Könyvvizsgálat, jogszabály alapján nem kötelezetteknél - mikrogazdálkodói beszámoló

Konzultációs szolgálatunkhoz érkezett megkeresés a jogszabály alapján nem kötelezetteknél készítendő könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatosan.  Az alábbiakban a kérdés mellett a Nemzetgazdasági Minisztérium válaszát tesszük közzé.

Kérdés: "Több olyan társaság választott meg könyvvizsgálónak, akiknél sem a számviteli törvény, sem más jogszabály nem írja elő a jogszabályon alapuló könyvvizsgálati kötelezettséget. Ezeket a megbízásokat is úgy tekintettem, mintha jogszabályon alapuló könyvvizsgálati megbízások lennének. (dokumentálás, független könyvvizsgálói jelentés kibocsátása stb.)

Két kérdést is kaptam ezektől a társaságoktól, amelyek elbizonytalanítottak:

  1. A www.e-beszamolo.irm.gov. hu oldalon a gyakori kérdéseknél a 4.7 kérdésnél ez szerepel: "Kérdés: A cég könyvvizsgálatra nem kötelezett, azonban mégis szeretne könyvvizsgálói jelentést a beszámolóhoz csatolni, hogyan tehetem ezt meg? Válasz: Amennyiben a cég nem kötelezett könyvvizsgálói jelentés készítésére, valamint beküldésre, ám ennek ellenére csatolni akar könyvvizsgálói jelentést, úgy azt a (szöveges) kiegészítő melléklet dokumentum részeként tudja megtenni" Tehát a fenti tényeknél közölt esetekben, amikor semmilyen jogszabály nem írja elő a könyvvizsgálati kötelezettséget, de a tulajdonosok mégis megbíztak a beszámoló auditálásával - akkor a Céginformációs Szolgálat szerint nem is kellene jelezniük a megbízóimnak a közzétételnél, hogy könyvvizsgálatra kötelezettek és nem is kellene csatolniuk a kiadott független könyvvizsgálói jelentésemet?
  2. A 2013-ban kezdődő üzleti évtől mikrogazdálkodói beszámolót készíthet a KÖNYVVIZSGÁLATRA NEM KÖTELEZETT vállalkozó, ha az egyéb feltételek fennállnak a 389/2012.(XII.20.) Kormányrendelet alapján. A fenti tényeknél közölt esetekben, amikor semmilyen jogszabály nem írja elő a könyvvizsgálati kötelezettséget, de a tulajdonosok mégis megbíztak a beszámoló auditálásával - akkor ezek a társaságok választhatják a mikrogazdálkodói beszámoló készítését? Ha igen, a könyvvizsgálónak milyen sajátosságokat kell figyelembe vennie munkája során?

A minisztérium megkeresésünkre az alábbi választ adta:

A mikrogazdálkodói beszámoló választásával összefüggésben véleményünk a következő:

Amennyiben egy gazdasági társaság, illetve annak tulajdonosai saját hatáskörben, önkéntesen dönt(enek) a beszámoló könyvvizsgálatáról, úgy az nem minősül jogszabály alapján előírt könyvvizsgálatnak. Így nem jogszabály által előírt könyvvizsgálatnak kell tekintetni, ha a könyvvizsgálati szolgáltatás igénybevételét a gazdasági társaság létesítő okirata írja elő, hiszen ekkor nem jogszabályi előíráson alapuló, hanem a társaság tulajdonosai által elrendelt könyvvizsgálatról van szó.

A jogszabályok szerint nem kötelező könyvvizsgálati szolgáltatás megrendelése számos célt szolgálhat, ahhoz a gazdasági társaságnak, annak tulajdonosainak komoly érdeke(i) fűződhetnek. A könyvvizsgáló természetesen az ilyen könyvvizsgálat során is a nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint jár el, teljes körűen alkalmazva a könyvvizsgálati módszertant, és a könyvvizsgálati szakmai szabályokat.

A mikrogazdálkodói beszámoló választásából azon vállalkozók vannak kizárva, amelyeknél jogszabály szerint kötelező a könyvvizsgálat. Az önkéntesen választott könyvvizsgálat nem tekinthető azonosan a jog szerinti kötelező könyvvizsgálattal, így amennyiben a gazdasági társaság megbízást adott a könyvvizsgálatra, azonban a könyvvizsgálat a jogszabályok szerint nála nem lenne kötelező, és minden további, jogszabályban rögzített választási feltétel adott, akkor a beszámolási kötelezettsége teljesítéséhez választhatja a mikrogazdálkodói beszámolót is.

Betöltés...
X