IFAC Akcióterv

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara, mint az IFAC tagja, résztvevője az IFAC tagsággal rendelkező kamarákra kiterjesztett megfelelőségi programnak, amelynek célja a tagországokban a könyvvizsgálói szakma feltételeinek és működtetésének folyamatos fejlesztése. E program keretében a tagországi szervezetek rendszeresen megfelelőségi jelentést tesznek az IFAC felé a nemzetközi követelményekkel összhangban, de a saját céljaikra kidolgozott Akciótervben kitűzött feladatok megvalósításában elért időszakos eredmények felülvizsgálata és értékelése révén.

A Kamara az Akcióterv legutóbbi, 2013. októberi felülvizsgálatát és erről az IFAC részére elküldött jelentését követően idén májusban ismét áttekintette és értékelte az azóta eltelt időszakban tett lépéseket, és aktualizálta, kiegészítette az Akciótervet a következő 2-3 éves időszakra vonatkozóan.

A nemzetközi követelményeknek való megfelelés érdekében, többek között, az alábbi területeken tartalmaz az Akcióterv jelentős jövőbeni feladatokat a Kamara számára.

Beszámoltunk arról, hogy idén nyártól egységes adatszolgáltatást vezetünk be. A kamarai adatszolgáltatás az idei évtől magában foglalja a korábban a közfelügyelet felé teljesítendő, a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatszolgáltatást. A minőség-ellenőrzésben átállunk a kockázatalapú kiválasztásra, megkezdjük a rendkívüli minőség-ellenőrzések módszertanának kidolgozását.

Az oktatás, illetve a szakmai továbbképzés kapcsán jelentettük, hogy 2015. január 1-jei hatállyal módosításra került a szakmai továbbképzési szabályzat olyan módon, hogy 4 kreditet egyéni tanulással kell megszerezni, 16 kreditpontból 4 kreditpontot 2016-tól e-learning továbbképzés keretén belül lehet teljesíteni. Növeljük az oktatásra kerülő anyagok szakmai minőségét. Fokozatosan áttérünk az elektronikus jegyzetek kiadására. Erősítjük a gyakorlati készségek fejlesztését az aktuálisan megjelenő könyvvizsgálati problémák és a standard változások bemutatásán keresztül.

Az elkövetkező években ki kell alakítani, majd fokozatosan bevezetni a számonkérés kereteit a továbbképzések során. Felül kell vizsgálni az oktatások értékelésének eddigi kérdőíves rendszerét, azok eredményeinek a feldolgozását, az abból levont következtetéseket figyelembe kell venni az oktatói minősítések során.

A tervek között szerepel az IFAC Etikai kódexének teljes átvétele és alkalmazása.

A felülvizsgált és aktualizált Akciótervet a Kamara megküldte az IFAC-nak, ezzel teljesítve a megfelelőségi programból eredő időszakos kötelezettségét.
 

Betöltés...
X