Útmutató a 2019. évi adatszolgáltatás kitöltéséhez

A kamarai adatszolgáltatás magában foglalja az előző beszámolási időszakban kiadott független könyvvizsgálói jelentések mellett a korábban közfelügyelet felé teljesítendő, a minőség-ellenőrzés számára benyújtandó, valamint a kamara felé évente kitöltendő adatok benyújtását. A kamarai törvény előírása szerint 2019. július 15-ig teljesítendő adatszolgáltatás során a 2018. július 1. és 2019. június 30. között kiadott jelentésekről kell a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak adatot szolgáltatnia. Az ügyfélkapus/Központi Azonosítási Ügynöki (KAÜ-s) hitelesítő funkció új honlapba történő beépítésének elhúzódására figyelemmel az idei adatszolgáltatás lezárásának időpontja 2019. július 22-e.   

Általános tudnivalók

Tagi adatszolgáltatás

Könyvvizsgáló cégek adatszolgáltatása


Általános tudnivalók

A kitöltő személye

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a kiadott jelentésekről a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia a kamara felé függetlenül attól, hogy egy könyvvizsgáló egyéni vállalkozóként, megbízásos jogviszonyban vagy könyvvizsgáló társaságban írt alá és bocsátott ki könyvvizsgálói jelentés(eke)t. Vagyis a jelentést aláíró (személyében felelős) könyvvizsgáló felelős az általa kiadott jelentésekről adatot szolgáltatni. Amennyiben egy könyvvizsgáló maga helyett megbízottján keresztül intézi az adatszolgáltatás kitöltését, bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi, akár más jogviszonyban / társaságban kiadott jelentéseinek adatait is a megbízottja rendelkezésére bocsájtotta.

Mikor kell egy szüneteltető tagnak a főfoglalkozásúak adatlapját kitöltenie?

Azon szüneteltető státuszú kamarai tagok, akiknek tagsági jogállása 2018. július 1-jét követően módosult szüneteltetővé (vagyis adhattak ki könyvvizsgálói jelentést a bekért 2018. július 1. és 2019. június 30. közötti időszakban), 2019. évben is a főfoglalkozásúak adatlapjának beküldésével kötelesek az éves kamarai adatszolgáltatást teljesíteni, és az esetlegesen kiadott jelentésekről adatot kell szolgáltatniuk.

Ugyanakkor a 2018. július 1-jénél régebb óta szüneteltető tagsági jogállású könyvvizsgálókat – a Kkt. 27. § (3) bekezdésében rögzített 15-napos változásbejelentési határidőre is figyelemmel – idén sem terheli éves adatszolgáltatási kötelezettség.

  


     

Elakadtam a kitöltésben. Hova fordulhatok segítségért?

A kötelező adatszolgáltatás kitöltésével kapcsolatban felmerülő kérdéseik megválaszolásában a kamara területi szervezetei készséggel állnak rendelkezésükre. Elérhetőségüket ide kattintva találják.

Amennyiben nem sikerül belépnie a kamara oldalára, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a területi szervezetével. (Belépési útmutatót itt találja.)

   


ONLINE ADATSZOLGÁLTATÁS

Az adatszolgáltatást idén is ügyfélkapus belépést követően a kamara honlapján keresztül lehet teljesíteni. Az új honlapon az ügyfélkapus/Központi Azonosítási Ügynöki (KAÜ) hitelesítő funkción keresztül tud belépni ügyfélkapus hozzáférésével, amely elsősorban új, átláthatóbb megjelenés hoz, a kitöltendő adatok köre alapvetően nem változik. 

Az adatlapok eléréséhez be kell jelentkeznie a kamara honlapjára

Adatszolgáltatás bejelentkezés

Belépést követően megjelenik egy új SAJÁT ADATOK gomb, a Bejelentkezés gomb Kijelentkezésre vált, valamint az Ön neve is feltűnik a Saját adatok gomb mellett. Ahhoz, hogy el tudja érni az adatszolgáltatás oldalt, kattintson a SAJÁT ADATOK gombra. (Amennyiben Ön könyvvizsgáló társaságot is képvisel, a „Saját adatok” gomb helyett „Társaság adatok” feliratú gomb látható).

Adatszolgáltatásba bejelentkezve - Saját adatok gomb

Az online kitöltés lehetőséget ad arra, hogy az adatlapokat szakaszosan, űrlaponként mentse el, az adatlapok alján található Mentés gombbal.

Egy-egy űrlap mentése nem jelenti az egész adatlap beküldését. Véglegesíteni az adatszolgáltatás főoldalán lévő Lezárás gombra kattintva lehet, az Ellenőrözés és lezárás rész alatt. Beküldés előtt természetesen lehetősége van a kitöltött adatlapok megtekintésére és kinyomtatására is, melyet a Előnézet gombra kattintva tehet meg. Emellett ellenőrizheti a bevitt adatokat az Ellenőrzés gomb megnyomásával.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha hosszabb időre felfüggeszti az adatlapok kitöltését, a rendszer bizonyos idő után automatikusan kilépteti Önt a honlapról. Ilyenkor újra be kell jelentkeznie a honlapra és az el nem mentett adatokat újra fel kell vinnie. Kérjük, mindig mentse el az éppen kitöltött adatlapot!

Az adatszolgáltatás lezárását követően idén már NEM kap e-mailben visszaigazolást az adatlap beérkezéséről. Az adatlapja a dokumentumtárában pdf formátumban lesz elérhető, ez igazolja az adatszolgáltatás beküldését.

Amennyiben véglegesen beküldte adatlapját, azokat a beadási határidőig még tudja módosítani. Erre az Újrafelnyitás gomb ad lehetőséget, amely a lezárást követően jelenik meg az adatszolgáltatás főoldalán.

Az adatlapokat idén is előtöltjük a kamarai nyilvántartásban szereplő adatokkal.

Elérhetőségi adatok ellenőrzése: Az adatszolgáltatás során módosíthatják az elérhetőségi adataikat az adott sor mellett található Módosítás ikonra klikkelve.
Amennyiben nem a Kkt. 33. § (1) bekezdésében, illetve 44. § (1) bekezdésében rögzített kötelező vagy közzétételi adatról van szó, itt adhatja meg, hogy hozzájárul-e az adatai nyilvántartásához és megőrzéséhez a lap tetején lévő állítógomb/csúszkára klikkelve, amely zöld vagy piros színnel is jelzi, hogy melyik állapotot választotta. Emellett az összefoglaló táblázatban is látszik soronként hozzájárulása.

Címadatok ellenőrzése: Felhívjuk tisztelt könyvvizsgáló kollégák figyelmét, hogy a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet miatt a címadatokat a kamarának a NAV előírásai szerint fel kellett darabolnia. Ugyan mindent megtettünk annak érdekében, hogy a nyilvántartásunkban eddig eltérő formátumban tárolt címeket pontosan szétdaraboljuk, kérjük Önöket, hogy ellenőrizzék le, hogy minden esetben megfelelő módon sikerült-e ezeket feldarabolni, és az új formátumban előtölteni (pl. közterület megnevezése mezőben szerepel-e még a közterület jellege [út, utca, tér]). Szükség esetén kérjük, javítsák a megfelelő formátum szerint (közterület jellegét válasszák ki a legördülő listából). Megértésüket ezúton is köszönjük!

Papír alapú adatszolgáltatás megszűnése: Felhívjuk figyelmüket, hogy az elnökség döntése értelmében a papíron beérkező adatszolgáltatás csekély mennyiségére tekintettel, 2019-ben a papír alapú adatszolgáltatás lehetősége megszűnik.
 

TAGI ADATSZOLGÁLTATÁS

Az adatszolgáltatás kitöltését a bejelentkezés után – a honlap fejlécében megjelenő Saját adatok gomb megnyomását követően – megjelenő bal oldali „Éves adatszolgáltatás oldal” menüpontra kattintva tudja elkezdeni.

eves-adatszolgaltatas-menu

Ha Ön egy könyvvizsgáló cég tulajdonosa, vagy vezető tisztségviselője, úgy jogosult a cég adatszolgáltatását is kitölteni.

Figyelem! Ha egy társaságban több tulajdonos vagy vezető tisztségviselő is van, kérjük, mindenképp egyeztessék a kitöltés folyamatát, hiszen a beküldés után már nem tudnak az adatokon változtatni.

Adatszolgáltatás meghatalmazotton keresztül: Amennyiben egy könyvvizsgáló nem személyesen kívánja intézni az adatszolgáltatása (akár egyéni, akár céges adatlapja) kitöltését, lehetősége van meghatalmazott megbízására. Ez esetben kérjük, töltsék ki az alább csatolt meghatalmazás(oka)t, és kitöltve (magánszemélyek esetében 2 tanúval hitelesítve, társaságok esetében cégszerűen aláírva) küldjék meg papír alapon vagy beszkennelve e-mailben a kamara ügyfélszolgálatának (ugyfelszolgalat@mkvk.hu), illetve elektronikusan aláírt formában. A meghatalmazást az adatszolgáltatás megkezdése előtt szükséges megküldeni.

Fontos! A meghatalmazottnak is rendelkeznie kell ügyfélkapus azonosítóval! A meghatalmazásban meg kell adni a meghatalmazott viselt nevét és ügyfélkapun bejelentett e-mail címét is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a tavaly beadott meghatalmazások ebben az évben is érvényesek! Amennyiben nem biztos abban, hogy kit hatalmazott meg adatlapja kitöltésével, vagy vissza akarja vonni a meghatalmazását, mindenképp vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával.

Meghatalmazás természetes személy könyvvizsgáló(k) adatlapjának kitöltésére
Meghatalmazás könyvvizsgáló társaság(ok) adatlapjának kitöltésére


TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADATLAPJA

   

Miután a bal oldali menüben az „Éves adatszolgáltatás oldal” linkre kattintott, az adatszolgáltatás főoldalán találja magát.

Éves Adatszolgáltatás főoldal 2019

     

Alapadatok megadása

A főoldalon az alapadatok részen a tagok azonosító adatai előre feltöltésre kerültek. 

    

Adatszolgáltatási adatok

Itt három főbb témakörben kérjük adatai megadását, illetve már elérhető adatainak ellenőrzését: 

Elérhetőségek megadása
Tevékenység végzésének módja
Tagdíjszámítás adatai

   

1. pont: Elérhetőségek megadása

     

Elérhetőségek megadása

   

Adatait a sorok mellett található Módosítás ikonra klikkelve tudja egy felugró ablakban módosítani és elmenteni.

Címek
 • Közzétételi cím: ebbe a mezőbe azt a címét kérjük megadni, amelyet kiválaszt arra, hogy a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenjen.
 • Számlázási cím: Amennyiben nem vállalják át tagdíjának megfizetését, úgy a kamara az itt megadott címre állítja ki a tagdíj-számlát, valamint azon számlákat, melyeket kamarai törvényből, illetve az alapszabályból kifolyólag nem vállalhat át senki.
 • Levelezési cím: Amennyiben a kamarától érkező hivatalos iratokat, valamint a SZAKma újságot a közzétételi címtől eltérő címre kéri postázni, kérjük, hogy feltétlenül töltse ki (illetve meglévő levelezési cím esetén ellenőrizze) a levelezési cím mezőket. Amennyiben nem ad meg levelezési címet, úgy valamennyi kamarától érkező hivatalos irat, valamint a SZAKma c. kiadvány is a közzétételi címre kerül postázásra!
Telefonszámok
 • A közzétételi telefonszám alatt – választása szerint – szintén olyan számot kell érteni, amely a kamara honlapján közzétételre kerül.
 • Amennyiben egyéb telefonszámai nyilvántartásához nem járul hozzá, úgy azt nemleges hozzájárulás megadásával jelezheti. Nemleges hozzájárulás esetén a kamara a közzétételi telefonszámon fogja Önt hivatalos ügyek intézésekor keresni.
E-mail címek
 • Közzétételi e-mail cím: ebbe a mezőbe választása szerint azon címét kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerül.
 • E-mail cím: Ha a hivatalos kamarai ügyek intézése érdekében úgy rendelkezik, hogy a kamara a fentebb megadottól eltérő e-mail címen érje el Önt, úgy azt is itt tudja megadni. Amennyiben nem járul hozzá a közzétételitől eltérő e-mail cím nyilvántartásához, vagy nem tölti ki az e-mail cím mezőt, úgy a kamara a közzétételi e-mail címén fogja Önnel tartani a kapcsolatot. Amennyiben a későbbiekben a nyilvántartott (nem közzétételi) e-mail címét módosítani szeretné, úgy azt a honlapon keresztül bejelentkezve, a saját adatai között tudja megtenni.
 • Az ügyfélkapus belépéshez szükséges e-mail címének módosításáért kérjük, vegye fel a területi szervezetével a kapcsolatot.

    

2. pont: Tevékenység végzésének módja

Az adatszolgáltatás ezen része a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálati tevékenység és/vagy egyéb szakmai szolgáltatás végzés módjának jogi hátterével összefüggő adatokra vonatkozik az aktuális adatok alapján 2018. évre (naptári év).

Az alábbi fő lehetőségek közül választhat (egyszerre több is megjelölhető):

Tevékenyég végzésének módja

   

Kérjük az A, B és C pontok mellett található Igen-Nem állítógomb/csúszka státuszát állítsák a kívánt állapotba. Téves jelölés esetén kattintson újra a gombra, és a állítógomb státusza átvált.

Amennyiben a kamarai tag egyéni vállalkozóként nem könyvvizsgálati tevékenységet vagy egyéb szakmai szolgáltatási tevékenységet végez/végzett úgy az, a Kkt. 11. § (1) bekezdésének d) pontja és az Alapszabály 59. pontja szerint státuszösszeférhetetlenségnek minősül, melynek kapcsán – a másodlagos státuszengedéllyel rendelkezők kivételével – a kamara felé történő bejelentési kötelezettségét teljesítenie kell/kellett (Kkt. 22. § b)!

A, B, vagy C opciót jelölve meg kell adni, hogy az adott jogviszonyban a könyvvizsgálói jelentést milyen módon adta ki. Minden esetben az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Egyéni könyvvizsgálóként asszisztens nélkül*
 • Egyéni könyvvizsgálóként asszisztenssel*
 • 2-5 főt foglalkoztató könyvvizsgáló cégben
 • Legalább 6 aláíró könyvvizsgálót foglalkoztató cégben 

  * Egyéni könyvvizsgálóként: amennyiben Ön egyszemélyes cégben végzi könyvvizsgálói tevékenységét, kérjük, az első két válasz közül válasszon!

Megadandó adatok:

 • Egyéni vállalkozóként meg kell adni az EV adószámát és EV nyilvántartási számát.
 • Könyvvizsgáló cégben történő tevékenység-végzés esetén közölni kell a könyvvizsgáló cégek nevét (ki kell keresni a kamara adatbázisából) és a foglalkoztatási jogviszony jellegét is (munkajogviszony, tagi jogviszony vagy vezetői jogviszony).
 • Megbízásos jogviszony esetében közölni kell a cég(ek) nevét.

Kérjük, hogy azok a jelenleg szüneteltető tagjaink, akik a főfoglalkozásúak adatlapját töltik ki (szüneteltető státuszuk 2018. július 1. után keletkezett, vagyis adhattak ki jelentést 2018. július 1. és 2019. június 30. között), a tevékenység végzésének módját csak akkor adják meg, ha ebből árbevételük is származott. A megadott árbevétel esetükben csak statisztikai célokat szolgál, a tagdíjszámítás módját nem befolyásolja.

   

3. pont: Tagdíjszámítás adatai

   

Tagdíjszámítás adatainak megadása 2019

  

A tagdíjszámítás adatait csak abban esetben kell megadni, ha a tevékenység végzésének módjánál egyéni vállalkozót (A) vagy megbízásos, vagy egyéb jogviszonyt adott meg (C)!

Megbízásos, vagy egyéb jogviszony esetén: Az Alapszabály 140. pontjának hatálya alá tartozó kamarai tag könyvvizsgálók esetében a tagdíjszámításhoz a Kkt. 3. § (1) bekezdése szerinti könyvvizsgálói tevékenységből és a Kkt. 3. § (2) bekezdésében megjelölt, könyvvizsgálói tevékenységen kívüli egyéb szakmai szolgáltatásból származó összes, 2018. évi bevétel adat megadása szükséges, a megbízásos jogviszonyból származó (szerződés szerinti) bruttó bevétel rögzítésével (összhangban a 1853-as személyi jövedelemadó bevallás megfelelő sorában e tevékenységekből származóan feltüntetett bevétellel). Amennyiben Ön „Megbízásos, vagy egyéb jogviszonyt” (C) választ, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi.

Egyéni vállalkozók esetében: Az Alapszabály 140/A. pontjának hatálya alá tartozó (egyéni vállalkozóként könyvvizsgálói tevékenységet folytató) kamarai tag könyvvizsgálók esetében a tagdíjszámításhoz az egyéni vállalkozó valamennyi tevékenységéből származó összes, 2018. évi (naptári év) bevétel adat megadása szükséges a következők figyelembe vételével:

 • az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó esetében az adóalapba beszámító 2018. évi teljes bevétel;
 • a kisadózó egyéni vállalkozónál az értékesítés 2018. évi teljes nettó (áfa nélküli) árbevétele (a vállalkozási tevékenységből 2018. évben megszerzett összes bevétel, az adóhatóság felé benyújtott KATA adatszolgáltatásban feltüntetett bevétellel megegyezően);
 • az EVA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó esetében az általános forgalmi adó nélkül számított 2018. évi teljes árbevétel

képezi a kiegészítő tagdíj alapját.

A 2018. évi bevétel mellett kérjük, adja meg a könyvvizsgálatból származó nettó bevételt is – 2018. évre vonatkozóan.

Amennyiben adott ki közérdeklődésre számot tartó cégnek jelentést, kérjük, adja meg ebből származó, 2018. évben realizált nettó bevételét is (ezer forintban).

Kiegészítő tagdíjkedvezményre jogosító személyek

Amennyiben Ön átvállalja egy könyvvizsgáló kolléga tagdíjfizetést, akkor Ön kiegészítő tagdíjkedvezményre jogosult. Az Ön alkalmazásában álló könyvvizsgálók adatait (név, tagszám) ezen az adatlapon tudja megadni.

A tagdíjátvállalást az átvállaló könyvvizsgáló jelzése alapján veszi figyelembe a kamara! Az átvállaló könyvvizsgáló tudomásul veszi, hogy a tagdíjátvállalás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:206. §-a szerinti tartozáselvállalásnak minősül, az átvállaló könyvvizsgálónak és az érintett kamarai tagnak az átvállalt kamarai tagdíj határidőben történő teljesítése tekintetében egyetemleges kötelezettsége és fegyelmi felelőssége áll fenn.

     

Minőségellenőrzési adatok

    

4. pont: Kibocsátott jelentések

   

Kibocsátott jelentések

A 2018. július 1 és 2019. június 30. között kiadott jelentésekről a jelentést aláíró természetes személy könyvvizsgálónak kell adatot szolgáltatnia a kamara felé függetlenül attól, hogy azt egyéni vállalkozóként, megbízásos jogviszonyban vagy könyvvizsgáló cégben írta alá.

Az egyes jelentéseket az Új kibocsátott jelentés gombra kattintva (ld. útmutató 4/b pont), vagy XML fájlból importálva (ld. útmutató 4/c pont) lehet felvinni. Emellett lehetőségük van a tavalyi adatszolgáltatási időszakban beadott jelentéseiket betölteni és azokat aktualizálni.

Figyelem! A tavalyi jelentések importja a már kézzel felvitt jelentéseket törölni fogja, az esetleges duplikáció elkerülése végett, ezért amennyiben a Meglévő jelentések másolása szolgáltatást igénybe kívánja venni, célszerű ezt első lépésként megtenni.

   

4/a pont: Meglévő jelentések felhasználása

   

A jelentések adatainak beírását megkönnyítendő, azon könyvvizsgálóknak, akik 2017. július 1. és 2018. június 30. között adtak ki jelentést, lehetőségük van ezen időszakban kiadott jelentéseik betöltésére. A betöltés nem jelenti az így importált jelentések automatikus mentését a 2019. évi adatszolgáltatásba, pár (vélelmezhetően az előző év óta megváltozott) adatot meg kell adni. Ezzel a lépéssel elkerülhető, hogy jóváhagyás és aktualizálás nélkül kerüljenek elmentésre az adatok. A tavalyi évről beimportált adatok a jelentéseket tartalmazó táblázatban piros háttérrel jelennek meg, jelezve azt, hogy azoknál még további adatok megadása szükséges.

A tavaly kiadott jelentések esetében az alábbi adatokat van lehetőség beimportálni:

 • Ügyfél adószáma
 • Ügyfél neve
 • Megbízás típusa
 • Az ügyfél közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó-e?
 • Az ügyfél MNB által felügyelt gazdálkodó-e?
 • A ügyfél értékpapír kibocsátó-e?

Kérjük, a fenti adatok ellenőrzésén túlmenően a táblázatban szereplő Módosítás ikonra kattintva adja meg a hiányzó adatokat (Amikor valamennyi adatot rögzített, és elmentette a jelentést, a teljesen feltöltött jelentés mögül a sor háttereként eddig megjelenő piros, hibát jelző kitöltő-szín el fog tűnni.) Amennyiben egy ügyfél már nem szerepel idei klientúrájában, úgy a sor végén lévő Törlés ikonnal tudja azt törölni.

Meglévő jelentések felhasználása

 
Az alábbi jelentésekről (megbízás típusokról) kell adatot szolgáltatni:

Megbízás típusok

   

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy idén az alábbi jelentésekről nem kell adatot szolgáltatni:

 • Pályázatok, támogatások felhasználásának vizsgálata
 • NAK által előírt jelentés
 • Személy és árufuvarozóknak kiadott nyilatkozat

Amennyiben Ön 2018. július 1. és 2019. június 30. között nem bocsátott ki jelentést, úgy a Kibocsátott jelentésekről szóló szakaszt nem kell kitöltenie.

   

4/b. pont: Új jelentés adatai

   

Az alábbi táblázat az egyes jelentésekkel kapcsolatban megadandó adatokat tartalmazza:
(A jelentésekről valamennyi alább felsorolt adat megadása kötelező!)

Jelentesek felvitele

    

Jelentés kiadásának módja Kérjük, jelölje meg, hogy az adott jelentést milyen jogviszonyban bocsájtotta ki az alábbi lehetőségek közül választva:
 • Egyéni vállalkozóként
 • Megbízásos jogviszonyban
 • Könyvvizsgáló társaságban
Amennyiben a jelentést könyvvizsgáló társaságban adta ki, kérjük, a nyilvántartási szám vagy a társaság nevének beírásával válassza ki a legördülő menüből, hogy mely könyvvizsgáló társaságban írta alá az adott jelentést.
Az ügyfél adószáma Itt adja meg az ügyfél adószámát. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik adószámmal, az állítógombra klikkelve, válassza a 'Nem rendelkezik adószámmal' állapotot.
Az ügyfél neve

A vizsgált gazdálkodó cégbíróságnál/nyilvántartó hatóságnál bejegyzett teljes vagy rövidített neve.

A tavalyi adatszolgáltatás során felvitt ügyfelek adószáma és neve a kamara rendelkezésére áll. Amennyiben a könyvvizsgáló beírja az ügyfél adószámát (és tavaly adtak ki már erre az adószámra / ügyfélre jelentést), úgy nem kell az ügyfél nevét beírni, azt a tavalyi alapján automatikusan kitölti a rendszer. (Amennyiben tévesen lett megadva tavaly a név, úgy természetesen lehetőség van a név javítására is.) 

Megbízás típusa Kérjük, válassza ki a legördülő menüből a megbízás típusát:
 • Éves beszámoló könyvvizsgálata
  (beleértve a tevékenységet lezáró éves beszámoló könyvvizsgálatát)
 • Egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálata
  (beleértve a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatát)
 • Összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálata
 • IFRS beszámoló könyvvizsgálata
  (bármilyen, IFRS szerint készített beszámoló könyvvizsgálatára kiadott jelentés)
 • Átalakulás, vagyonmérleg tervezet könyvvizsgálata
  (Egy átalakulás során kiadott jelentéseket 1 jelentésként tüntessen fel – független attól, hogy az adott átalakulás során hány vagyonmérleg tervezetre adott ki jelentést.)
 • Átalakulás, végleges vagyonmérleg könyvvizsgálata
  (Egy átalakulás során kiadott jelentéseket 1 jelentésként tüntessen fel – független attól, hogy az adott átalakulás során hány végleges vagyonmérlegre adott ki jelentést.)
 • Devizanemek közti áttérési mérleg vizsgálata
 • Az államháztartás rendszerébe tartozó szervezetek könyvvizsgálata
  (Ideértve az egészségügyi szolgáltatók (kórházak stb.), a központi költségvetési szervek, a helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv tekintetében elvégzett, tárgya szerint az éves költségvetés, a zárszámadási rendelet-tervezet, az (egyszerűsített) éves beszámoló, valamint az összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatát.
 • Közbenső mérleg könyvvizsgálata
 • Társasházak számára kiadott jelentés
 • Egyszerűsített beszámoló vizsgálata
 • Egyéb

2019-ban az alábbi megbízás típusokról nem kell adatot szolgáltatni:

 • Pályázatok, támogatások felhasználásának vizsgálata
 • NAK által előírt jelentés
 • Személy és árufuvarozóknak kiadott nyilatkozat
Megbízás díja áfa nélkül (E Ft) A könyvvizsgálatért szerződött éves díj áfa nélküli összege
Összes munkaóra ráfordítás A könyvvizsgálói munkacsoport (nem csak az aláíró könyvvizsgáló!!!) által a vizsgálatára fordított összes munkaidő, a könyvvizsgáló (könyvvizsgáló társaság) megbízásonként vezetett munkaidő-nyilvántartása alapján.

Hibás óraszámadat elkerülése érdekében 25.000 Ft feletti összegű óradíj esetében figyelmeztetjük a könyvvizsgálót, hogy ellenőrizze a beírt összegeket / munkaidő ráfordítást.
 Az ügyfél közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó-e
Kérjük, a négyzetbe tett pipával jelölje, ha az ügyfél közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó. 
Az ügyfél MNB által felügyelt gazdálkodó-e 

Kérjük, a négyzetbe tett pipával jelölje, ha az ügyfél MNB által felügyelt gazdálkodó. 
 

Azt, hogy az Ön által vizsgált ügyfél MNB által felügyelt vállalkozás az MNB honlapján az alábbi linken ellenőrizheti.

Az ügyfél értékpapír kibocsátó-e 

Kérjük, a négyzetbe tett pipával jelölje, ha az ügyfél értékpapír kibocsátó.

Kiadott vélemény fajtája Kérjük, a legördülő menüből válassza ki a kiadott vélemény fajtáját:
 • Korlátozás nélkül vélemény
 • Korlátozás nélküli vélemény figyelemfelhívó megjegyzéssel
 • Korlátozott vélemény
 • Korlátozott vélemény figyelemfelhívó megjegyzéssel
 • Véleménynyilvánítás visszautasítása
 • Ellenvélemény
Ha a jelentést a 805-ös standard szerint állították ki, akkor hasonlóképpen kell eljárni: a ”Korlátozás nélküli vélemény”, illetve a „Korlátozott vélemény” közül kell választani, attól függően, hogy a kiadott jelentésben megfogalmazott vélemény pozitív (megerősítő) vagy negatív (elmarasztaló) tartalommal bír.
Az ügyfél típusa, fő tevékenysége Kérjük, válassza ki a legördülő menüből a vizsgált társaság legjellemzőbb tevékenységi körét, típusát az alábbi lehetőségek közül:
 • Bányászat
 • Építőipar
 • Fuvarozás/szállítmányozás
 • Kereskedelem
 • Ingatlanfejlesztés, forgalmazás
 • Ipari gyártó tevékenység
 • Költségvetési intézmény
 • Mezőgazdaság
 • Önkormányzat
 • Raktározás/Logisztika
 • Szolgáltatás (egyéb)
 • Tanácsadás
 • Társadalmi szervezet/Alapítvány
 • Vendéglátás, Szállodaipar
 • Befektetési alap
 • Befektetési alapkezelő
 • Befektetési vállalkozás
 • Biztosító társaság
 • Hitelintézet
 • Kockázati tőkealap
 • Kockázati tőkealap-kezelő
 • Pénztár
 • Pénzügyi vállalkozás
 • Egyéb (nem tartozik az előzőek egyikébe sem)
A beszámoló fordulónapja (év)  Kérjük, adja meg a vizsgált beszámoló fordulónapjának az évét

Árbevétel (E Ft*) 

Kérjük, adja meg a vizsgált évben a cég árbevételét E Ft-ban.
*A devizára vonatkozó megjegyzés a táblázat alatt található.

Nem speciális célú gazdálkodó szervezetnél az árbevétel a vizsgált cég számviteli törvény szerinti nettó árbevétele.
 

Speciális célú cégek esetében az árbevétel definíciói az alábbiak:

 1. hitelintézetnél és pénzügyi vállalkozásnál: kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
 2. biztosítónál: megszolgált díjak (élet+ nem élet ág együttesen)
 3. költségvetési szervnél: vállalkozási és nem a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalmi bevételek
 4. befektetési vállalkozásnál: befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei
 5. befektetési alapkezelőnél: számviteli törvény szerinti nettó árbevétel
 6. befektetési alapnál: pénzügyi műveletek bevételei
 7. pénztárnál:
  - önkéntes és magánnyugdíjpénztár esetén:egyesített eredménykimutatás, pénztári szolgáltatások fedezete, tagdíjbevételek összesen
  - magánnyugdíjpénztár esetén: pénztári szolgáltatások fedezete, tagdíjbevételek összesen
  - önkéntes nyugdíjpénztár esetén egyéni számlán jóváírt szolgáltatások bevétele összesen
  - önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár esetén:fedezeti alap bevételei összesen
 8. alapítványnál: összes bevétel

Nem kell megadni az árbevételt, ha a megbízás típusa

 • Átalakulás, vagyonmérleg tervezet könyvvizsgálata
 • Átalakulás, végleges vagyonmérleg könyvvizsgálata
 • Közbenső mérleg könyvvizsgálata
 • Társasházak számára kiadott jelentés

Mérlegfőösszeg (E Ft*)

Kérjük, adja meg a vizsgált évben a cég mérlegfőösszegét E Ft-ban.
*A devizára vonatkozó megjegyzés a táblázat alatt található.

Devizanemek közti áttérési mérleg vizsgálata esetén a mérlegfőösszeghez az új devizanemben kifejezett mérlegfőösszeg értékét kell megadni.

Átalakulási vagyonmérlegek (vagyonmérleg-tervezetek vagy végleges vagyonmérlegek) könyvvizsgálata esetén az átalakulásban résztvevő társaságok közül a legmagasabb mérlegfőösszeggel rendelkező vagyonmérleg adatát írja be! (Például: szétválás esetén a szétváló társaság, beolvadás esetén a jogutód (átvevő) társaság adatát.) 

Nem kell megadni a mérlegfőösszeget, ha a megbízás típusa

 • Társasházak számára kiadott jelentés


*Amennyiben euróban (vagy más devizában) készíti a cég a beszámolóját, kérjük az MNB 2018. évi utolsó közzétett árfolyamán (december 28.) átszámított E Ft összeget tűntessék fel.

   

Egy ügyfelet az oldal alján lévő Mentés vagy Mentés és következő gombra kattintva tud felvinni.

Ezt a műveletet mindannyiszor meg kell ismételni, ahány kiadott jelentése volt az adatszolgáltatást benyújtó könyvvizsgálónak. Minden egyes ügyfél elmentése után a Kibocsátott jelentések adatlapon megjelenik a felvitt ügyfelek neve a felvitt adatokkal együtt a jelentés kiadásának módja szerint csoportosítva (ld. a fenti képernyőképet).

Az online kitöltés itt is lehetőséget ad arra, hogy az adatlapokat szakaszosan, ügyfelenként mentsék el. Egy-egy űrlap mentése nem jelenti az egész adatszolgáltatás beküldését.

Amennyiben úgy látja az összesített táblázatban, hogy egy mezőt tévesen töltött ki, úgy a sor végén található Módosítás ikonra kattintva tudja a már felvitt adatokat módosítani.

    

4/c. pont: Jelentések importálása XML fájlból

   

Az adatszolgáltatás Kibocsátott jelentésekre vonatkozó adatlapját XML fájl formátumban is fel lehet tölteni. Az XML file alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a könyvvizsgálók az általuk használt szoftverek adatállományának lekérdésével állítsák elő az adatszolgáltatás adattartalmát, amelyet aztán XML fájllá alakítva feltölthetnek a kamara honlapjára. Az XML file adattartalmának azonosnak kell lennie a kamara honlapján elérhető részletes adatszolgáltató lap adattartalmával. A könyvvizsgáló szoftverek fejlesztőinek visszajelzése alapján jelenleg az alábbi szoftverek tudják a kamarai adatszolgáltatásba exportálni a kiadott jelentésekről az adatokat (a szürkével jelzett programok fejlesztőitől még nem érkezett visszajelzés):

Szoftver neve Fejlesztő cég Elérhetőség
Metrum Referencia könyvvizsgáló program 14.06 SoftEmit Informatikai Kft. (26) 571-046
info@metrumreferencia.hu
 APex17  1.14 Referencia91 Kft. műszaki segítségnyújtás xml import esetére:
06-20-9125-949
06-52-447-261 
DigitAudit Dimenzió Kft. +36203186864
http://digitaudit.hu/


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy xls-ként elmentett Excel táblát, vagy XML formátumban elmentett Word-jelentéseket nem tudnak importálni az adatszolgáltatásba.

xml fájl minta

xsd fájl: az xml fájl formátum leírása
(Amennyiben nem a rendszer nem fogadja el a feltöltött xml állományt, az alábbi oldalon tudja ellenőrizni xsd-nek való megfelelését: xml-validator.)

   

Az XML file feltöltésének menete a következő:

 1. A Jelentések importálása XML fájlból gombra kattintva a fájl-feltöltő oldal jelenik meg.
 2. A Fájl kiválasztásához a Browse gombra kattintva válassza ki számítógépéről a feltölteni kívánt XML fájlt.
 3. A Feltöltés gombra kattintva importálja az adatokat az adatszolgáltatásba.

xml feltoltes

Figyelem!

 • A feltöltéssel a korábban felvitt adatok (mind a kézzel felvittek mind a feltöltöttek) változatlanul bent maradnak az összesítő táblázatban, azok nem törlődnek.
 • Ha egy importot kétszer végrehajt, az adatok kétszer is bekerülnek (változatlan formában) az összesítő táblázatba. A duplikált sort (jelentést) a sor végén lévő ’Törlés’ (Lomtár) ikonra kattintva tudja törölni.
 • Feltöltés esetén a fájl ellenőrzésre kerül abból a szempontból, hogy csatolt-e ténylegesen fájlt, és az megfelel-e az XSD sémának. Amennyiben megfelel, az importált adatok megjelennek az összesítő táblázatban. Ekkor visszairányítjuk a felhasználót a ’Kibocsátott jelentések’ oldalra, ahol láthatja a feltöltött adatait.
 • Amennyiben a feltöltött forma nem megfelelő, akkor hibaüzenet jelenik meg.

    

Biztosítási adatok

   

5. pont: Biztosítási adatok megadása

   

Biztosítási adatok megadása

A kamarai tag könyvvizsgálóknak csak abban az esetben kell kitölteniük a biztosítási adatlapot, ha biztosításukat nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli, valamint a tagnyilvántartási adatlap Tevékenység végzésének módja mezői közül az „A” (Egyéni vállalkozó), vagy a „C” (Megbízásos jogviszony) opciót jelölték meg. 

Biztosítások az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezelésében

Az adatszolgáltatás biztosításra vonatkozó részét a kamara az Alkusz jelzése alapján előtölti. Amennyiben az Ön adatai mégsem helyesen jelennek meg, az Alkusz oldalán ellenőrizheti, hogy biztosítását az Alkusz kezeli-e. Amennyiben a biztosításra vonatkozó adatok helytelenül jelennek meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával (ugyfelszolgalat@mkvk.hu).

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben biztosítási szerződésében a szerződő és a biztosított személye eltér egymástól, úgy szerződését mindenképpen módosítania kell!
További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara alkuszának (info@mkvkalkusz.hu) munkatársaival!

Biztosítások további biztosító társaságoknál

Ha az Ön biztosítási szerződését nem a kamara Alkusz Kft-je kötötte, úgy jelölje az állítógombbal, hogy "Felelőségbiztosítást előíró jogviszonnyal rendelkezik" és az adatszolgáltatás főoldalán található „Csatolt dokumentumok” menüpontban csatolja a kötelező felelősség-biztosítására vonatkozó fedezetigazolását. Bővebb információt a csatolandó fedezetigazolásról a kamara honlapján talál.

A kötvényszám megadása során, amennyiben biztosítási szerződését az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötötte és kötvényszáma az AHB betűkombinációval kezdődik, akkor kérjük, hogy csak a betűket követő 9 számjegyet adja meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 2018. évi árbevétel adataiban az előző (2017.) évihez képest jelentős (10%-ot meghaladó) változás állt be úgy az változás bejelentési kötelezettség alá esik. Ebben az esetben biztosítási szerződését aktualizálnia kell, hogy egy esetleges kár esetén elkerülje az alulbiztosítottságot és azt, hogy ezáltal a biztosító a károsult részére csak arányos kártérítést nyújtson. (Ilyen esetekben a biztosító nem téríti meg a teljes kárösszeget - annak hiányzó részét a biztosítottnak kell a károsult felé állnia.)

   

Csatolt dokumentumok

   

6. pont: Dokumentumok kezelése

   

Csatolt dokumentumok

Ez a menüpont szolgál a csatolandó dokumentumok feltöltésére. Ha Önnek a bejelölt és nyilvántartott adatok alapján semmilyen dokumentumot nem kell feltöltenie, a rendszer automatikusan kiírja ezt.

Ha Önnek dokumentum-beküldési kötelezettsége van, a táblázatban megtalálja, hogy mely dokumentumok feltöltésére van szükség az adatszolgáltatás hiánytalan teljesítéséhez.

Ha Ön egyéni vállalkozó, kérjük, az adóhivatal felé bevallott „Egyéni vállalkozásból származó jövedelem” 1853-13-03 sorszámú nyomtatványát csatolja. Az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) választó könyvvizsgálók a 1843-01-01-es nyomtatványt, a kisadózók tételes adózását (KATA) választó könyvvizsgálók pedig a 18KATA nyomtatványt csatolják. Az adóazonosító jel személyes adat, így azt a beszkennelt dokumentumon ki kell takarni! (Az egyéni vállalkozásból származó jövedelem igazolásra a 1853-13-03 nyomtatvány 21. sora, illetve a 1843-01-01-es nyomtatvány 01. sora szolgál, a nyomtatvány további adatsorait kérjük kitakarni.) Amennyiben a könyvvizsgáló a tevékenység végzésének módjánál „megbízásos, vagy egyéb jogviszony”-t adott meg, a kamara a tagdíjszámítás adataihoz közölt bevételt a szerződések bekérésével ellenőrzi.
Ha közzétételi kötelezettségének az OBR rendszeren keresztül tett eleget, kérjük a pdf fájlt csatolja az oldalon.

Amennyiben a beküldendő dokumentum még nincs feltöltve, a megfelelő dokumentum alatti táblázatban a „Nincs rendelkezésre álló adat” felirat szerepel. Ha egy dokumentumot már feltöltött, a dokumentum típus alatti táblázatban megjelenik a neve, valamint a sor végén a törlést lehetővé tevő Lomtár ikon. Természetesen, ha a beküldendő dokumentum több darabban van beszkennelve, lehetősége van több azonos típusú dokumentumot feltölteni.
Dokumentumot a Dokumentum feltöltés gombra kattintva lehet feltölteni.

    
 

Dokumentum feltöltés

Válassza ki számítógépéről a feltölteni kívánt fájlt, keresse ki a legördülő menüből, hogy milyen típusú dokumentumról van szó, adjon egy nevet a feltöltendő dokumentumnak, majd kattintson a Fájl kiválasztása alatt a Browse gombra, majd a Mentés gombra. Az első táblázatban ekkor megjelenik a feltöltött dokumentum a megadott megnevezéssel.

Kérjük, csak bevétel igazolására szolgáló dokumentumot, illetve fedezetigazolást (ha nem a kamara Biztosítási Alkusz Kft-jén keresztül kötötte meg felelősségbiztosítását) csatoljon ezen az oldalon keresztül. Egyéb dokumentumokat, közlendőket az ügyfélszolgálatnak címzett e-mailen keresztül van lehetősége eljuttatni a kamarához.

Amennyiben nem találja meg a Dokumentumfeltöltés alatt azt a típusú dokumentumot, amelyet fel szeretne tölteni, pl. Fedezetigazolást kíván feltölteni, akkor a korábbi pontokban nem jelölte be a megfelelő helyen, hogy ilyen beküldési kövezettsége van, példánk esetén a Biztosítási adatok megadása részben be kell jelölnie, hogy "Felelőségbiztosítást előíró jogviszonnyal rendelkezik", ekkor jelenik meg ez a típusú dokumentum a Dokumentum kezelése részben.

   

Nyilatkozatok

   

7. pont: Nyilatkozatok kezelése

   

Nyilatkozatok kezelése
Nyilatkozat önképzés teljesítéséről

A szakmai továbbképzési szabályzat I. fejezetének (16) pontja szerinti 4 kreditet (amely legalább 1 nap egyéni felkészülésnek felel meg) önképzés keretében kell megszerezni. Jelen nyilatkozattal a könyvvizsgáló kijelenti, hogy a fenti kötelezettségének eleget tett. Az adatszolgáltatás lezárásakor a nyilatkozat megadásának esetleges elmulasztására figyelmeztet a rendszer. Az oktatási kötelezettség szabályzatban előírtak szerinti teljesítésének elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül. 

   
   

Adatszolgáltatás ellenőrzése és lezárása

   

Amennyiben végzett az adatszolgáltatás kitöltésével, az adatszolgáltatás főoldalán lévő Ellenőrzés és lezárás cím alatt tudja azt ellenőrizni és véglegesíteni. Beküldés előtt természetesen lehetősége van a kitöltött adatlapok megtekintésére, illetve kinyomtatására is, melyet a Előnézet gombra kattintva tehet meg.

Az adatszolgáltatás lezárását követően idén NEM kap e-mailben visszaigazolást az adatlap beérkezéséről. Az adatlapja a dokumentumtárában pdf formátumban lesz elérhető, ez igazolja az adatszolgáltatás beküldését.

Amennyiben véglegesen beküldte adatlapját, azokat a beadási határidőig még tudja módosítani. Erre az Újrafelnyitás gomb ad lehetőséget, amely a lezárást követően jelenik meg az adatszolgáltatás főoldalán.

lezarast kovetoen
 
 


KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK ADATLAPJA

   

Ha Ön egy könyvvizsgáló társaság tulajdonosa, vagy vezető tisztségviselője, jogosult a társaság adatszolgáltatását is kitölteni.

Ha egy társaság esetében nem a tulajdonos(ok) /vezető tisztségviselő(k) tölti(k) ki az adatlapot, lehetőség van meghatalmazott megbízására. Ez esetben kérjük, töltse ki az alább csatolt meghatalmazást és kitöltve (társaságok esetében cégszerűen aláírva) küldje meg papír alapon vagy beszkennelve e-mailben a kamara ügyfélszolgálatának (ugyfelszolgalat@mkvk.hu). Fontos! A meghatalmazottnak is rendelkeznie kell ügyfélkapus azonosítókkal! A meghatalmazásban szerepelnie kell a meghatalmazott viselt nevének és ügyfélkapun bejelentett e-mail címének is. Felhívjuk figyelmüket, hogy a tavaly beadott meghatalmazások ebben az évben is érvényesek! Amennyiben nem biztos abban, hogy kit hatalmazott meg adatlapja kitöltésével, vagy vissza akarja vonni a meghatalmazását, mindenképp vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával. 

Meghatalmazás Könyvvizsgáló Társaság(Ok) Adatlapjának Kitöltésére

Ahhoz, hogy Ön egy könyvvizsgáló társaság adatszolgáltatását el tudja készíteni, nem kell mást tennie, mint bejelentkezés után, a neve mellett megjelenő „SAJÁT ADATOK” gombra kattintani, majd a bal oldali menüből a 'Könyvvizsgáló Társaság Neve' alatt található Éves adatszolgáltatás almenüt választani.

Könyvvizsgáló Társaság Neve

  

Amennyiben Ön több társaság adatszolgáltatását is beküldheti, a Saját adatok gomb mellett található TÁRSASÁG VÁLASZTÁS gombon tudja kiválasztani, melyik cég adatszolgáltatását kívánja teljesíteni. A kitöltések után ellenőrizze, hogy minden társaság esetében elküldte-e az adatszolgáltatást.

Miután a bal oldali menüben a 'Könyvvizsgáló Társaság Neve' alatt található Éves adatszolgáltatás almenüre kattintott, a társasági adatszolgáltatás főoldalán találja magát.

Társasági adatszolgáltatás főoldal 2019

  

Alapadatok

   

Az Alapadatok részben a könyvvizsgáló cég azonosító adatai előre feltöltésre kerülnek.

A hálózathoz tartozó cégek esetében az adatszolgáltatáskor megjelenő, a Kkt. 44. § (1) bekezdésének k) pontja szerinti adatok (azaz a könyvvizsgálói hálózati tagság, a tagvállalatok és a kapcsolt vállalkozások nevei és címei) a kamara nyilvántartásában szereplő adatokat tükrözi. Amennyiben hálózati tagságában változás állt be, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával.

   

Adatszolgáltatási adatok

     

8. pont: Elérhetőségek megadása

   

Társasági alapadatok - elérhetőség megadása

Kérjük, adja meg adószámát, illetve számlaszámát, amennyiben ezekben változás történt.

E-mail címek
 • Kérjük, adja meg a társaság azon e-mail címét, melyen hivatalos ügyek intézése érdekében a kamara elérheti a társaságot. A nyilvántartott e-mail címeket (közzétételi, hírlevél, stb.) az adatszolgáltatást követően bejelentkezve, a társaság adatai között tudja módosítani.
 • A közzétételi elektronikus levélcím (e-mail cím) mezőbe választása szerint azon címét kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerül.
Címek
 • Kérjük, - szükség szerint - frissítse a kamara nyilvántartásában lévő címeket. A nyilvántartott címeket (közzétételi, levelezési stb.) az adatszolgáltatás során a társaság adatai között tudja módosítani.
 • A közzétételi cím mezőbe választása szerint azon címét (székhely, levelezési, telephely vagy iroda) kérjük megadni, amely a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerül.
Telefonszámok
 • Kérjük, adja meg a társaság azon telefonszámát, melyen hivatalos ügyek intézése érdekében a kamara elérheti. A nyilvántartott telefonszámokat (közzétételi, mobil, telephely stb.) az adatszolgáltatás után bejelentkezve, a társaság adatai között tudja módosítani.
 • A közzétételi telefonszám alatt – választása szerint – szintén olyan számot kell érteni (napközbeni, mobil, otthoni) amely a kamara honlapján közzétételre kerül.

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó könyvvizsgálójának rendelkeznie kell honlappal, melynek címét kérjük feltüntetni, valamint meg kell jelölni az elsődleges kapcsolattartó személyét is. 

   

9. pont: Tagdíjszámítás adatainak megadása

   

Társasági Tagdíjszámítás adatainak megadása

Hozzájárulási díj alapja

A könyvvizsgáló cégek kamarai hozzájárulási díja alapjának meghatározásához az árbevétel alatt a cég 2018. évről készült eredménykimutatásában az értékesítés nettó árbevételeként kimutatott összege értendő. A hozzájárulási díj alapját az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) hatálya alá tartozó könyvvizsgáló cégeknél is az általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel képezi.

Kérjük, az árbevétel mezőbe csak számjegyeket írjon.

A 2018. évi bevétel mellett kérjük, adja meg a könyvvizsgálatból származó nettó bevételt is – 2018. évre vonatkozóan.

Amennyiben adott ki közérdeklődésre számot tartó cégnek jelentést, kérjük, adja meg ebből származó, 2018. évben realizált nettó bevételét is (ezer forintban).

Tagdíj átvállalása

A Tagdíj átvállalásáról ezen az oldalon tud adatokat megadni, melyhez az aktuális adatokat előtöltjük. Változás esetén kérjük közölni azon természetes személy könyvvizsgáló(k) nevét és tagszámát, aki(k) vonatkozásában a tagdíj fizetését a cég átvállalja (hozzájárulási díjkedvezmény számításához). A tagdíjátvállalást a könyvvizsgáló cég jelzése alapján veszi figyelembe a kamara!

Amennyiben egy cég átvállalja egy tag tagdíjának fizetését, ezen az oldalon nyilatkoznia kell, hogy a könyvvizsgáló cégnek és az érintett kamarai tagnak az átvállalt kamarai tagdíj határidőben történő teljesítése tekintetében egyetemleges kötelezettsége és fegyelmi felelőssége áll fenn. Amennyiben meg vannak adva személyek a tagdíjátvállaláshoz, a pipát nem tudja kivenni a nyilatkozat mellől. Ha törli az átvállalt személyeket, ki tudja venni a pipát a nyilatkozat mellől is, ám ekkor Ön - nyilatkozat hiányában - nem vállalhatja át egy személy tagdíját sem.

Amennyiben a későbbiekben mégis tagdíjátvállalást adna meg, úgy azt írásban, hasonló nyilatkozat megtételével teheti meg a kamara ügyfélszolgálata felé.

   

Biztosítási adatok

   

10. pont: Biztosítás adatok megadása

   

Társasági Biztosítás adatok megadása

A könyvvizsgáló cégek esetében is csak akkor kell kitölteni a biztosítási adatlapot, ha biztosítást nem az MKVK Biztosítási Alkusz Kft. kezeli. Az adatszolgáltatás biztosításra vonatkozó részét a kamara az Alkusz jelzése alapján előtölti. Amennyiben az Ön adatai mégsem helyesen jelennek meg, az Alkusz oldalán ellenőrizheti, hogy biztosítását az Alkusz kezeli-e. Amennyiben a biztosításra vonatkozó adatok helytelenül jelennek meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara ügyfélszolgálatával.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben biztosítási szerződésében a szerződő és a biztosított személye eltér egymástól úgy szerződését mindenképpen módosítania kell!

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kamara alkuszának ( info@mkvkalkusz.hu ) munkatársaival!

A kötvényszám megadása során, amennyiben biztosítási szerződését az Allianz Hungária Biztosító Zrt.-vel kötötte és kötvényszáma az AHB betűkombinációval kezdődik, akkor kérjük, hogy csak a betűket követő 9 számjegyet adja meg. Ha az Ön biztosítási szerződését nem a kamara Alkusz Kft.-je kötötte, úgy az adatszolgáltatás Dokumentumok kezelése részben csatolja a kötelező felelősség-biztosítására vonatkozó fedezetigazolását. Bővebb információt a csatolandó fedezetigazolásról a kamara honlapján talál.

Felhívjuk figyelmét, amennyiben 2018. évi árbevétel adataiban az előző (2017.) évihez képest jelentős (10%-ot meghaladó) változás állt be úgy az változás bejelentési kötelezettség alá esik. Ebben az esetben biztosítási szerződését aktualizálnia kell, hogy egy esetleges kár esetén elkerülje az alulbiztosítottságot és azt, hogy ezáltal a biztosító a károsult részére csak arányos kártérítést nyújtson. (Ilyen esetekben a biztosító nem téríti meg a teljes kárösszeget - annak hiányzó részét a biztosítottnak kell a károsult felé állnia.)

   

Csatolt dokumentumok

   

11. pont: Dokumentumok kezelése

   

Társasági Dokumentumok kezelése

Társaságok esetében az adatszolgáltatás részét képezi a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának a megküldése is. A mérleg és eredménykimutatás a Csatolt dokumentumok menüpont alatt a Dokumentumok kezelése linkre kattintva csatolható. (Ugyanazon dokumentumok megküldhetők, mint a közzétételi kötelezettség teljesítése során.) Jogi személynek nem minősülő (bt.) evás társaságok a 1843-01-01-es nyomtatványt, a kisadózók tételes adózását (KATA) választó társaságok pedig a 18KATA nyomtatványt is csatolhatják.
Ha közzétételi kötelezettségének az OBR rendszeren keresztül tett eleget, kérjük a pdf fájlt csatolja az oldalon.

Kérjük, csak bevétel igazolására szolgáló dokumentumot, illetve - ha nem a kamara Biztosítási Alkusz Kft-jén keresztül kötötte meg felelősségbiztosítását - fedezetigazolást csatoljon ezen az oldalon keresztül. Egyéb dokumentumokat, közlendőket az ügyfélszolgálatnak címzett e-mailen keresztül van lehetősége eljuttatni a kamarához.

Ha Önnek dokumentum-beküldési kötelezettsége van, a táblázatban találja, hogy mely dokumentumok feltöltését kérjük.

Amennyiben a beküldendő dokumentum még nincs feltöltve, a megfelelő dokumentum alatti táblázatban a „Nincs rendelkezésre álló adat” felirat szerepel. Ha egy dokumentumot már feltöltött, a dokumentum típus alatti táblázatban megjelenik a neve, valamint a sor végén a törlést lehetővé tevő Lomtár ikon. Természetesen, ha a beküldendő dokumentum több darabban van beszkennelve, lehetősége van több azonos típust beküldeni.

Dokumentumot a Dokumentum feltöltés gombra kattintva lehet feltölteni.

Válassza ki számítógépéről a feltölteni kívánt fájlt, keresse ki a legördülő menüből, hogy milyen típusú dokumentumról van szó (Fedezetigazolás, Mérleg/Eredménykimutatás, stb.), adjon egy nevet a feltöltött dokumentumnak, majd kattintson a Mentés gombra. A megfelelő táblázatban ekkor megjelenik a feltöltött dokumentum.

   

Nyilatkozatok

   

12. pont: Nyilatkozatok kezelése

   

Társasági Nyilatkozatok

Felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozat

A Nyilatkozatok részben a cégnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa kötött könyvvizsgálói felelősségbiztosítás a cég tevékenységében résztvevő valamennyi, nem szüneteltető tagsági jogállású kamarai tag könyvvizsgálóra kiterjed. (A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzők körén kívüli könyvvizsgáló cégek esetében.)

Amennyiben a felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozatot elfelejti kipipálni, a rendszer az adatszolgáltatás lezárásakor erre figyelmezteti.

   

Adatszolgáltatás ellenőrzése és lezárása

   

Amennyiben végzett az adatszolgáltatás kitöltésével, az adatszolgáltatás főoldalán lévő Ellenőrzés és lezárás cím alatt tudja azt ellenőrizni és véglegesíteni. Beküldés előtt természetesen lehetősége van a kitöltött adatlapok megtekintésére, illetve kinyomtatására is, melyet az Előnézet gombra kattintva tehet meg.

Az adatszolgáltatás lezárását követően idén NEM kap e-mailben visszaigazolást az adatlap beérkezéséről. Az adatlapja a dokumentumtárában pdf formátumban lesz elérhető, ez igazolja az adatszolgáltatás beküldését.

Amennyiben véglegesen beküldte adatlapját, azokat a beadási határidőig még tudja módosítani. Erre az Újrafelnyitás gomb ad lehetőséget, amely a lezárást követően jelenik meg az adatszolgáltatás főoldalán.

      


   

Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (továbbiakban Kktv.) 33. § (4) bekezdése valamint a 44. § (3) bekezdése meghatározza a kamarai tag könyvvizsgálók, valamint a kamarai nyilvántartásban szereplő könyvvizsgáló cégek közérdekből nyilvános adatait. Ezen adatoknak a kamara honlapján folyamatosan és bárki számára szabadon megtekinthetőnek kell lennie a törvény rendelkezése értelmében. Annak érdekében, hogy a kamarai tagoknak legyen választási lehetőségük több elérhetőségi adatok közül kiválasztani, hogy melyik kerüljön közzétételre, a kamara létrehozott bizonyos közzétételi-típusú adatokat (közzétételi cím, telefonszám, e-mail cím). Ezen adatokhoz - választása szerint - azon adatokat kötelező megadni, melyek a honlapon – mint közérdekből nyilvános adat – megjelenítésre kerülnek.     
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kamara nyilvántartásban szereplő közzétételi adatok közhiteles adatnak minősülnek, így azok kamarai tag könyvvizsgálók általi, honlapon keresztül történő tetszőleges módosítására 2018. május 25. óta már nem lehetséges. Tekintve, hogy a Kkt. 22. § b) bekezdése szerint a kamarai tag könyvvizsgáló köteles haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül bejelenteni, ha 33. § (1) bekezdésében felsorolt adataiban változás következett be, ezt a jövőben az ügyfélszolgálaton, vagy az erre a célra rendszeresített űrlapon keresztül tudja megtenni. Amennyiben az adatváltozást telefonon keresztül jelenti be, úgy a bejelentő személy adatok megváltoztatására való jogosultsága igazolása érdekében ezen személymegfelelő azonosítása szükséges – ennek érdekében néhány, személyes adat ellenőrzése céljából feltett kérdésre válaszolni kell. Megértését ezúton is köszönjük.

Valamennyi adatlap tetején elérhető egy link az adatszolgáltatás során megadásra kerülő adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatóhoz (Adatkezelési tájékoztató), melynek célja, hogy tájékoztatást adjon az adatszolgáltatás során követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

   

Betöltés...
X