IFAC ajánlás és a DigitAudit program kockázatbecslési eljárásai – Nyirati Ferenc

Az IFAC ajánlás részletes módszertani megoldásokat mutatott be, és legutóbb a kötelező oktatásnak is ez volt a témája. Az előadásban bemutatom a DigitAudit programozott kockázatbecslési eljárásait, melyeket összevetek az IFAC ajánlással.

Nyirati Ferenc előadásának ideje: 2021. szeptember 14. 10:00-11:00 – "Kihívások – sebességváltás – irányok" című Könyvvizsgálói Konferencia

Előadó

Nyirati Ferenc

KRISTÁLY-Audit Kft.

ügyvezető, módszertani fejlesztő, kamarai tag könyvvizsgáló

A szakmai alapokat középiskolai oktatásban és egyetemi, majd posztgraduális képzéseken szereztem. A számítástechnikai alapokat középfokon sajátítottam el. A PC-k, valamint az office programok megjelenése lehetőséget biztosított számomra, hogy a könyvvizsgálati munkavégzésben egyre szélesebb körben alkalmazzam az IT lehetőségeit.
Több módszertani megoldás kipróbálás után találkoztam a drag and drop technológiával, és annak a lehetőségével, hogy saját elképzeléseimet is megvalósíthatom a DigitAudit programcsomagban.
Új kihívást és jelentős előrelépést jelentett az egységes adatexport és a felhőtechnológiák megjelenése, melyek elterjesztésében vállaltam kezdeményező, ismeretterjesztő szerepet.

       Előadó önéletraza
     
    Előadás leirat letöltése     Előadás dia letöltése

     

Előadás leirat

  

IFAC ajánlás és a DigitAudit program kockázatbecslési eljárásai

A könyvvizsgálók a kockázatbecslési eljárások megvalósítására többféle módszert alkalmazhatnak. Az IFAC ajánlás értelmező, iránymutató módszertanná vált a standardoknak megfelelő eljárások lefolytatásához. A kamara által lefordított IFAC ajánlás részletes módszertani megoldásokat mutatott be, és a kötelező oktatásnak is ez volt a témája az elmúlt évben.

A DigitAudit program fejlesztése több mint tíz éves múltra tekint vissza. A kockázatbecslési eljárásokat Excel táblarendszerek mellett programozott megoldások is támogatták.

A DigitAudit fejlesztése során figyelemmel voltunk az IFAC ajánlás fogalmi és logikai, módszertani megközelítéseire.

A DigitAudit 2021-s verziójában programozott alkalmazással valósítottuk meg az IFAC ajánlásban és a kamara által készített módszertani útmutatóban is szereplő eljárások számos témakörét.

A DigitAudit fejlesztései az alábbi kockázatbecslési eljárásokra terjedtek ki:

- átfogó könyvvizsgálati terv készítés,
- lényegességi küszöbérték számítás,
- eredendő kockázatbecslés,
- a lényeges hibás állítás kockázatának becslése,
- a kontrollok felmérése, értékelése, tesztelése,
- a kockázati mátrix megjelenítése,
- a kockázatokra adott könyvvizsgálói válaszok megfogalmazása és munkaprogramba integrálása.

A DigitAudit felhasználók a program eljárásainak értelmezésekor segítséget kaphatnak az IFAC ajánlásból, így többek között:

- a bemutatott értelmezéseken, és példákon keresztül alaposabban megérthetik a standardokban előírt követelményeket,
- a gyakorlati megközelítések alkalmazhatók a kis-és középvállalkozások kockázatalapú könyvvizsgálatánál,
- programozott eszközöket használhatnak a magasabb színvonalú, költséghatékonyabb vizsgálatok elvégzéséhez.

Az előadásban bemutatom a DigitAudit program legújabb módszertani eljárásait, és lehetőséget kívánok nyújtani az IFAC ajánlással való összevetésre is.

Nyirati Ferenc, a KRISTÁLY-Audit Kft. ügyvezetője, módszertani fejlesztő

    

Betöltés...
X