Előszó, Keretelvek, Glosszárium

Az egyéb, nem kötelező érvényű IAASB közzétételek közül a Magyar Könyvvizsgálói Kamara az Előszó, a Glosszárium, valamint a Keretelvek magyar nyelvre lefordított szövegét teszi elérhetővé a honlapján.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (Kkt.) 4. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt magyar nemzeti standardok az International Auditing and Assurance Standards Board (magyarul: Nemzetközi Könyvvizsgálati és Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standardok Testület, a továbbiakban: IAASB) által kiadott nemzetközi minőségellenőrzési (ISQC), könyvvizsgálati (ISA), átvilágítási és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatási megbízásokra szóló (ISAE), valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó (ISRS) standardok alapján, e standardok befogadásával készültek.  Az IFAC kiadványokban megjelentetett IAASB közzétételek között – az említett standardokon kívül – további, a standardok alkalmazását segítő egyéb szakmai anyagok is megtalálhatók, úm. a Preface (Előszó), Glossary and Terms (Glosszárium vagy Kifejezés-gyűjtemény), International Framework for Assurance Engagements (Nemzetközi keretelvek bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokhoz; rövidítve: „Keretelvek”), és más nem kötelező érvényű közzétételek.

Az IFAC angol nyelvű kiadványainak változásait követve a magyar nyelvű fordítások szövegei időről-időre szintén aktualizálásra kerülnek. A nemzetközi standardok változásai és ezek magyar nemzeti standardokba való átültetése, illetve az Előszó, a Glosszárium és a Keretelvek változásai és ezek magyar nyelvre lefordított szövegének a megjelentetése időben elválnak egymástól. Ezért nem biztosítható, hogy a hatályos magyar nyelvű standardok, illetve a Glosszárium és a Keretelvek honlapon elérhető aktuális magyar nyelvű szövege minden esetben megegyezzen az adott időpontban nemzetközileg éppen hatályos IFAC kiadványokkal. Az érvényes és hatályban lévő magyar nemzeti standardok alkalmazásához az Előszó, a Glosszárium és a Keretelvek aktuális (legutolsó) magyar nyelvű szövege nyújtanak segítséget.

  

Előszó

Az Előszó című egyéb szakanyag az IAASB által kiadott kiadványok hatókörének és érvényének meghatározását tartalmazza és azok megértését segíti elő.

Az Előszó aktuális magyar nyelvű fordításának szövege, valamint az Előszó korábbi magyar nyelvű fordításainak szövege az alábbi ikonokra kattintva tölthetők le:

Kiadvány magyar nyelven Megjelenés dátuma IFAC  forrás anyaga

Előszó a nemzetközi minőségellenőrzési, könyvvizsgálati, átvilágítási, egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatási kiadványokhoz

2020.05.22. Preface to the International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements
from the Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, 2018 Edition (December 2018), ISBN: 978-1-60815-389-3.

Előszó a minőségellenőrzésre, a könyvvizsgálatra, az átvilágításra, az egyéb bizonyosságot nyújtó és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi standardokhoz

2011.01.05.

  

Keretelvek

A Keretelvek a könyvvizsgálati, átvilágítási és egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó nemzetközi könyvvizsgálati standardok (ISA, ISAE) (ezek együtt: bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standardok) hatókörébe tartozó megbízások elemeinek és céljainak a megértését célozza és segíti.

A "Keretelvek" nem standard, ennek megfelelően nem határoz meg bizonyosságot nyújtó megbízások végrehajtására vonatkozó követelményeket.

A Keretelvek aktuális, legutoljára készült magyar nyelvű fordításának szövege, valamint a Keretelvek korábbi magyar nyelvű fordításainak szövege az alábbi linkekre kattintva tölthetők le:

  

Glosszárium (avagy Kifejezés-gyűjtemény)

A Glosszárium című egyéb szakanyag a nemzetközi standardokban található legfontosabb kifejezéseket és azok meghatározását foglalja össze.

A Glosszárium aktuális, legutoljára készült magyar nyelvű fordításának szövege, valamint a Glosszárium korábbi magyar nyelvű fordításainak szövege az alábbi linkekre kattintva tölthetők le:

   

Betöltés...
X