Könyvvizsgálati standardok 2021. január 1-től

A közfelügyeleti hatóság 2020. december 15-én jóváhagyta a kamara elnöksége által 2020. szeptember 25-én elfogadott, módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ot (MNKS). A módosított MNKS a közfelügyeleti hatóság jóváhagyását követő 15. napon
2020. december 30-án lép hatályba.

  

    A módosított Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS) (Hatályos 2020. december 30-tól)

  

A módosított MNKS-sel kapcsolatos változásokról a Szakértői Bizottság egy közleményben adott tájékoztatást a könyvvizsgálóknak:

  

Kapcsolódó közlemények:

  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard részét képező nemzetközi standardok alkalmazását segítő további szakmai kiadványok (úm. Előszó, Glosszárium, Keretelvek) az alábbi linkre kattintva érhetők el:

  

 - - -

Az egyes standardokat a kis ikonokra kattintva töltheti le.

Témaszám Letöltés Dokumentum címe
200

A független könyvvizsgáló átfogó céljai és a könyvvizsgálatnak a nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban történő végrehajtása

210

Megegyezés a könyvvizsgálati megbízások feltételeiről

Függelékek:

1. sz.: Könyvvizsgálati megbízó levél mintája
2.sz.: Általános célú keretelvek elfogadhatóságának meghatározása

220 A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának minőségellenőrzése
230

Könyvvizsgálati dokumentáció

Függelék:

Más nemzetközi könyvvizsgálati standardok könyvvizsgálati dokumentációra vonatkozó speciális követelményei

240

A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál

Függelékek:

1. sz.: Példák csalási kockázati tényezőkre
2. sz.: Példák a csalásból eredő lényeges hibás állítás becsült kockázatainak kezelését célzó lehetséges könyvvizsgálati eljárásokra
3. sz.: Példák csalás lehetőségét jelző körülményekre

250 A jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál 
ÚJ! - Hatályos a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.
Korábbi időszakok könyvvizsgálatára érvényes ISA 250:
ISA 250 (Kihirdetve: 2016.12.15.) A jogszabályok és szabályozások figyelembevétele a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál
(2016. december 15-én vagy az azt követően végződő üzleti évekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységre kell alkalmazni, kivéve a 2021. január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatát.)
260

Kommunikáció az irányítással megbízott személyekkel

Függelékek:

1.sz.: Az 1. témaszámú nemzetközi minőségellenőrzési standard és más nemzetközi könyvvizsgálati standardok speciális követelményei az irányítással megbízott személyekkel folytatott kommunikációra vonatkozóan
2.sz.: A számviteli gyakorlat minőségi aspektusai

265 A belső kontroll hiányosságainak kommunikálása az irányítással megbízott személyek és a vezetés felé
300

A pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatának tervezése

Függelék:

1. sz.: Az átfogó könyvvizsgálati stratégia kialakítása során mérlegelendő szempontok

315

A lényeges hibás állítás kockázatának azonosítása és felmérése a gazdálkodó egység és környezetének megismerésén keresztül

Függelékek:

1. sz.: A belső kontroll komponensei
2. sz.: Feltételek és események, amelyek lényeges hibás állítás kockázatait jelezhetik

320

Lényegesség a könyvvizsgálat tervezésében és végrehajtásában

330 A könyvvizsgáló válaszai a becsült kockázatokra
402 Szolgáltató szervezetet igénybe vevő gazdálkodó egységre vonatkozó könyvvizsgálati szempontok
450 A könyvvizsgálat során azonosított hibás állítások értékelése
500 Könyvvizsgálati bizonyítékok
501 Könyvvizsgálati bizonyítékok – egyes tételekre vonatkozó speciális szempontok
505 Külső megerősítések
510

Első könyvvizsgálati megbízások – Nyitóegyenlegek

Függelék:

Szemléltető példák minősített véleményt tartalmazó könyvvizsgálói jelentésekre

520 Elemző eljárások
530

Könyvvizsgálati mintavételezés

Függelékek:

1. sz: Rétegezés és érték alapján súlyozott kiválasztás
2. sz.: Példák a kontrollok tesztelései esetében a minta méretét befolyásoló tényezőkre
3. sz.: Példák az adatok tesztelései esetében a minta méretét befolyásoló tényezőkre
4. sz.: A minta kiválasztásának módszerei

540

Számviteli becslések – beleértve a valós értékre vonatkozó számviteli becsléseket is – és a kapcsolódó közzétételek könyvvizsgálata

Függelék:

Valós értéken történő értékelések és közzétételek különböző pénzügyi beszámolási keretelvek szerint

550 Kapcsolt felek
560 Fordulónap utáni események
570 A vállalkozás folytatása
580

Írásbeli nyilatkozatok

Függelékek:

1. sz.: Írásbeli nyilatkozatokra vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi könyvvizsgálati standardok felsorolása
2. sz.: Minta a teljességi nyilatkozatra

600

Speciális szempontok? Csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai (beleértve a komponensek könyvvizsgálóinak munkáját)

Függelékek:

1. sz.: Minta korlátozott véleményre abban az esetben, amikor a csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport nem tud olyan elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni, amelyre a csoportra vonatkozó könyvvizsgálói véleményt alapozza
2. sz.: Példák olyan kérdésekre, amelyekről a csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport ismereteket szerez
3. sz.:Példák olyan feltételekre vagy eseményekre, amelyek lényeges hibás állítás kockázatát jelezhetik a csoportra vonatkozó pénzügyi kimutatásokban
4. sz.: Példák a komponens könyvvizsgálója által adott megerősítésekre
5. sz.: A csoport részére végzett megbízásért felelős munkacsoport instrukciós levelében foglalt előírt és kiegészítő kérdések

610

A belső auditorok munkájának felhasználása

620  A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása
700

 A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény kialakítása és jelentéskészítés

Függelék:

Példák a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésekre

701

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések kommunikálása a független könyvvizsgálói jelentésben

ÚJ! - Hatályos a 2016. december 15-én vagy azt követően végződő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatára.

705

 A független könyvvizsgálói jelentésben szereplő vélemény minősítései

Függelék:

Példák minősített véleményt tartalmazó könyvvizsgálói jelentésekre

706

Figyelemfelhívó bekezdések és egyéb kérdések bekezdések a független könyvvizsgálói jelentésben

Függelékek:

1. sz.: A figyelemfelhívó bekezdésre vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi könyvvizsgálati standardok listája
2. sz.: Az egyéb kérdések bekezdésre vonatkozó követelményeket tartalmazó nemzetközi könyvvizsgálati standardok listája
3. sz.: Szemléltető példa figyelemfelhívó bekezdést tartalmazó könyvvizsgálói jelentésre

710

 Összehasonlító adatok – Előző időszak megfelelő adatai és összehasonlító pénzügyi kimutatások

Függelék:

Könyvvizsgálói jelentések szemléltető példái

720  A könyvvizsgálónak az auditált pénzügyi kimutatásokat tartalmazó dokumentumokban szereplő egyéb információkkal kapcsolatos felelőssége
800 Speciális szempontok – Speciális célú keretelvekkel összhangban készített pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatai
805 Speciális szempontok — Egyedüli pénzügyi kimutatásoknak és egy pénzügyi kimutatás konkrét elemeinek, számláinak vagy tételeinek könyvvizsgálatai
810 Összesített pénzügyi kimutatásokra vonatkozó jelentések kibocsátására vonatkozó megbízások
ISQC1

Minőségellenőrzés a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával és átvilágításával, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási megbízások végrehajtásával foglalkozó társaságok esetében

Standardok letöltése egyben, tömörített zip formátumban

  

Betöltés...
X