú ajánlás esetében a kvalitatív táblázatok vizsgálatát indokolt a könyvvizsgálói különjelentés elkészítése kapcsán áttekinteni.

Az ajánlások listája jelenleg az MNB kérésére áttekintés alatt van, így a figyelembe veendő ajánlások fenti listája lehet, hogy változni fog. Kérjük a könyvvizsgálókat kísérjék figyelemmel a honlapot.
 


Kérjük, észrevételeiket, javaslataikat juttassák el a következő címek valamelyikére: e-mail: ptt@mkvk.hu , fax: 1/473-4510, postacím: MKVK PTT 1063 Szinyei Merse u. 8.

Agócs Gábor
Pénz- és Tőkepiaci Tagozat elnöke

 

 
 

Betöltés...
X