Figyelem! Archivált tartalom. Lehet, hogy már nem aktuális.

E-learning 2020

eLearning.jpgA kamarai tag könyvvizsgáló köteles a szakmai továbbképzési rendszerben részt venni. Az e-learning képzési forma keretében évente legalább 4 kreditpontot kell teljesíteni a Szakmai Továbbképzési Szabályzat I. fejezetének (9) és (13) pontjában meghatározott kreditpontokból.

Az alábbiakban a kamara által 2020. évre engedélyezett kreditpontos előadások listáját tesszük közzé.
(A feltöltés folyamatos, kérjük látogasson vissza többször az oldalunkra.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szervező intézmény az alábbi táblázatban közölt előadásait összevontan is meghirdetheti. Az egyes előadások megtekintésének feltétele, valamint bővebb információ a szervező intézmények honlapján található. 

A kreditpontokat a szervező intézmény kamarának megküldött igazolása alapján tudjuk figyelembe venni. Az egyes igazolások kiállítása - jellemzően - havi rendszerességgel történik, így az előadás meghallgatása és a kreditpont a kamara honlapján (Saját adatok) történő megjelenése között jelentős időeltérés is előfordulhat, ami miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!

Tematika Kreditpont Elszámolhatóság
időszaka


Hessyn Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Üzleti évek között áthúzódó gazdasági események, valamint az ellenőrzések, önellenőrzések, javítások számviteli elszámolása 1 2020.12.31-ig
A 2020. évi adótörvényi változások, valamint az alanyi adómentesség szabályainak gyakorlati értelmezése 1 2020.12.31-ig
A konszolidált beszámoló készítéséhez kapcsolódó standardok, valamint a megszűnő tevékenységek és szegmensjelentések 2 2020.12.31-ig
Az adótörvények 2020. évi változásai a 2019. júliusában és decemberében és a 2020. áprilisig elfogadott évközi módosítások alapján 1 2020.12.31-ig


Infoszféra Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

A házipénztár és a készpénzfizetés számviteli és adószabályai

1 2020.12.31-ig

Adózás 2020. a NAV szakértőivel - Áfa, Art, Szja, Kata, Tao

1 2020.12.31-ig
Környezetvédelmi termékdíj 2020 2 2020.12.31-ig
Számvitel 2020. - A számviteli törvény változásai, üzemi (üzleti) eredmény tartalma, követelések-kötelezettségek 1 2020.12.31-ig
Elektronikus számlázás, online számla adatszolgáltatás 2020. 1 2020.12.31-ig


MAKSZOE - Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Kapcsolt vállalkozási viszony, előlegek-engedmények-utalványok, átsorolások számvitele a gyakorlatban - elearning 1 2020.12.31-ig
Devizás tételek számviteli kezelése 1 2020.12.31-ig
Tárgyi eszköz és értékcsökkenés számviteli kezelése a gyakorlatban, és az ellenőrzés, önellenőrzés számvitele – e-learning 1 2020.12.31-ig


Menedzser Praxis Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

A bevétel elszámolásának változása, és a számvitelt érintő 2020. január 1-től hatályos egyéb változások. A vagyonmérlegek elkészítésének szabályai. Mérleg fordulónapi értékelések.

1 2020.12.31-ig
A kötelező számla adatszolgáltatás tapasztalatai, a 2020. július elsejei, valamint 2021. január elsejei módosításai, jellemző számlakiállítási hiányosságok, az adóhivatali szolgáltatásai 1 2020.12.31-ig
A saját tőke változtatásának eszközei és változásának okai, helye a mérlegben, cégen belüli és cégen kívüli eszközökkel való növelése, csökkentése 1 2020.12.31-ig
A társadalombiztosítással összefüggő kötelezettségek alakulása 2020-ban, különös tekintettel az új Tbj. hatálybalépésére 1 2020.12.31-ig
Az egyes nemzetközi ügyletekre vonatkozó Áfa. szabályok és az egyes gyakori gazdasági események adózása 1 2020.12.31-ig
Gazdálkodás, számvitel, adózás a civil szervezeteknél, a társasházakra vonatkozó új szabályok 1 2020.12.31-ig
IFRS 9 Pénzügyi Instrumentumok 2 spec 2020.12.31-ig
KATA adónem választása és főszabályai, az Áfa, iparűzési és cégautó-adó bemutatása a kisadózó vállalkozás működésében, a munkaviszonytól való elhatárolása és adóellenőrzési tapasztalatai 1 2020.12.31-ig
Pénzügyi Intézmények, hitelintézetek belső ellenőrzése 2 spec 2020.12.31-ig
Számlázás szabályai 2020-ban 1 2020.12.31-ig
Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. és a 2019. évi C. tv. alapján, EVA adónem megszűnésével kapcsolatos számviteli feladatok, végelszámolás számvitele, kapott támogatások elszámolása, ellenőrzés számvitele 1 2020.12.31-ig
Szja., Kata, eljárási szabályok és az Áfa. változása, a bizonyítás eszközei és a bizonyítékok köre valamint a számlák hitelességének vizsgálata az Áfa ellenőrzés során. 1 2020.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2020 – költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 3 spec 2020.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2020 – nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 1 2020.12.31-ig


OVI Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. és a 2019. évi C. tv. alapján, EVA adónem megszűnésének számvitele, időbeli elhatárolások, ellenőrzés számvitele, közvetített szolgáltatások és mérlegfordulónapi értékelések

1 2020.12.31-ig
Számlázás 2020 2020.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése államháztartási szakterületen 2020 – költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 3 spec 2020.12.31-ig
Áfa törvény változások 2020 és számlázási szabályok 1 2020.12.31-ig


Pallas 70 Oktatási Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Gyakorlati adózási kérdések és változások 2020., SZJA, Tao, adóeljárási szabályok, KATA, KIVA, ÁFA, SZOCHO tekintetében

1 2020.12.31-ig
Adózási változások 2020.-ban SZJA, EVA, ÁFA tekintetében, valamint a belföldi ügyletek számlázása, közösségen belüli termékügyletek áfa kezelése, ingatlan-ügyletek az Áfa törvényben, valamint a cégvásárlás, cégeladás adózási vonzatai 1 2020.12.31-ig
Főbb adónemek 2020. évi változásai és gyakorlati alkalmazhatóságuk, ÁFA, SZJA, EKHO TAO, KATA, KIVA, EVA, HIPA, TB rendszer, adóeljárások, valamint az alanyi adómentesség szabályainak értelmezése 1 2020.12.31-ig
Számviteli aktualitások 2020., a 2019. július 23-án és a 2019. december 12-én kihirdetésre került 2020. évi Számviteli törvényi változások, a saját tőke egyes elemeinek számviteli szabályozása, valamint aktuális számviteli feladatok gyakorlati példákon keresztül 1 2020.12.31-ig
Számviteli és adózási kérdések IFRS vonatkozásai 2020., a pénzügyi beszámolás keretelveinek változásai, az IFRS szerinti adózás számviteli kezelése, a halasztott adó IAS 12 (e-learning) 2 spec 2020.12.31-ig
Számviteli kérdések 2020., üzleti évek között áthúzódó gazdasági események valamint az ellenőrzések, önellenőrzések, javítások számviteli elszámolása 1 2020.12.31-ig
Számviteli változások 2020.-ban az EVA, egyéni vállalkozó által alapított egyéni cég és kft. vonatkozásában, valamint a szerződés elszámolása, a hátrányos szerződések, a végelszámolás és a kényszertörlés, az ellenőrzés és önellenőrzés számviteli feladatai a kereskedelmi, vendéglátóipari vállalkozások, az építőipari vállalkozások számviteli sajátosságai 1 2020.12.31-ig


Penta Unió Zrt.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adóegyetem Budapest I. (1. nap) adóigazgatási eljárás, online számlaadat-szolgáltatás, számvitel, tao, kiva változásai a 2020. október 31-ig elfogadott törvények, valamint beadott törvényjavaslatok alapján 4 2020.12.31-ig
Adóegyetem Budapest I. (2. nap) helyi adók, illetékek, egyéb adók, tb, szja, kata, ekho, áfa változásai a 2020. október 31-ig elfogadott törvények, valamint beadott törvényjavaslatok alapján 4 2020.12.31-ig
Adóegyetem (1. nap) szja, kata, ekho, tao, kiva, tb, áfa változásai a 2020. október 31-ig elfogadott törvények, valamint beadott törvényjavaslatok alapján 4 2020.12.31-ig
Adóegyetem (2. nap) helyi adók, illetékek, egyéb adók, számvitel, online számlaadat-szolgáltatás, adóigazgatási eljárás változásai a 2020. október 31-ig elfogadott törvények, valamint beadott törvényjavaslatok alapján 4 2020.12.31-ig


Saldo Zrt.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

A Járulékszabályozás, Szocho, SZJA EKHO, KATA valamint az ÁFA változásai a 2019. július 31-ig elfogadott törvények alapján, valamint a 2020. évre vonatkozó változások ismertetése

1 2020.12.31-ig
Az önköltség számítási szabályzat, közvetlen önköltségen elszámolandó gazdasági események számviteli szabályai 1 2020.12.31-ig
Számviteli változások a 2019. évi LXXIII. tv. és a 2019. évi C. tv. alapján, EVA adónem megszűnésével kapcsolatos számviteli feladatok, kapott támogatások elszámolása 1 2020.12.31-ig
Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2020 – nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára (Tematika) 2 Spec 2020.12.31-ig
Befektetett eszközök, készletek megjelenítése a pénzügyi kimutatásokban – IFRS szakirány 2 Spec 2020.12.31-ig
Társadalombiztosítás, járulékok, Szocho, szakképzési hozzájárulás, ÁFA, Helyi adók szabályainak 2020.01.01-ei; évközi és várható változásai 1 2020.12.31-ig
Regisztrált mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzése 2020. (államháztartási szak) 2 Spec 2020.12.31-ig
Külföldi partnerrel kötött vállalkozási szerződések az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályai szerint                  1 2020.12.31-ig
A társadalombiztosítás új szabályai és a szociális hozzájárulási adó törvény módosítása 2020. július 1-től 1 2020.12.31-ig


Sämling Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Online: Főbb adónemek változásai 2020 és Üzleti évek között áthúzódó gazdasági események és ellenőrzések, önellenőrzések, javítások számviteli elszámolása

2 2020.12.31-ig
Saját tőke vagy kötelezettség? - Esetpéldák az IFRS 2, az IFRS 9, az IAS 19 és az IAS 32 standardok témaköreiből 2 spec 2020.12.31-ig


System Media Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adózási aktualitások 2020. - Áfa, Szja, Art, Tao

1 2020.12.31-ig
Adózás 2020. a NAV szakértőivel - Áfa, Art, Szja, Kata, Tao 1 2020.12.31-ig
Ingatlan áfa 2020. 1 2020.12.31-ig
Számvitel szakmai nap 2020. - Üzemi (üzleti) eredmény, követelések-kötelezettségek, kiemelt gazdasági események elszámolása, a számviteli törvény változásai 2 2020.12.31-ig
A koronavírus hatásainak mérlegelési szempontjai az IFRS-ek szerint beszámolót készítők esetében 2 Spec 2020.12.31-ig
A pénzügyi szektor adózása 2020. (2020. június 1-jén hatályos jogszabályok alapján) 2 Spec 2020.12.31-ig
Adózás 2021 a NAV szakértőivel – Áfa, Art, Szja, Kata, Tao – 2020. és 2021. évi hatályba lépéssel 4 2020.12.31-ig


Vezinfó Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Adózás 2020 (Adóeljárás, ÁFA, SZJA, TAO)

1 2020.12.31-ig
Számvitel 2020
(Számviteli törvény változásai; Beszámolóhoz kapcsolódó változások; Kihívások az elektronikus adatrögzítés előretörésével kapcsolatos számviteli feladatok terén; Saját tőke műveletek számviteli elszámolása)
1 2020.12.31-ig
Belföldi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020–2021 E-Learning (Fókuszban: Online számlázás, elektronikus adatszolgáltatás 2020. július 1-től és 2021. január 1-től hatályos szabályai) 2 2020.12.31-ig
Nemzetközi ügyletek ÁFA-ja és számlázása 2020–2021 E-Learning (Alapfogalmak, Termékértékesítések, Láncügylet, Háromszögügylet, Vevői készlet, Szolgáltatások, Szolgáltatásnyújtások) 2 2020.12.31-ig


Verlag Dashöfer Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2 2020.10.31-ig
Számviteli ismeretek csomag 2020; Új árbevétel-elszámolás, Értékcsökkenés számviteli elszámolása, A mikrogazdálkodói beszámoló aktualitásai, Adónemek közötti áttérés számviteli feladatai 1 2020.12.31-ig


Wolters Kluwer Hungary Kft.

Bővebb információ a szervező intézmény honlapján

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése államháztartási szakterületen 2 2020.12.31-ig
A 2020. évi változások a személyi jövedelemadóban, a szociális hozzájárulási adóban, a társadalombiztosítási szabályokban, a társasági adóban, a kisvállalati adóban, az általános forgalmi adó törvényben, és a helyi adóztatásban 1 2020.12.31-ig

   

Kapcsolódó anyagok

Betöltés...
X