Módosult a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard (MNKS)

A közfelügyeleti hatóság 2020.12.15-én jóváhagyta a kamara elnöksége által a 99/2020. (09.25.) számú elnökségi határozattal 2020. szeptember 25-én elfogadott a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard-ot (MNKS) érintő módosításokat. A módosítás eredményeképpen pontosításra kerültek az MNKS 31. és 32. pontjai, melynek értelmében a könyvvizsgálati dokumentáció megőrzési kötelezettsége a könyvvizsgáló szolgáltatóra vonatkozik.

A Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete (IESBA) által kiadott, felülvizsgált „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyv (az IESBA Kódex) magyar nyelvű fordítása 2021. január 1-jétől alkalmazandó a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény alkalmazásában. Ennek megfelelően, a nemzetközi etikai kódex és az azt megalkotó IESBA módosult elnevezései miatt aktualizálásra került az MNKS függelékeiben lévő könyvvizsgálói jelentésmintákban az etikai szakasz szövege. A 2021. január 1-jétől alkalmazandó aktualizált könyvvizsgálói jelentésminták az MNKS 4/A, 4/B, 5/A és 5/B függelékeiben találhatók.

Előzőeken kívül, annak érdekében történtek technikai jellegű módosítások az MNKS-ben, hogy a jövőben egyszerűsödjön a nemzeti standardalkotási folyamat, különös tekintettel arra, amikor egy adott időpontban csak egy vagy néhány nemzetközi standard (ISA) változását szükséges átvezetni a nemzeti könyvvizsgálati standardokon, de nem módosul az MNKS által korábban már befogadott összes nemzeti standard. Reményeink szerint, ennek a technikai módosításnak köszönhetően a jövőben könnyebben nyomon követhetővé válik, hogy az ISA-kon alapuló egyes nemzeti könyvvizsgálati standardok közül melyik standard mikortól hatályos, és egy adott módosítás mely standardokban hozott változásokat. Ez egyúttal azzal is jár majd, hogy az egyes standardmódosítások alkalmával a jövőben mindig csak a módosított standard kerül kihirdetésre a kamara honlapján, nem pedig az MNKS-ben megnevezett teljes standardcsomag, mint eddig. A módosítással érintett új változata az adott nemzeti standardnak, a kihirdetését követően elhelyezésre kerül a könyvvizsgálati standardok weboldalán az adott témaszámú standard legújabb változataként, az alkalmazása kezdő időpontjának a feltüntetésével.

A fentiek szerint módosított MNKS alapján elsőként az ISA 250 (felülvizsgált) nemzetközi standardon alapuló nemzeti standard módosul, melyről külön közleményben adunk hírt a kamara honlapján.

Könyvvizsgálati standardok 2021. január 1-től

  

Szakértői Bizottság

  

Betöltés...
X