Szoftveralkalmazási kérdésekkel kapcsolatos felhívás

A Közfelügyeleti Hatóság és az MKVK minőség-ellenőrzése során egyaránt felmerült szoftveralkalmazási kérdésekkel kapcsolatban az alábbiakra szükséges felhívni a figyelmet.

  1. Véleményünk szerint jelentős kockázatot hordoz magában és felveti a függetlenség sérülésének a lehetőségét, ha a könyvvizsgáló ugyanazt a szoftvert használja a könyvvizsgálat során, mint a könyvvizsgált társaság a beszámoló egészének vagy valamely részének az összeállítására. A kockázat abban áll, hogy amennyiben a beszámoló összeállításában esetlegesen hiba van, a könyvvizsgáló – mivel ugyanazt a programot használja – esetleg nem fogja a hibát azonosítani, feltárni.

    Noha az azonos szoftver alkalmazása nem jelenti automatikusan azt, hogy a könyvvizsgáló ne lenne független az ügyfelétől, vagy átvenné a felelősséget az adatok tartalmáért, a kialakult helyzet mégis alkalmas lehet annak feltételezésére, hogy a beszámolót nem kizárólag az ügyfél állította össze, hanem arra a könyvvizsgáló közreműködésével került sor. Különösen aggályos lehet, ha az ügyfél a könyvvizsgáló, vagy a könyvvizsgálóval üzleti, tulajdonosi, egyéb más érdekeltségi kapcsolatban álló cég által készített, illetve rendelkezésre bocsátott szoftvert alkalmazza beszámolójának összeállítására.
  2. Álláspontunk szerint egy szoftver, illetve az általa felkínált kérdés- vagy ellenőrző lista alkalmazása önmagában nem garancia arra, hogy a könyvvizsgáló munkája minden standardnak megfelel. A szoftverek segítséget nyújtanak a könyvvizsgálónak, hogy munkáját hatékonyan és dokumentáltan végezze, de mindenkor a könyvvizsgáló feladata és felelőssége a standardoknak való megfelelés. A kérdéslista abban segít, hogy megválaszolásával a könyvvizsgáló dokumentálni tudja azt, amit megvizsgált, ott milyen következtetésre jutott, illetve mi az, ami az adott cégnél nem releváns.
  3. Álláspontunk szerint – fő szabályként – a könyvvizsgálatot támogató szoftverek által felkínált kérdés- vagy ellenőrző lista kipipálása önmagában nem nyújt elegendő bizonyítékot az adott könyvvizsgálati lépés elvégzéséhez, annak dokumentálásához. A könyvvizsgálatnak alapbizonylati mélységig kell megvalósulnia, az ellenőrző listák kérdéseire adott válaszok mögött ott kell, hogy legyenek a válaszokat alátámasztó dokumentumok, tények, munkalapok, illetve azok referencia számai.


Budapest, 2014. április 30.

Dr. Ladó Judit
Szakmai alelnök
 

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X