Könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag megválasztása

A kamara elnökségének egy tagját a könyvvizsgáló cégek választják közvetlenül, a választási küldöttgyűlés az elnökségi tagválasztás eredményéről csak tájékoztatást kap. A könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag megválasztás két lépcsőben történik, a könyvvizsgáló cégek a jelöltajánlási és szavazási eljárásban önállóan vesznek részt. Egy könyvvizsgáló cég a jelölésével, illetve a későbbiekben szavazatával csak egy személyt támogathat és csak egy alkalommal, az adott könyvvizsgáló cég által leadott ajánlások/szavazatok száma megegyezik a könyvvizsgáló cég tevékenységében a kamarai nyilvántartás szerint részt vevő aktív kamarai tag könyvvizsgálók számával.

  

2020.11.27.
Tájékoztatjuk tagjainkat és a könyvvizsgáló cégeket, hogy a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag választás keretében a szavazási eljárás lezárult.
A kamara központi választási bizottságához tartozó szavazatszámláló bizottság a beérkezett szavazatokat 2020. november 27-én összesítette a választási szabályzat 88. pontja alapján és 1/2020.11.27. sorszámú határozatával ideiglenes végeredményként megállapította:
a könyvvizsgáló cégek a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagnak Dr. Biró Zoltánt választották meg.

Dr. Biró Zoltán
Dr. Biró Zoltán

Kamaránál jelenleg betöltött tisztsége:
Küldött, Elnökségi tag

  

Könyvvizsgálat végzésének módja:    

társaságban – BIRÓ BÜRÓ TANÁCSADÓ KFT.

Rövid bemutatkozó

1979-1980

Hunyadi MGTSZ Szalánta

1979-1980 Üzemgazdász

1980-1991 Baranya megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat (Mőbiusz Húsipari Rt)
1980-1986  Munkaügyi Osztályvezető
1986-1991  Közgazdasági Főosztályvezető
1990

GONDOLDO Könyvelési, vállalkozás-szervezési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Tulajdonos, ügyvezető

Biró Büró Tanácsadó Kft ügyvezetője (bejegyzett könyvvizsgáló társaság)

Szakmai képzettség

1979.

     
1984.
1985.
1988.
2000.
2000.
2004.

    

Okleveles közgazda a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalati tervező- elemző szakán
Okleveles szakközgazda Vállalati komplex vezetői szakon
Közgazdaságtudományok doktora „ summa cum laude „ eredménnyel
Coventry International üzleti angol nyelvvizsga- és üzleti képzés
Bejegyzett könyvvizsgáló
Adószakértő
Multiplikátor képzés Nemzetközi Bankár Képző

SAKK Képző Központ regisztrált tréner
ICC Hungary Adózási Szakbizottságának tagja

Társadalmi tisztségek

1989.-2010.

2004.

    

    

2005.

2006.

2015.

2016.

  

A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Adó Klubjának szakmai  vezetője.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kisvállalkozás Fejlesztési Kollégiumának tagja,
A Pécs – Baranyai Kereskedelmi Kamara Kisvállalkozási Bizottság tagja  
Projektmenedzserek és Multiplikátorok Országos Szakmai Közhasznú Egyesülete alapító Tagja
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Baranya megyei Szervezetének alelnöke
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Baranya megyei Szervezetének elnöki teendőit is ellátom a választott tisztség lejáratáig.
A Magyar Könyvvizsgáli Kamara Baranya megyei Szervezetének Elnöke
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Országos Elnökségének tagja

Oktatási és előadói tapasztalatok
Rendszeresen tartottam előadásokat a Pécs – Baranyai és Ipar Kamara adóklubjában 2000-2009 –ig.
A TESZÖV-nél működő Könyvelők Klubjának vezetője és előadója 2014-től.
Bejegyzett előadó a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 2010-től.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kötelező képzésének előadója.
Előadó Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézetében.
Kitüntetés – szakmai elismerések

2004.

2007.

2012-2016.

2010.

2018.

a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Kiváló Kamarai Munkáért Kitüntetésben részesített.
Címzetes Kamarai Tanácsos
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának tagja
A Számviteli Szolgáltatók Egyesülete Baranya megyei Szervezete elnökségének tagja
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának javaslatára Címzetes egyetemi docensi cím
Szakmai cikkek-előadások

A BARANYA GAZDASÁGA c. kiadványban több számviteli szakmai cikk megjelenése. Kiadja PBKIK Pécs.
Rendszeres szakmai közlemény megjelenést a WWW.GONDOLDO.HU honlapon biztosít, amelyben adózási, számviteli kérdések szerepelnek.

A könyvvizsgálati munka gyakorlati és elméleti egyes kérdéseivel foglalkozó tanulmányaim jelentek meg a Szak-ma című folyóiratban 2018-2020-ban.

Kedves Kolléganők, Kollégák!                                                                                                      Pécs, 2020. november 4.

   

Mind minden könyvvizsgáló kamarai választás alkalmával a könyvvizsgáló társaságok is megválasztják képviselőjüket a kamara országos elnökségébe.

  

Ez úton is szeretném megköszönni minden társaság képviselőjének, könyvvizsgálójának, hogy megtisztelt azzal, érdemesnek tartott a jelölésre. Köszönöm az ajánlásokat, azt, hogy lehetővé tették számomra az indulást.

  

Az elmúlt ciklusban elnökségi tagként részvevője és részese voltam azoknak a kamarai döntéseknek, amelyek megszülettek. A most megválasztásra kerülő elnökségben is legjobb szakmai tudásom és képességem szerint szeretném képviselni a kamara érdekeit, képviselve a társaságok, és ezen keresztül a kamarai tagok véleményét álláspontját.

  
A kamarai tag társaságok képviselője egyenrangú tagja a kamara vezető testületének és felelős kamarai testületi tagként részese a könyvvizsgálói tevékenységet befolyásoló javaslatok és döntések meghozatalának.

  
A kamarai közélet fontos elmének tartom a nem csak nagy könyvvizsgáló társaságok álláspontjának megjelenítése történjen meg, hanem a közepes és kis könyvvizsgáló társaságok hangján keresztül az abban munkát végző kollégák véleménye is hangsúlyos képviseletet kapjon.

  
A könyvvizsgáló szakma a bonyolult, digitalizálódó világban egyre inkább átalakul, építve arra a közös tudásunkra is, amelyet a szakmánk képvisel.

  
Belátható időn belül a szakmánk átalakulása fel fog gyorsulni. Egyre inkább tanúi leszünk annak, hogy a szakmai hozzáértés növekedésének igénye, a felismert együttműködés kényszere  következtében a lazább és kötöttebb munkaszervezetek, együttműködő szakmai hálózatok létrehozását, kiépítését jelentheti, ezzel adva megoldást a korunk kihívásaira.

  

Természetesen a vezető testületben folytatandó munkám nem csak a társaságok tevékenységével kapcsolatos képviseletre fókuszál, hanem a vállalkozó könyvvizsgálók munkájának problémáit is figyelemmel kísérem. A könyvvizsgálati munka átalakulása az Ő tevékenységüket is érinti, hiszen az átalakulás, az intelligens technológiák gyorsuló ütemű terjedése globálisan érinti a szakmánkat. Ennek hatásai elől nem térhetünk ki, hiszen partnereink – a megbízók- nem csak könyvvizsgálóként, hanem egyre nagyobb számban tanácsadóként is számítanak ránk. A személyes kapcsolatok egyre nagyobb szerepet játszanak, de tanácsadó sem marad magányos szolgáltató. A hálózati kapcsolatokban rejlő előnyök itt is jelentős hatással lehetnek a munkánk minőségére.

  

Megköszönve az ajánlást, jelölést, arra kérném, hogy társaság képviselőjeként a választás során adja rám szavazatát, annak érdekében, hogy a társaságok képviseletét biztos kézben tudhassa. Kérem, hogy 2020. november 5-étől kezdődő választás alkalmával tiszteljen meg szavazatával.

   

Dr. Biró Zoltán
Könyvvizsgáló
MKVK reg.szám: 005543

     

     

      

2020.11.06.
Felhívjuk egyúttal szíves figyelmüket arra, hogy a központi választás keretében 2020. november 6-án megnyílt a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagsági tisztségre vonatkozó szavazási  lehetőség. A könyvvizsgáló cég nevében a szavazólapot aktív kamarai tagnak minősülő vezető tisztségviselő nyújthatja be a kamara honlapján legkésőbb 2020. november 25-e 24. óráig.
A kamara főtitkári hivatala a könyvvizsgáló cégek részére cégkapujukon keresztül tájékoztató levelet és felhívást küldött ki a szavazási lehetőség megnyitásáról és a szavazás részleteiről.  

    

2020.11.05.
Tájékoztatjuk tagjainkat és  a könyvvizsgáló cégeket, hogy a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag vonatkozásában az ajánlási eljárás lezárult. A kamara főtitkári hivatala a választási szabályzat 86. pontja alapján a jelöléseket összesítette és a kapott ajánlások számának csökkenő sorrendjében összeállította a könyvvizsgáló cégek képviseletében elnökségi tagságért indulók listáját, amelyet a főtitkári hivatal hirdetőtábláján és a kamara honlapján közzétesz. A jelölőlistára kerüléshez legalább 10 ajánlásra és a jelölés elfogadására volt szükség.

A jelölőlista és az egyes jelöltek rövid bemutatkozása elérhető a Választás 2020-Bemutatkozók oldalon. 

     

020.10.10
Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a központi választás keretében megnyílt a könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tagsági tisztségre szóló ajánlási lehetőség. A könyvvizsgáló cég nevében az ajánlóívet aktív kamarai tagnak minősülő vezető tisztségviselő nyújthatja be a kamara honlapján legkésőbb 2020. november 3-a 24. óráig.
A kamara főtitkári hivatala a könyvvizsgáló cégek részére cégkapujukon keresztül tájékoztató levelet és felhívást küldött ki az ajánlási lehetőség megnyitásáról és az ajánlás részleteiről.

   

   Főtitkári Hivatal

    

      

Kapcsolódó anyagok

   

Bemutatkozók a Könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag választásához
2020.11.06.

Ezen a felületen bemutatkozási lehetőséget biztosítunk azon könyvvizsgáló kollégáinknak, akik a Könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag megválasztása során a jelölőlistára felkerültek.

tovább...

Betöltés...
X