Könyvvizsgálati standardok 2023. január 1-től

A közfelügyeleti hatóság 2022. szeptember 5-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2022. június 17-én elfogadott, módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ot (MNKS). A módosított MNKS a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő 15. napon
2022. szeptember 20-án lép hatályba, de az egyes módosítások alkalmazásának kezdő időpontjáról a standard 3-7. bekezdései tartalmaznak rendelkezéseket

  

    A módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) (Hatályos 2022. szeptember 20-tól)

    

A módosított MNKS-sel kapcsolatos változásokról a Szakértői Bizottság egy közleményben adott tájékoztatást a könyvvizsgálóknak:

    

A közfelügyeleti hatóság 2022. október 12-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 70/2022. (09.30.) számú elnökségi határozattal elfogadott, 2024. január 1-jei hatállyal módosításra kerülő aktualizált 1. számú Függelékét a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardnak.

      MNKS 1. számú Függelék (Hatályos 2024. január 1-től)

  

 
  

Betöltés...
X