Figyelem! Archivált cikk. Lehet, hogy már nem aktuális.

Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj 2017

A 2017-ben alapított Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén hosszú időn keresztül kiemelkedő és elismerésre méltó tevékenységet folytattak, és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak.
A Díjazó Testület úgy döntött, hogy 2017-ban Dr. Nagy Lajosnak ítéli oda az életmű díjat.

A jubileumi évre való tekintettel, valamint azzal a céllal, hogy a kamara és a könyvvizsgáló szakma jó hírneve növekedjen, minél szélesebb körben ismerjék meg és ismerjék el a könyvvizsgálói szakma minőségét és jelentőségét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Küldöttgyűlése 2017. április 28-án új díjakat alapított.

A díjak közötti különbség abban rejlik, hogy ki milyen feladatkörben és milyen munkát végzett a kamarában, milyen szakmai tevékenységet folytatott, milyen mértékben öregbítette a kamara és a szakma jó hírnevét.

Az egyik ilyen újonnan alapított díj a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráért Életműdíj.
Az életműdíj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik a könyvvizsgálat szakmai, közéleti és társadalmi területén hosszú időn keresztül kiemelkedő és elismerésre méltó tevékenységet folytattak, és ezzel a kamara, illetve a könyvvizsgálói szakma hírnevének növeléséhez hozzájárultak.
A Díjazó Testület úgy döntött, hogy 2017-ban Dr. Nagy Lajosnak ítéli oda az életmű díjat.

Dr. Nagy Lajos 1949. május 13-án született Törökszentmiklóson. Az egyetemi diplomát Budapesten, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte 1972-ben, ahol később a szakközgazdász képzést is elvégezte és okleveles gazdasági ellenőrző szakközgazda diplomát kapott. Számviteli Tudományok Doktora címét 1986-ban szerezte meg.
Könyvvizsgálói oklevelét 1984-ben vehette át, majd 1994-ben pénzügyi intézményi, 1999-ben pedig költségvetési minősítést szerzett.
1972-től a törökszentmiklósi Állami Gazdaságnál, mint közgazdasági igazgatóhelyettes, majd 1980 és 1986 között gazdasági igazgatóhelyettesként a Szolnok Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalatnál helyezkedett el. A Kőbányai Sörgyárban 1986-tól 1991-ig gazdasági vezérigazgató-helyettesként tevékenykedett. 1992-ben megalapította az N és N Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t, ahol ügyvezető igazgatóként és könyvvizsgálóként azóta is folyamatosan dolgozik.
Tagja a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának, bejegyzett könyv-, pénzpiaci, adó és járulék szakértő. Igazságügyi szakértői feladatokat 1987-től végez.
Dr. Nagy Lajos elkötelezettsége a kamara iránt példaértékű. 1987-től, vagyis az egyesület megalakulásának évétől tagja az egyesületi formában működő Magyar Könyvvizsgáló Kamarának. 10 éven át tagja volt az Egyesület Választmányának, s
már az Egyesületben tagja volt a Szakértői Bizottságnak.
A SZAKMA című folyóirat elődjének (Számvitel és Ügyvitelszervezés) szerkesztőbizottsági tagja volt.
A kamara első, 1990-ben kiadott szakmai útmutatójának, melynek címe „ÚTMUTATÓ A KÖNYVVIZSGÁLÓI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁHOZ” egyik opponense.
1997-től tagja a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának, ahol kezdetektől fogva Küldött. 1997 és 2006 között a Szakértői Bizottság elnöke, 2007-től 2015-ig az MKVK elnökségének tagja. 1998 és 2007 között tagja az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Bizottságnak, majd 2008 és 2016 között az Okleveles Könyvvizsgálókat Képesítő Testületnek.
Nevéhez is kötődik a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok elkészítése (adaptálása), bevezetése, felülvizsgálata. Oroszlánrészt vállalt az MKVK minőségellenőrzési rendszerének, valamint a kamarai mentori rendszernek az elkészítésében és bevezetésében. Neve elválaszthatatlanul összeforrt a kamara konzultációs szolgálatának megalkotásával, bevezetésével és üzemeltetésével.
Nagy szerepet vállalt a jelen és a jövő nemzedék képzésében, továbbképzésében.
Számos könyv lektora, a könyvvizsgálói képzés minősített oktatója, vizsgaelnöke a könyvvizsgálók kötelező továbbképzés rendszeres oktatója.
Rendszeresen tartott előadásokat a könyvvizsgálói konferenciákon, a kreditpontos és kötelező továbbképzéseken és folyamatosan publikál cikkeket a „SZAKMA” című folyóiratban is
Dr. Nagy Lajos munkásága összeforrott a kamara és azt megelőző egyesület életével.

Betöltés...
X