Bemutatkozók a Könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag választásához

Ezen a felületen bemutatkozási lehetőséget biztosítunk azon könyvvizsgáló kollégáinknak, akik a Könyvvizsgáló cégeket képviselő elnökségi tag megválasztása során a jelölőlistára felkerültek.


A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Főtitkári Hivatala a választási szabályzat 86. pontja alapján összesítette a jelöléseket és az alábbi táblázat szerint, a kapott ajánlások számának csökkenő sorrendjében összeállította a

könyvvizsgáló cégek képviseletében elnökségi tagságért indulók listáját:

Jelölőlista

Név Nyilvántartási szám
1. dr. Biró Zoltán 005543
2. Vada Erika 004183
3. dr. Printz János 004097
4. Hollós András 001965
5. Kovács Brigitta 007154

  

Frissítés 2020.11.05: Kovács Brigitta jelölt a jelölőlista elkészítését és közzétételét követően a jelöléstől visszalépett.

A választási szabályzat hivatkozott pontja értelmében elnökségi tagjelöltnek kell tekinteni valamennyi olyan jelöltet, aki a könyvvizsgáló cégektől legalább 10 ajánlást szerzett és a jelölést elfogadta.

A jelöltek rövid bemutatkozása az alábbiakban érhető el:

   

  

Könyvvizsgáló cégek képviseletében elnökségi tagságért indulók

Dr. Biró Zoltán
Dr. Biró Zoltán

Kamaránál jelenleg betöltött tisztsége:
Küldött, Elnökségi tag

  

Könyvvizsgálat végzésének módja:    

társaságban – BIRÓ BÜRÓ TANÁCSADÓ KFT.

Rövid bemutatkozó

1979-1980

Hunyadi MGTSZ Szalánta

1979-1980 Üzemgazdász

1980-1991 Baranya megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalat (Mőbiusz Húsipari Rt)
1980-1986  Munkaügyi Osztályvezető
1986-1991  Közgazdasági Főosztályvezető
1990

GONDOLDO Könyvelési, vállalkozás-szervezési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Tulajdonos, ügyvezető

Biró Büró Tanácsadó Kft ügyvezetője (bejegyzett könyvvizsgáló társaság)

Szakmai képzettség

1979.

     
1984.
1985.
1988.
2000.
2000.
2004.

    

Okleveles közgazda a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalati tervező- elemző szakán
Okleveles szakközgazda Vállalati komplex vezetői szakon
Közgazdaságtudományok doktora „ summa cum laude „ eredménnyel
Coventry International üzleti angol nyelvvizsga- és üzleti képzés
Bejegyzett könyvvizsgáló
Adószakértő
Multiplikátor képzés Nemzetközi Bankár Képző

SAKK Képző Központ regisztrált tréner
ICC Hungary Adózási Szakbizottságának tagja

Társadalmi tisztségek

1989.-2010.

2004.

    

    

2005.

2006.

2015.

2016.

  

A Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Adó Klubjának szakmai  vezetője.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kisvállalkozás Fejlesztési Kollégiumának tagja,
A Pécs – Baranyai Kereskedelmi Kamara Kisvállalkozási Bizottság tagja  
Projektmenedzserek és Multiplikátorok Országos Szakmai Közhasznú Egyesülete alapító Tagja
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Baranya megyei Szervezetének alelnöke
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Baranya megyei Szervezetének elnöki teendőit is ellátom a választott tisztség lejáratáig.
A Magyar Könyvvizsgáli Kamara Baranya megyei Szervezetének Elnöke
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Országos Elnökségének tagja

Oktatási és előadói tapasztalatok
Rendszeresen tartottam előadásokat a Pécs – Baranyai és Ipar Kamara adóklubjában 2000-2009 –ig.
A TESZÖV-nél működő Könyvelők Klubjának vezetője és előadója 2014-től.
Bejegyzett előadó a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 2010-től.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara kötelező képzésének előadója.
Előadó Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézetében.
Kitüntetés – szakmai elismerések

2004.

2007.

2012-2016.

2010.

2018.

a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Kiváló Kamarai Munkáért Kitüntetésben részesített.
Címzetes Kamarai Tanácsos
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Ellenőrző Bizottságának tagja
A Számviteli Szolgáltatók Egyesülete Baranya megyei Szervezete elnökségének tagja
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának javaslatára Címzetes egyetemi docensi cím
Szakmai cikkek-előadások

A BARANYA GAZDASÁGA c. kiadványban több számviteli szakmai cikk megjelenése. Kiadja PBKIK Pécs.
Rendszeres szakmai közlemény megjelenést a WWW.GONDOLDO.HU honlapon biztosít, amelyben adózási, számviteli kérdések szerepelnek.

A könyvvizsgálati munka gyakorlati és elméleti egyes kérdéseivel foglalkozó tanulmányaim jelentek meg a Szak-ma című folyóiratban 2018-2020-ban.

Kedves Kolléganők, Kollégák!                                                                                                      Pécs, 2020. november 4.

   

Mind minden könyvvizsgáló kamarai választás alkalmával a könyvvizsgáló társaságok is megválasztják képviselőjüket a kamara országos elnökségébe.

  

Ez úton is szeretném megköszönni minden társaság képviselőjének, könyvvizsgálójának, hogy megtisztelt azzal, érdemesnek tartott a jelölésre. Köszönöm az ajánlásokat, azt, hogy lehetővé tették számomra az indulást.

  

Az elmúlt ciklusban elnökségi tagként részvevője és részese voltam azoknak a kamarai döntéseknek, amelyek megszülettek. A most megválasztásra kerülő elnökségben is legjobb szakmai tudásom és képességem szerint szeretném képviselni a kamara érdekeit, képviselve a társaságok, és ezen keresztül a kamarai tagok véleményét álláspontját.

  
A kamarai tag társaságok képviselője egyenrangú tagja a kamara vezető testületének és felelős kamarai testületi tagként részese a könyvvizsgálói tevékenységet befolyásoló javaslatok és döntések meghozatalának.

  
A kamarai közélet fontos elmének tartom a nem csak nagy könyvvizsgáló társaságok álláspontjának megjelenítése történjen meg, hanem a közepes és kis könyvvizsgáló társaságok hangján keresztül az abban munkát végző kollégák véleménye is hangsúlyos képviseletet kapjon.

  
A könyvvizsgáló szakma a bonyolult, digitalizálódó világban egyre inkább átalakul, építve arra a közös tudásunkra is, amelyet a szakmánk képvisel.

  
Belátható időn belül a szakmánk átalakulása fel fog gyorsulni. Egyre inkább tanúi leszünk annak, hogy a szakmai hozzáértés növekedésének igénye, a felismert együttműködés kényszere  következtében a lazább és kötöttebb munkaszervezetek, együttműködő szakmai hálózatok létrehozását, kiépítését jelentheti, ezzel adva megoldást a korunk kihívásaira.

  

Természetesen a vezető testületben folytatandó munkám nem csak a társaságok tevékenységével kapcsolatos képviseletre fókuszál, hanem a vállalkozó könyvvizsgálók munkájának problémáit is figyelemmel kísérem. A könyvvizsgálati munka átalakulása az Ő tevékenységüket is érinti, hiszen az átalakulás, az intelligens technológiák gyorsuló ütemű terjedése globálisan érinti a szakmánkat. Ennek hatásai elől nem térhetünk ki, hiszen partnereink – a megbízók- nem csak könyvvizsgálóként, hanem egyre nagyobb számban tanácsadóként is számítanak ránk. A személyes kapcsolatok egyre nagyobb szerepet játszanak, de tanácsadó sem marad magányos szolgáltató. A hálózati kapcsolatokban rejlő előnyök itt is jelentős hatással lehetnek a munkánk minőségére.

  

Megköszönve az ajánlást, jelölést, arra kérném, hogy társaság képviselőjeként a választás során adja rám szavazatát, annak érdekében, hogy a társaságok képviseletét biztos kézben tudhassa. Kérem, hogy 2020. november 5-étől kezdődő választás alkalmával tiszteljen meg szavazatával.

   

Dr. Biró Zoltán
Könyvvizsgáló
MKVK reg.szám: 005543

     

Vada Erika     

Könyvvizsgálói minősítése:

Befektetési vállalkozási, IFRS, Kibocsátói, Költségvetési Pénzügyi intézményi

  

Kamaránál jelenleg betöltött tisztsége:

Küldött, Elnökségi tag

    

Könyvvizsgálat végzésének módja:

társaságban – Prim-Audit 2005 Könyvszakértő és Adótanácsadó Kft.

Tanulmányok   

1983.

1989.

  

1993.

1999.

2012.

2013.

2014.

2016.

2017.

közgazdász, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (mai nevén Corvinus Egyetem)
Pénzügyminisztérium adótanácsadói oklevél
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
könyvvizsgáló
költségvetési minősítés

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazságügyi adó, járulék és könyvszakértés

pénzügyi intézményi minősítés
IFRS minősítés
befektetési vállalkozási minősítés
kibocsátói minősítés

Rövid bemutatkozó

Vada Erika Könyvvizsgálói minősítései költségvetési, IFRS, kibocsátói, pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozási területre terjednek ki. Szakmai pályafutását előbb a Taurus Vállalatnál közgazdászként kezdte, majd az APEH főmunkatársaként folytatta. A Pénzügyminisztériumban csoportvezető, Kárpótlási Hivatalban főosztályvezető az ÁPV Rt-nél könyvszakértői ügyvezető igazgatói tisztséget töltött be, ahol az állami tulajdonban lévő társaságok beszámolóinak és üzleti stratégiáinak felülvizsgálata volt a feladata. Ebben az időszakban került kapcsolatba több könyvvizsgálóval és könyvvizsgáló társasággal, ahol kiemelt szerepet tulajdonított a szakmaiságnak, valamint a könyvvizsgálók szakmai érdekeinek képviseletére. A PRIM-AUDIT 2005 Kft többségi tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Pályafutása során több nagyvállalat –igazgatóságában és felügyelőbizottságában vállal választott tisztséget. 2020.augusztusától a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Audit bizottságának az elnöke, valamint több nagyvállalat könyvvizsgálatát végezte és végzi. 2011-2015 között a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapesti szervezetének elnöke, 2015-től a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Országos Elnökségének tagja. Több publikációja jelent meg az adózás és számvitel témakörökben. Angol és portugál nyelvtudással rendelkezik. Fontosnak tartja a könyvvizsgáló társaságok érdekeinek minél szélesebb körben történő érvényesítését, a könyvvizsgáló társaságok egymás közötti szakmai kapcsolatainak fejlesztését, a szakmai tudások egymás közötti átadását a közös szakmai jövő építését.

   

Dr. Printz János Károly   

Könyvvizsgálói minősítése:

Költségvetési

   

Kamaránál jelenleg betöltött tisztsége:

Küldött, a Költségvetési tagozat elnöke

   

Könyvvizsgálat végzésének módja:    

társaságban – Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

Tanulmányok
1978. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Rövid bemutatkozó

Szakmai érdeklődésem és pályám kezdetektől fogva a költségvetési gazdálkodáshoz, ellenőrzéshez, illetve a könyvvizsgálathoz kötődik. Első munkahelyem a Győr-Sopron megyei Tanács volt, majd a Pénzügyminisztériumban kaptam feladatokat a   költségvetési ellenőrzések végrehajtásában, irányításában.  A nyolcvanas évek végén a minisztérium területi ellenőrzéseket végző osztályát vezettem, megalakulásától pedig az e feladatokat átvevő Állami Számvevőszéknél folytattam szakmai pályafutásomat, főcsoportfőnök-helyettesként.

  
A számvevőszéki éveket követően társasági háttérrel teljesítettem tanácsadói, ellenőrzési megbízásokat, később könyvvizsgálatokat, főleg a helyi önkormányzatok körében. Az időközben bekövetkezett változásokat is követve mindmáig az államháztartás könyvvizsgálatát, ellenőrzését tekintem fő tevékenységi területemnek, miközben cégemmel több társaságnál is látok el ilyen feladatokat.  Tapasztalataimat, ismereteimet a szakmai oktatásban is igyekszem hasznosítani. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára vagyok, de óraadóként más felsőoktatási intézményekben is tartok előadásokat. Különböző publikációim száma meghaladja a félszázat.

  
A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tevékenységében eddig küldöttként folyamatosan részt vettem, megalakulása óta elnöke vagyok a Költségvetési tagozatnak. A kamarai képzésben is szerepet vállalok, s kiemelt feladatomnak tartom az államháztartás szervezetei könyvvizsgálata módszertanának gondozását.

  
Úgy gondolom, hogy eddigi pályafutásomat, széles körű érdeklődésemet jól tudnám a könyvvizsgálói szakma, a kamarai mozgástér és tevékenység fejlesztése, ezáltal valamennyi könyvvizsgáló társaság érdekében kamatoztatni.

     

Hollós András    

Könyvvizsgálói minősítése: Költségvetési  (KM 000331)

  

Kamaránál jelenleg betöltött tisztsége: Küldött, a Kamara kpi. Elnökségének tagja

  

Könyvvizsgálat végzésének módja:    

Audit-Ratio és a Tax-Contir könyvvizsgáló társaságokban ügyvezetőként, főállású munkaviszonyban és tagi jogviszonyban

  

Tanulmányok

2004.

2004.

1996.

1995.

1992.

1991.

1985.

1979.

Okleveles Nemzetközi Adószakértő (MKVK-OK)
EU.Pályázati Szakreferens    (EU.Pályázati Szakértők Szövetsége)

Konszernszámvitel tanfolyam könyvvizsgálóknak (KPMG Deutsche)
Okleveles Könyvvizsgáló       (Perfekt zRt. Szv.Képesítő Bizottság)
Okleveles Adótanácsadó       (Perfekt zRt. Szv.Képesítő Bizottság)

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari tervező-szervező szak (okleveles közgazda)
Pü.Szv.Főisk. Budapest          (pénzügyi üzemgazdász),
Közgazdasági Szakközépisk. (képesített könyvelő, pü.ügyintéző)

Rövid bemutatkozó a könyvvizsgáló társaságok vezetői és tulajdonosai részére

Tisztelt Könyvvizsgáló Kolléganők és Kollégák!

  

Alulírott HOLLÓS ANDRÁS azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy szavazataikkal engem támogassanak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2020. évi tisztújítása során a kamaránk központi elnökségébe a könyvvizsgálói társaságokat képviselő elnökségi tag megválasztásakor!

Magamról röviden:

1995-től vagyok bejegyzett könyvvizsgáló, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megalakulásától jelenleg is aktív szereplője vagyok a könyvvizsgálói szakmának és kamaránk szervezeti életének.
1997-től négy ciklusban a MKVK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet elnöke voltam és jelenleg újraválasztott alelnöke vagyok.
1999-től 2006-ig a Kamara általános alelnöki tisztét is elláttam.

  

 Ez idő alatt sok tapasztalatot szereztem és aktív szerepet vállaltam a kamara helyi és központi működtetése terén (felvételi és etikai ügyek, tagdíjrendszer és gazdálkodás, könyvvizsgálói oktatás- és vizsgáztatás, a továbbképzés és egyéb szakmai területeken).

  

Kamarai tisztségeim betöltése során mindig törekedtem a törvényes és szakszerű működés kialakítására, fenntartására, megkövetelésére, és ezzel párhuzamosan a tagjaink szolgálatára, ami az érdekeink képviseletét, védelmét és érvényre juttatását jelentette.  

  

Munkám során meggyőzéssel és személyes példamutatással igyekszem motiválni kollégáimat, ésszerű kompromisszumokon keresztül törekedve a hatékony és minél szélesebb körben elfogadott megoldásokra.

  

Szakmai életem a könyvvizsgálat köré épül, amit főtevékenységként végzek két társaságban, a saját cégemben és három kollégámmal közös cégben.

  
Szakmai tapasztalataimat a mérlegképes oktatás és a könyvvizsgálói továbbképzés során is igyekszem gazdagítani és továbbadni.

  

A következő ciklusban – elsősorban a könyvvizsgáló társaságok működési feltételeinek javítása és érdekeiknek a kamaránk központi elnökségében történő közvetlen képviselete útján – szeretném tovább hasznosítani az eddigi szakmai- és kamarai szervezeti életben szerzett tapasztalataimat, hogy koordináló és kompromisszum készségemmel hozzájárulhassak az igen összetett érdekstruktúrájú könyvvizsgálói szakma működési feltételeinek és önigazgatásának továbbfejlesztéséhez.

  

Megtisztelő bizalmukat és a szavazataikkal történő támogatásukat előre is köszönöm!

  

Tisztelettel:    Hollós András könyvvizsgáló
                           MKVK tagsági száma: 001965

  

Kovács Brigitta   

Könyvvizsgálói minősítése: Vállalkozási

Kamaránál jelenleg betöltött tisztsége: Küldött

Könyvvizsgálat végzésének módja:    társaságban – RÁCIÓ Kft.

    

Tanulmányok

1995-2000

2000-2001

2010

Miskolci Egyetem, Pénzügy-Számvitel Szak
Bordeaux-i Egyetem, Pénzügy-Számvitel Szak
Okleveles könyvvizsgáló
Rövid bemutatkozó

2000-ben végeztem a Miskolci egyetemen. Ezt követően francia állami ösztöndíjjal elvégeztem további egy évet a Bordeuax-i egytemen számviteli területen. A képzés részeként 6 hónapot töltöttem egy francia vállalkozásnál szakmai gyakorlaton, melyet közös elhatározással meghosszabbítottunk további 1 évvel. Hazaérkezésem után egy francia-magyar állategészségügyi cégnél helyezkedtem el közép-európai kontrollerként. Közben elvégeztem a könyvvizsgálói képzést, melynek végeztével a Ráció Kft-ben helyezkedtem el. Azóta is itt dolgozom könyvvizsgálóként, és 2015 óta ügyvezetőként is.

A megyei szervezet 2011-ben küldöttnek választott. 2015-től elnökségi tagként és most 2020-tól ismételten küldöttként segítem a megyei szervezet munkáját.

  
Tudom, hogy a fiatalabb kollégák közé tartozom, ezért talán még nem vagyok „érett” egy ilyen magas presztízsű pozíció betöltésére, de szívesen tanulnék a kollégáktól, hogy a jövőben jobban tudjam segíteni kamaránk jövőbeni működését.

  

    

   

2020. november 5.

dr. Makai Dániel
főtitkár

  

Betöltés...
X