Elhunyt Dr. Sztanó Imre Sándor

Fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy életének 77. évében elhunyt Dr. Sztanó Imre Sándor szenior könyvvizsgáló, kamaránk egykori elnökségi tagja. Dr. Sztanó Imre Sándort 2023. szeptember 7-én 14:30-kor helyezik végső nyugalomra a Farkasréti Temetőben. 

Dr. Sztanó Imre Sándor a BGE volt oktatója, nyugalmazott főiskolai docens, tanszékvezető, rektorhelyettes, hites könyvvizsgáló, okleveles adótanácsadó, számos publikáció, szakkönyv szerzője és lektora. Gazdag szakmai életútjának középpontjában mindig a tudás átadása állt, hallgatók ezreit tanította számvitelre és könyvvizsgálatra. 

Sztanó Imre 1947. június 24-én született Dunaföldváron. Középiskolai (közgazdasági technikum) tanulmányait 1965-ben fejezte be Kecskeméten, ahol az érettségi mellett a képesített könyvelői, a vállalati tervezői és a statisztikusi végzettséget is megszerezte. Két éves vállalati munkaviszonyt követően, 1967-ben a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán folytatta tanulmányait, ahol 1970-ben közgazdászként, vörösdiplomával végzett. Innentől kezdve egészen 2012-ig, nyugdíjba vonulásáig a Pénzügyi és Számviteli Főiskola főállású oktatója: először tanársegéd, majd főiskolai adjunktus, végül 1991. július 1-től főiskolai docens. 1994 és 2012 között a Számvitel Tanszék vezetője. Közben elvégezte a Debreceni Agrártudományi Egyetemet, agrármérnöki diplomáját 1983-ban a summa cum laude minősítésű egyetemi doktori fokozat megszerzése követte (Debreceni Agrártudományi Egyetem). Mérlegképes könyvelő, 1989-től adótanácsadó, 1995-től okleveles könyvvizsgáló.

Részt vett a Főiskola területi (vidéki) intézeteinek létrehozásában, működési feltételeinek megteremtésében és a főiskolai integrációt előkészítő bizottság elnökeként aktív szerepet vállalt a Budapesti Gazdasági Főiskola (később egyetem) létrehozásában. 1983-tól három éven keresztül a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Budapesti Intézetének igazgatóhelyettese, majd 1986-tól 2000-ig a Főiskola főigazgatóhelyettese volt, 2000. január 1-jétől pedig a Budapesti Gazdasági Főiskola (a Pénzügyi és Számviteli Főiskola jogutódja) általános rektorhelyetteseként dolgozott, egészen 2007. december 31-éig. 

Oktatási tevékenysége először a vállalati gazdasági elemzés, majd alapvetően a számvitel tantárgyaihoz (Számvitel alapjai, Pénzügyi számvitel, Vezetői számvitel stb.) kapcsolódott. Mindezekhez számos tankönyvet, példatárat, oktatási segédleteket írt, szerkesztett és lektorált. Jelentős szerepe volt a bolognai rendszer bevezetésében, a mintatantervek kidolgozásában és elfogadtatásában.

Aktívan részt vett az Országos Képzési Jegyzékben szereplő pénzügyi és számviteli szakképesítések kidolgozásában, különösen a számvitel tárgyak tekintetében, elsősorban a mérlegképes könyvelői képesítés kialakításában. Több évtizeden keresztül részt vállalt a Pénzügyminisztériumhoz tartozó szakmai képesítések megszerzéséhez tartozó vizsgáztatásban. 

1991-től – a Pénzügyminisztérium felkérésére – részt vett a számviteli törvény kidolgozásában és oktatóként támogatta a törvény gyakorlati bevezetését. Mindezek mellett több olyan szakkönyv és esettanulmány szerzője volt, amely segítette a vállalkozásokat a számviteli törvény alkalmazásában. 

Részt vett a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál folyó vizsgáztatási tevékenységben (elsősorban számvitel és könyvvizsgálat tárgyakból) és gyakran látott el vizsgaelnöki teendőket is. 

Aktívan közreműködött különböző szakmai szervezetekben: 

  • Felsőoktatási Tudományos Tanács, tag 
  • Magyar Könyvvizsgálói Kamara Országos Elnökség, tag; Fővárosi Szervezet, elnökségi tag 
  • Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testület, tag 
  • Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete, alelnök, elnökségi tag; a Fővárosi Szervezet elnöke 
  • Országos Számviteli Bizottság, tag 
  • Magyar Számviteli Standard Bizottság, tag 
  • Magyar Számviteli Standard Értelmező Testület, elnök 
  • Magyar Közgazdasági Társaság, Ellenőrzési Szakosztály elnökségi tag 

Munkáját, színvonalas oktatói tevékenységét számos elismeréssel honorálták. 2003-ban a számvitel fejlesztése és oktatása érdekében kifejtett tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 2007-ben a Számvitel alapjai című könyvével elnyerte a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos díját. 2010-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola rektora négy évtizedes kiemelkedő munkájáért emlékplakettet adományozott. 2010-ben oktatóként elsőként kapta meg a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karának Arany pecsétgyűrű kitüntetését. 2013-ban elnyerte a Pénzügyi és Számviteli Kar hallgatóinak szavazatai alapján a Tiszteletbeli Évfolyamtárs kitüntető címet. 2019-ben volt hallgatóként, kiemelkedő szakmai sikereiért megkapta a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának Ezüst pecsétgyűrűjét. 2021-ben kimagasló szakmai és iskolaszervező tevékenységének elismeréseként (amellyel hozzájárult az integráció eredményes végrehajtásához, az intézmény hatékony és sikeres működési feltételeinek megteremtéséhez, a karok, illetve az egész intézmény szakmai elismertségének növeléséhez) Budapesti Gazdasági Egyetemért Jubileumi Emlékérmet kapott.2022-ben a Budapesti Gazdasági Egyetem Szenátusa „Budapesti Gazdasági Egyetem Díszpolgára” címet adományozott részére a számviteli oktatóként, tanszékvezetőként, két periódusban a Pénzügyi és Számviteli Főiskola főigazgató helyettesként, majd 2000-től két ciklusban a Budapesti Gazdasági Főiskola általános rektor helyetteseként – a felsőoktatás szolgálatában töltött munkája elismeréséül. A kitüntetést a BGE rektora a szeptember 6-i tanévnyitó ünnepségen adta át.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara is elismerte a több évtizedes munkásságát: 2015-ben a könyvvizsgálat érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért dr. Bartók Nagy András Életműdíjban részesült.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Számvitel Tanszékének oszlopos tagja volt, kollégái, hallgatói szerették, véleményét mindig tiszteletben tartották. Távozása komoly veszteség.

Dr. Sztanó Imre Sándortól 2023. szeptember 7-én 14:30-kor veszünk végső búcsút a Farkasréti Temetőben. 

Emlékét őrizzük, nyugodjon békében!

Betöltés...
X