Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj

A jubileumi év tiszteletére, 2017-ben alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén hosszú időn keresztül kiemelkedő és elismerésre méltó tevékenységet folytattak, és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak.
Az életműdíj 2017-es megalapításának évében a díjat Dr. Nagy Lajos vehette át, az eddigi díjazottak Dr. Ladó Judit és Bohus Zoltánné Gabriella. 2018-ban a posztumusz életműdíjat Torma Józsefnek, 2019-ben Agócsné Keresztényi Ágnesnek ítélte oda a Díjazó Testület. A 2021. évi rendkívüli díjátadón a 2020-as év és a 2021-es év díjazottjai Siklós Márta és Vörös Lászlóné dr. voltak.
A Díjató Testület 2022-ben úgy döntött, hogy Prof. Dr. Kováts Erzsébetnek ítéli oda az életműdíjat.

2022. évre Prof. Dr. Kováts Erzsébet vehette át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat.

Prof. Dr. Kováts Erzsébet előbb a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Belkereskedelmi Szakán szerzett Közgazda, két évvel később pedig Közgazdaságtudományi doktori oklevelet, majd az Egyetem Vezetői Szakán, valamint Gazdasági Ellenőrző Szakán is Szakközgazdász oklevelet.  Képesítéseit 1985-től okleveles könyvvizsgálói, 1989-től adótanácsadói, 2000-től okleveles pénzügyi revizori, 2004-től pedig okleveles nemzetközi adószakértő végzettséggel bővítette. 2006 óta a PM által bejegyzett adószakértő, 2012 óta pedig az NGM által bejegyzett okleveles adószakértő. Szaktudását a veszprémi Pannon Egyetemen a tudományos kutatómunkával járó PhD fokozat megszerzésével mélyítette. 

A könyvvizsgálat, adótanácsadás terén folytatott, valamint adószakértői munkája mellett számos területen vállal aktív szerepet: oktatóként és szakmai bizottsági, egyesületi tisztségekben is találkozhattak vele kollégái, hallgatói. 
Külső oktatóként többek között a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, a Bankárképző EFFAS és BADI képzésén, valamint a veszprémi Pannon Egyetem Számvitel és Controlling Tanszékén oktatott. A tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján előbb Főiskolai docens volt, ahol pénzügyi és vezetői számvitel, ellenőrzés és adózás, költséggazdálkodás tantárgyakat oktatott, valamint kidolgozta a Controlling szakirány kialakítására vonatkozó javaslattételt, később pedig a Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék kinevezett főiskolai tanáraként és a kontrolling szakirány vezetőjeként BSc és marketing MCs szinten tanuló hallgatókat oktatott.

Szakértését mi sem igazolja jobban annál, mint hogy számos oktatási anyag társlektora, társszerzője, valamint saját tanulmányokat, közleményeket, kutatásokat is publikált. 

Szakmai pályafutása alatt volt többek között a Magyar Könyvvizsgálók Egyesületének Választmányi tagja, valamint több alkalommal az Országos Számviteli Bizottság és a Magyar Számviteli Standard Testület Nemzetgazdasági miniszter által kinevezett tagja és alelnöke is. 
4 éven keresztül vezette a Számvitel-Adó-Könyvvizsgálat című szaklap könyvvizsgálati rovatát.
13 éven keresztül látott el Országos szakmai vizsgaelnöki feladatokat a Nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó – adótanácsadó, mérlegképes könyvelő, okleveles adószakértő és okleveles pénzügyi revizor – szakképesítéseknél, 2009-ben pedig a Pénzügyminisztérium felkérésére ő végezte a „Pénzügyi számviteli példatár Üzleti szakügyintézők és államháztartási szakügyintézők részére c. tanagyag tantárgy-pedagógiai lektorálását. 

Mindezek mellett sokan ismerhetik kamarai munkássága révén is:
5 éven keresztül volt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Szakmai Alelnöke, 6 éven át pedig elnökségi tagja. 2004 és 2014 között a kamara minősített oktatója számvitel és elemzés, valamint könyvvizsgálat tantárgyakból, azóta és jelenleg is vizsgaelnök. 

Vörös Lászlóné dr. átveszi a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat

   


2021

2021. évre Vörös Lászlóné dr. vehette át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat.

Vörös Lászlóné dr., Marika tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte. 1977-ben Szakközgazdász diplomát, 1983-ban doktori címet és okleveles könyvvizsgálói képesítést szerez.

1976-ig vállalatoknál pénzügyi és számviteli munkakörben főkönyvelőként, 1976-tól a Nehézipari Minisztériumban, majd 1981-től 1990-ig a jogutód Ipari Minisztériumban dolgozik vezetőként.

1986-tól a Pénzügyminisztérium bejegyzett könyvszakértője, majd az 1987-ben megalakult Magyar Könyvvizsgálók Egyesületének és Választmányának tagja. A Kamara megalakulásától a Könyvvizsgálói Kamara tagja. Nagy szerepelt vállal a kamara életében: 1999-től a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Budapesti Szervezetének alelnöke, majd 2011-től 2020. szeptemberéig elnökségi tagja.

Szakmai - könyvvizsgálói munkáját először egyéni vállalkozóként, majd 1996-tól saját könyvvizsgáló cégében, az AUDIT - DATA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft. ügyvezetőjeként végezi. Társaságán keresztül korlátolt felelősségű társaságok, nonprofit társaságok választott könyvvizsgálója. Az ÁSZ megbízásából több költségvetési szerv ellenőrzését is ellátja.

Az új nemzedékek oktatásban is közreműködik: a Közgazdasági Egyetemen 10 éven keresztül mérnök közgazdászokat, a Főiskolán esti és levelező hallgatókat oktatott számvitelből. A kollégák közül többen ismerhetik őt, hisz a könyvvizsgálat mellett könyvvizsgáló jelölteket vizsgáztatott éveken keresztül, elsődlegesen számvitel tárgyból. A Pénzügyminisztérium, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara megbízása alapján vizsgaelnöki teendőket lát el. Több mint 10 éven keresztül a könyvvizsgálók kötelező oktatásában oktató.

Hobbija az utazás és a síelés, amely - elmondása szerint - már elmúlt 50 éves, mikor kedvelt sportjává vált.

Vörös Lászlóné dr. átveszi a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat


2020

  

2020. évre Siklós Márta vehette át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat.

Siklós Márta - címzetes egyetemi docens - a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett okleveles közgazdász-tanár diplomát. Képesítéseit 1989-től adótanácsadói, majd 1993-tól okleveles könyvvizsgálói végzettséggel bővítette, 2006 óta pedig nemzetközi adózás szakirányú okleveles adószakértő végzettséggel rendelkezik.

Siklós Márta a könyvelés, könyvvizsgálat és adótanácsadás terén folytatott munkája mellett, számos területen vállal aktív szerepet: oktatóként és szakmai bizottsági, egyesületi tisztségekben is találkozhatnak vele kollégái, hallgatói. Szakterülete a magyar és nemzetközi adójog, a könyvvizsgálat, az átalakulások könyvvizsgálata, az adójogi és számviteli Due Diligence.
Szakmai pályafutását a Siklós és Társa Kft.-ben kezdte könyvelési, könyvvizsgálati, és adótanácsadói szolgáltatásokat nyújtva kis- és középvállalkozások számára, 1999-től a Leitner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-ben partner.

Oktatóként a vállalkozások költségvetési kapcsolataiba, ellenőrzési ismeretekbe, az elszámoló árak, a transzferár és Due Diligence témakörökbe vezeti be a hallgatókat a Budapesti Corvinus Egyetemen. Emellett adózás és egyéb aktuális szakmai témákban oktat a Kamara Adótagozatán, az Adótanácsadók Egyesületénél, különböző területi szervezetek és további szakmai előadás szervezők képzésein.

Mindezek mellett sokan ismerhetik aktív kamarai és egyesületi munkássága révén is: 27 éve lát el általános alelnöki tisztséget az Adótanácsadók Egyesületében. 2006-tól a Magyar Könyvvizsgálói Kamarában az Adótagozat elnökeként, illetve a Szakértői Bizottság tagjaként számíthatunk nagy szakismeretére.
Siklós Márta 2019-ben miniszteri kitüntetésben részesült: több évtizedes szakmai munkájának elismeréseként megkapta a „Magyar Gazdaságért Díjat”.

Nagy szerepet vállal és segíti a kollégákat konzultációs szolgálati szakértőként a felmerült adózási jellegű kérdések megoldásában. Az ő nevéhez fűződik a Szakértői Bizottság által 2010-ben kiadott „Adótételek könyvvizsgálatának módszertani kézikönyve” című szakértői kiadvány gondozása és 2017-es aktualizálásának koordinálása.

Kollégái szerint alig akad nála maximalistább, kritikusabb vitapartner, precizitást és pontos munkát követelő szakember. A legjobb oktatók egyike, érthetően, világosan, szuggesztíven és szakszerűen magyaráz. Mindannyiunk példaképe. A kamarai vizsgákon is szigorú, de igazságos.

Hobbija a futás, torna, társastánc.

Siklós Márta átveszi a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat


2019

  

2019-ban Bohus Zoltánné Gabriella vehette át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat.

Bohus Zoltánné Gabriella okleveles könyvvizsgáló a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett üzemgazdász diplomát. Speciális minősítést szerzett pénzügyi intézményi, befektetési vállalkozói, biztosítói, IFRS és kibocsátói területeken.
Széleskörű rálátással rendelkezik a könyvvizsgálati eljárások alkalmazásának a kihívásaira és megoldásaira különböző méretű vállalkozásoknál szinte valamennyi szektorokban. Több mint 25 évig a Marzars-nál tevékenykedik, számos szakmai cikk írója és előadó a kockázat alapú audittal összefüggésben a Corvinus egyetemen.

Azonban sokan ismerhetik aktív kamara munkássága révén is: a felvételi bizottság elnökeként 10 évig dolgozott azon, hogy az aktív és szüneteltető tagfelvételek, pénzügyi intézményi minősítések megadása megfeleljen a jogszabályi feltételeknek. Majd egy cikluson keresztül a fegyelmi bizottság elnöke volt. A könyvvizsgálati standardok bevezetését követő években oktatóként, vizsgaelnökként aktívan részt vett a könyvvizsgálók szakmai továbbképzésében, a kamarai törvény előkészítésére létrehozott munkabizottságban, tagja a pénz és tőkepiaci tagozatnak is. Jelenleg a szakértői bizottságban dolgozik. A kamara delegáltjaként részt vett az IFRS egyedi beszámolási célokra történő bevezetésére megalakult számviteli munkacsoportban.

Pályája kezdetén 1981-1990 között a Vörösmarty MGTSZ-nél lát el pénzügyi osztályvezető feladatokat, majd két évig Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalban dolgozik. 1992-től veszi kezdetét pályafutása a Mazars-nál, bejegyzett könyvvizsgáló, majd 1995-től Audit Partner, az audit részleg vezetője, valamint számos funkcionális és vezetői szerepet töltött be: a Mazars vezető testületének tagja, kockázatkezelési partner, minőségbiztosításért felelős partner az audit osztályon és a belső továbbképzés, így az oktatási terv, szakmai anyagok és oktatás felelőse volt. 2018-tól pedig Audit Partner és tanácsadó részmunkaidőben nyugdíjasként.

Jelenlegi számtalan szakmai feladatban vesz részt nyugdíjasként is: a technical committee vezetője, független minőségellenőr és oktató, valamint szakmai tanácsaira továbbra is számíthatnak ügyfelei. Sokat dolgozik azon, hogy a pénzügyi kimutatások megbízhatóságába és valóságába vetett bizalom megerősödjön, javuljon, mindig is aktív szerepet vállalt az új szabályok megismertetésében, kollégáim munkájának segítésében, a szakmaiság erősítésében.

Bohus Zoltánné átveszi a Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíjat

  

* * *

  

2019-ban a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Posztumusz Életműdíjat Agócsné Keresztényi Ágnesnek ítélte oda a Díjazó Testület.

Agócsné Keresztényi Ágnes a kamara életében aktív szerepet vállalt, a Csongrád megyei Szervezetének elnökségében alelnöki, 2006 októbere és 2015 októbere között megbízott elnöki, majd elnöki funkciót töltött be, emellett több cikluson keresztül a területi szervezet képviseletében küldöttként is tevékenykedett. 2015 decembere óta haláláig a kamara országos elnökségének tagja és a Csongrád megyei Szervezet alelnöke, valamint küldöttje.

Agócsné Keresztényi Ágnes könyvvizsgálói oklevelét 34 éve szerezte.
1991-ig az APEH Csongrád megyei Igazgatóságán, illetve annak jogelődjénél dolgozott revizorként, főrevizorként, főmunkatársként, illetve osztályvezető-helyettesként, emellett igazságügyi szakértői tevékenységet és mérlegképes könyvelői tanfolyamokon oktatói tevékenységet is ellátott. A Magyar Könyvvizsgálói Kamarának megalakulása óta tagja, könyvvizsgálói tevékenységét kezdetben egyéni vállalkozóként, majd az általa alapított gazdasági társaságon keresztül folytatta.

Szakmájára hivatásként tekintett. Munkáját felelősségteljesen, nagy szakmai igényességgel, lendülettel és szeretettel végezte, ám mindig az emberség és a tolerancia volt számára az első. Jelenléte a józan és tiszta gondolkodást, a pontos következtetést jelentette.
Nem csak hitte, de példával is szolgált arra, hogy a szakértelem mellett a tisztesség az, ami egy könyvvizsgáló munkáját kell, hogy jellemezze. Kiállt a hivatáshoz méltó határozott, nyílt és egyenes magatartás, a hitelesség mellett. Közvetlen, barátságos, becsületes ember volt, véleményét nem rejtette véka alá, azt határozottan és megalkuvás nélkül képviselte, érdeklődéssel és segítőkész szándékkal viseltetett könyvvizsgáló kollégái iránt, a kamarában mindig kereste, megtalálta és képviselte a jó megoldást.

Az állandó jókedve, mosolya, segítőkészsége, nyitottsága hiányozni fog mindannyiunknak.

  

  


2018

  

2018-ban Dr. Ladó Judit vehette át a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Érdeméremet.

Dr. Ladó Judit a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett okleveles villamos mérnök, majd okleveles gazdasági mérnök diplomát, majd hamarosan a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen egyetemi közgazdász doktorátus címet.
1994-től bejegyzett könyvvizsgáló, majd pénzügyi intézményi; befektetési vállalkozási, IFRS, kibocsátói minősítést követelménynek is eleget tesz.

1995-ben tőzsdei szakvizsgát tett. Folyamatos képzését jelzi, hogy 2006-ban adószakértői minősítést szerez, majd 2011-ben igazságügyi szakértő az adó-és járulék, könyvszakértés, pénzpiac, tőkepiac területén.
2005 óta rendszeresen oktat az MKVK kötelező szakmai továbbképzésein, a könyvvizsgálók minősítő vizsgáján vizsgáztató, a kompetencia vizsgán szakdolgozat bíráló.
Az okleveles könyvvizsgálói képzésen vizsgaelnök, vizsgáztató és minősített oktató a számvitel nemzetközi szabályozása, a könyvvizsgálat és ellenőrzés modulból.

2006 óta tart előadásokat a Budapesti Corvinus Egyetem számvitel szakirányú hallgatóinak, 2017 óta a Heller Szakkollégium hallgatóinak. 2018 óta TDK külső konzulens. 2010 és 2013 között rendszeresen tartott előadásokat Újvidéken és Szabadkán magyar és angol nyelven, a Deloitte Kft-ben pedig évente tart Számvitel, könyvvizsgálat és etikai tárgyú oktatásokat.

30 éves könyvvizsgálói szakmai tapasztalattal rendelkezik, melyből 26 évet a Deloitte-nál töltött.

A küldöttgyűlés 2007. decemberében választotta meg a kamara szakmai alelnökének, mely tisztségét 2011-es újraválasztásának köszönhetően 8 évig töltötte be.
Szakmai munkája nagyban segítette a szakértői-bizottság és az elnökség munkáját. Megszólalásaira a szakszerűség volt jellemző. Gondolatai, tanácsai mindig a kamara javát és épülését szolgálták és reméljük még sokáig szolgálni is fogják.

* * *

2018-ban a posztumusz életműdíjat Torma Józsefnek ítélte oda a Díjazó Testület.

Torma József könyvvizsgálói oklevelét 1997-ben szerezte. Megalakulása óta tagja volt a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának, melynek életében aktív szerepet vállalt, öt cikluson át küldött is volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezet képviseletében. Először a Felvételi bizottság tagjaként, majd 2008-tól az Etikai – későbbi nevén Fegyelmi – Bizottság tagjaként, majd 2016 januárjától már elnökeként sokat tett a könyvvizsgálói hivatás etikai normáinak betartatásáért, ezáltal a szakma hírnevének emeléséért.

Szakmájára hivatásként tekintett. Munkáját felelősségteljesen, nagy szakmai igényességgel, lendülettel és szeretettel végezte, ám mindig az emberség és a tolerancia volt számára az első. Jelenléte a józan és tiszta gondolkodást, a pontos következtetést jelentette.

Nem csak hitte, de példával is szolgált arra, hogy a szakértelem mellett a tisztesség az, ami egy könyvvizsgáló munkáját kell, hogy jellemezze. Kiállt a hivatáshoz méltó határozott, nyílt és egyenes magatartás, a hitelesség mellett. Polihisztori felkészültségű ember volt, mindent igyekezett a lehető legalaposabban megismerni. Nagy tudással rendelkezett a történelem, a földrajz és a művészetek területén, szinte minden alkalomra volt egy kedves története, amelyet szívesen hallgattunk.

Rendszeresen adott elő konferenciákon, továbbképzéseken, számos publikációja jelent meg, 1974 óta oktatott és vizsgáztatott pénzügyi és számviteli képzéseken.

Közvetlen, barátságos, és végtelenül becsületes ember volt. Érdeklődéssel és segítőkész szándékkal viseltetett az emberek iránt, mellette nem csak elhittük, hogy mindenre létezik jó megoldás, de együtt, közösen, meg is találtuk azt. Emlékezni fogunk bölcsességére, higgadtságára, korrektségére, valamint kedves humorára, amellyel a könyvvizsgálói összejövetelek, konferenciák meghatározó személyiségévé vált.

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X