Közlemény a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendeletről

A 2020. november 16-án megjelent – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló – 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a korábbi, 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelethez hasonlóan számos pontban érinti a könyvvizsgáló szolgáltatókat, illetve ügyfeleiket, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamarát, többek között az ülésezésre és a döntéshozatalra, a pénzügyi és testületi beszámolók elfogadására, elektronikus eszközök használatára vonatkozóan.

Az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet lényegében megismétli, újból bevezeti azokat a veszélyhelyzeti rendelkezéseket, amelyeket a korábbi 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet előírt. A kamara Főtitkári Hivatala a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet kapcsán 2020. április 17-én közzétett egy segítő szándékú összegzést, amely a kamarai tagokat tájékoztatta az őket és ügyfeleiket érintő legfontosabb veszélyhelyzeti előírásokról. Mivel az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet lényegében a korábbi kormányrendelet újbóli bevezetése, így az áprilisi tájékoztatóban foglalt információk a mostani új kormányrendelet kapcsán is érvényesek. Javasoljuk ezért a könyvvizsgálóknak a 2020. április 17-i kamarai tájékoztató, valamint a 2020. május 5-én a Szakértői bizottság által a „Vírus Híradó és COVID-19 Tudásbázis” kamarai weboldalon megjelentetett kapcsolódó kérdések-válaszok újbóli áttanulmányozását.

   

Kiemelve a korábbi tájékoztatókból a kamarai tagokat érintő legfontosabb témákat:

 1. Könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása:
  • Ha az állandó könyvvizsgáló megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, a megbízatás alapítói határozat, vagy döntéshozó szervi határozat hiányában a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.
  • Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén, ha az állandó könyvvizsgáló megbízatása a vészhelyzet ideje alatt szűnik meg, a megbízatás a veszélyhelyzet lejáratát követő soron következő közgyűlés napjáig fennmarad, és az állandó könyvvizsgáló eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.
       
 2. Beszámoló elfogadása:
  • Meghatározott feltételek és körülmények esetén a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról és a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó, azonban a jogi személy törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben a jogi személy ügyvezetése dönthet. Ezek a körülmények a fent hivatkozott tájékoztatóban részletesen szerepelnek.

Megjegyezni kívánjuk: a 2020. április 17-i kamarai tájékoztatóban rögzítettekhez képest a kiegészített kamarai szabályozás immáron – egyéb kamarai szervekhez hasonlóan – a területi szervezetek taggyűlése esetében is lehetővé teszi a testületi ülés online módon történő megtartását, illetve a fegyelmi tárgyalások és a minőségellenőrzés helyszíni vizsgálatai meghatározott esetekben online módon is foganatosíthatóak.

Az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet a kihirdetését követő napon, 2020. november 17-én lépett hatályba.

  

Főtitkári Hivatal

    

Betöltés...
X