Veszélyhelyzettel kapcsolatos kamarai tájékoztató

A súlyosbodó járványügyi helyzetre és a védelmi intézkedésekre is figyelemmel a kamara működésével, a kamarai vizsgákkal, az általános továbbképzéssel és a Vírushiradó tudásbázissal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk.

1.    A főtitkári hivatal és a területi irodák működése

A főtitkári hivatalban a személyes ügyintézést határozatlan időre felfüggesztettük, a kamarai pénztárban a készpénzforgalom szünetel.

A főtitkári hivatal recepciója minden munkanap, a pénzügyi részleg hétfőtől csütörtökig ügyeleti rendszerben működik, ezen túlmenően a kollégák fő szabály szerint otthoni munkavégzés keretében látják el feladataikat azzal, hogy az egyes munkatársak elektronikus úton/mobiltelefonon érhetőek el, a következő tájékoztatóban rögzítettek szerint.

A területi szervezetnél foglalkoztatott ügyintéző(k) otthoni munkavégzésének bevezetése, illetve a területi iroda ügyfélszolgálatának esetleges korlátozása a területi szervezet elnökének hatáskörébe tartozik, ennek megfelelő kommunikálása a területi szervezet feladata.

  

2.    A kamara egyéb szerveinek működése

A veszélyhelyzeti rendelkezések, valamint a kamara belső szabályzatai immáron a küldöttgyűlés, a kamarai bizottságok ülései és a területi szervezet taggyűlései esetében is lehetővé teszik a testületi ülések videókonferencián keresztüli megtartását; a szabályzatokban meghatározott feltételekkel a fegyelmi tárgyalások, illetve a kamarai minőségellenőrzések helyszíni vizsgálatai is megszervezhetőek online módon.

  

3.    A kamarai vizsgák megtartása, illetve elhalasztása

A 2021. március 10-ére közgazdaságtan és pénzügyek tantárgyból meghirdetett írásbeli vizsgát határozatlan időre elhalasztjuk, az új időpont kitűzéséről a vírushelyzet alakulásának függvényében intézkedünk, melyről természetesen a honlapon és közvetlenül is tájékoztatást adunk. A későbbi időpontra kitűzött írásbeli vizsgák megtartásáról szintén a járványügyi helyzettől függően születik majd döntés, melyről minden érintettet tájékoztatunk az Oktatási Bizottság hírei oldalunkon.

A szóbeli vizsgák a kamara okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzatának 103. pontja, valamint a szakmai minősítő vizsgaszabályzatának 38/A. pontja alapján – az oktatási alelnök vonatkozó döntésétől függően –elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz (videokonferencia) útján lebonyolításra kerülhetnek, az alábbi eljárási rend szerint:

A veszélyhelyzet alatti online szóbeli vizsgák lebonyolításának eljárásrendje

Felhívjuk a hallgatók szíves figyelmét arra, hogy a kamarai alapszabály 314. n) pontja alapján a kamara elnöke a veszélyhelyzet kihirdetése esetén a képzéssel kapcsolatos határidőket a veszélyhelyzet időtartamával meghosszabbíthatja; e szabályzati felhatalmazást is igénybe véve törekszünk arra, hogy a vizsgák elhalasztása miatt joghátrány senkit ne érjen.

  

4.    Az általános továbbképzés központilag szervezett részének megszervezése

A központi szervezésű általános – 4 kreditnyi – továbbképzés a vírushelyzetre és a tavalyi kedvező tapasztalatokra is tekintettel 2021. évben is e-learning módszerrel kerül megszervezésre, melyhez a kamara az MKVK Oktatási Központ Kft. közreműködésével térítésmentesen fogja biztosítani minden tagja számára a 4 kreditpont értékű továbbképzési anyag elérését.

  

5.     Vírushiradó és tudásbázis működtetése

A kamara szakértői bizottsága a COVID-19 Tudásbázis oldalon gyűjti össze – szükség szerint – az általa hasznosnak tartott információkat, jogszabály értelmezéseket, útmutatásokat, szakmai állásfoglalásokat, hogy támogassa a kamarai tag könyvvizsgálók szakmai munkáját.

  

MKVK Főtitkári Hivatal

Kapcsolódó anyagok

  

Betöltés...
X